Egzamin licencjacki – pytania

Forma egzaminu: egzamin ustny.
Egzamin składa się z trzech pytań losowanych z trzech koszyków: koszyk A, koszyk B, koszyk C.