Socjologia cyfrowa

logo_PW_hlogo_PLlogo_UE_f2logo_FE_f2

I edycja studiów rusza już w roku akademickim 2019/2020!

Informacje nt. rekrutacji są na stronie Internetowej Rejestracji Kandydatów.

Koncepcja kształcenia i umiejętności kształcone podczas studiów

„Socjologia cyfrowa” to wysokospecjalistyczne studia II stopnia, których głównym celem jest kształcenie badaczy społecznych swobodnie poruszających się w świecie cyfrowym. Program studiów ukierunkowany jest na rozwinięcie umiejętności posługiwania się narzędziami cyfrowymi i ich zastosowania w analizie zjawisk społecznych oraz umiejętności wizualizowania i komunikowania wyników analiz. Równie ważne jest nabycie pogłębionego rozumienia szczególnego charakteru zmian zachodzących we współczesnych społeczeństwach, jak również poznanie zagrożeń (w tym etycznych) związanych z pozyskiwaniem i wykorzystywaniem różnego typu danych. Ponadto, studia „Socjologia cyfrowa” wyposażą studentów w kompetencje miękkie związane z komunikacją, w tym międzydziedzinową (IT/nauki społeczne) oraz umiejętność zarządzania projektami i przyjmowania zróżnicowanych ról w zespole zadaniowym.

Przedmioty – przykładowe (forma i zakres tematyczny)

Wśród oferowanych kursów znajdą się:

 1. Socjologia cyfrowa – zapoznanie studentów z kluczowymi koncepcjami teoretycznymi opisującymi nową rzeczywistość cyfrową w świecie czwartej rewolucji przemysłowej, w tym socjologicznym ujęciem zmian gospodarczych będących kontekstem do analiz społeczeństwa cyfrowego, a także swoistością relacji społecznych w erze gospodarki 4:0,
 2. Cyfrowe metody badań społecznych – rozeznanie w obecnie stosowanych metodach cyfrowych do badania świata on-line i off-line oraz dostarczenie doświadczeń w zakresie ich stosowania (learning by doing)
 3. Podstawy programowania (Python) – wprowadzenie do podstaw programowania za pomocą języka Python. W trakcie kursu uczestnik pozna nie tylko podstawy tego języka, ale również ogólne zasady, według których działają inne języki „wysokiego poziomu”,
 4. Algorytmy i społeczeństwo nadzoru – przyjrzenie się temu jak tworzone są algorytmy, na jakich zasadach działają oraz jakie są społeczne i polityczne konsekwencje ich użycia,
 5. Prawo i etyka w świecie cyfrowym – zajęcia na których dyskutowane będą, m.in., problemy wynikające z prób stosowania regulacji dotyczących gospodarki tradycyjnej do gospodarki cyfrowej, czy kwestia ochrony danych osobowych i rola regulacji dotyczących prywatności w gospodarce opartej na danych,
 6. Text Mining – zapoznanie z narzędziami do przetwarzania danych tekstowych z wielu plików zapisanych w różnych formatach (m.in. Korpusomat, Inforex, LEM, TermoPL, MeWeX, HASK, WebSty), „Pigułki”– socjologia cyfrowa w praktyce – zapoznanie studentów z faktycznie realizowanymi projektami przez praktyków (ze świata biznesu, NGO, samorządów, nauki) – zajęcia w formie warsztatów i paneli dyskusyjnych z udziałem praktyków,
 7. „Instrumentarium projektowe” – praktyczne zajęcia dot. zarządzania projektami, tworzenia raportów, prezentowania wyników badań, komunikacji w projektach interdyscyplinarnych

Wymagania i forma rekrutacji

Rekrutacja – egzamin pisemny, którego celem będzie wybór kandydatów przejawiających zdolność krytycznego myślenia o świecie społecznym. Kandydaci mają wykazać się umiejętnością interpretowania danych liczbowych, wskazać zależności między nimi, odkryć trendy, a także wyjaśnić przedstawione sytuacje życia społecznego, wyjaśnić i zastosować pojęcia i terminy z zakresu podstaw nauk społecznych i ich metodologii.

Egzamin kompetencyjny dla kandydatów na studia w roku akademickim 2019/2020 odbędzie się 24 lipca 2019 roku.

Perspektywy zawodowe absolwenta

Absolwent kierunku będzie osobą, która głęboko rozumie procesy i problemy społeczne, dobrze orientuje się w najnowszych trendach metodologii badań społecznych i marketingowych, ale też potrafi posługiwać się językiem świata nowych technologii oraz rozumie architekturę świata cyfrowego i umie wykorzystywać w badaniach różnorodne narzędzia cyfrowe.

Przykładowe obszary działań absolwentów nowego kierunku studiów:

 • badania społeczne i marketingowe z wykorzystaniem metod cyfrowych (instytuty badawcze, konsulting, działy badawcze)
 • e-marketing (targetowanie reklam; weryfikacja efektywności kampanii reklamowych, tworzenie/korzystanie z sieci influencerów)
 • projektowanie, przygotowywanie i wdrażanie aplikacji mobilnych
 • zarządzanie narzędziami do e-administracji: komunikacji z obywatelami, zarządzaniem procesami konsultacji społecznych, zbieraniem i przetwarzaniem danych uzyskanych od służb publicznych
 • polityka publiczna (zarządzanie danymi dotyczącymi obywateli, kwestia demokratycznego nadzoru nad technologiami)

Program studiów

Plan zajęć dla studentów I roku Socjologii cyfrowej (sem. zimowy 2019/2020)