Tabela opłat

Cennik na rok akademicki 2018/19

Opłaty za usługi edukacyjne
Opłaty dla cudzoziemców

Cennik na rok akademicki 2016/17

Cennik na rok akademicki 2016-17

Cennik na rok akademicki 2015/16

Tytuł opłaty – rodzaj usługi edukacyjnej Wysokość opłaty [zł]
Studia niestacjonarne – wieczorowe pierwszego stopnia
opłata za II rok studiów:
opłata jednorazowa
4700
opłata w dwóch ratach – łącznie, w tym: 5000
I rata 2500
II rata 2500
opłata w dziesięciu ratach – łącznie, w tym: 5000
I rata 500
II rata 500
III rata 500
IV rata 500
V rata 500
VI rata 500
VII rata 500
VIII rata 500
IX rata 500
X rata 500
opłata za III rok studiów:
opłata jednorazowa
4700
opłata w dwóch ratach – łącznie, w tym: 5000
I rata 2500
II rata 2500
opłata w dziesięciu ratach – łącznie, w tym: 5000
I rata 500
II rata 500
III rata 500
IV rata 500
V rata 500
VI rata 500
VII rata 500
VIII rata 500
IX rata 500
X rata 500
Studia niestacjonarne – zaoczne drugiego stopnia:
opłata za rok studiów
opłata jednorazowa
5200
opłata w dwóch ratach – łącznie, w tym: 5500
I rata 2750
II rata 2750
opłata w dziesięciu ratach – łącznie, w tym: 5500
I rata 550
II rata 550
III rata 550
IV rata 550
V rata 550
VI rata 550
VII rata 550
VIII rata 550
IX rata 550
X rata 550
Powtarzanie zajęć:
powtarzanie roku studiów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych suma opłat za każdy powtarzany przedmiot nie więcej niż
2200
powtarzanie ćwiczeń/konwersatorium (30 godzin) 150
powtarzanie ćwiczeń/konwersatorium (60 godzin) 300
powtarzanie ćwiczeń (90 godzin) 450
powtarzanie wykładu (30 godzin) 100
powtarzanie wykładu (60 godzin) 200
powtarzanie przedmiotu (wykład – 30 godzin + ćwiczenia – 30 godzin) 250
powtarzanie przedmiotu (wykład – 30 godzin + ćwiczenia – 60 godzin) 400
powtarzanie zajęć komputerowych (30 godzin) 230
powtarzanie zajęć warsztatowych (30 godzin) 200
powtarzanie seminarium dyplomowego – licencjackiego (60 godzin) 300
powtarzanie seminarium dyplomowego – magisterskiego (60 godzin) 300
Język i społeczeństwo: interdyscyplinarne studia nad dyskursem
Tytuł opłaty – rodzaj usługi edukacyjnej Wysokość opłaty [zł]
Powtarzanie zajęć:
powtarzanie roku studiów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych suma opłat za każdy powtarzany przedmiot nie więcej niż
2200
powtarzanie ćwiczeń/konwersatorium (30 godzin) 150
powtarzanie ćwiczeń/konwersatorium (60 godzin) 300
powtarzanie ćwiczeń (90 godzin) 450
powtarzanie wykładu (30 godzin) 100
powtarzanie wykładu (60 godzin) 200
powtarzanie przedmiotu (wykład – 30 godzin + ćwiczenia – 30 godzin) 250
powtarzanie przedmiotu (wykład – 30 godzin + ćwiczenia – 60 godzin) 400
powtarzanie zajęć komputerowych (30 godzin) 230
powtarzanie zajęć warsztatowych (30 godzin) 200
powtarzanie seminarium dyplomowego (60 godzin) 300

Cennik na rok akademicki 2014/15

Cennik na rok akademicki 2014/15