Dokumenty, formularze

Dokumenty i uchwały

Regulamin Studiów na Uniwersytecie Warszawskim Regulamin Studiów na Uniwersytecie Warszawskim Przepisy przejściowe do Regulaminu Studiów Przepisy przejściowe do Regulaminu Studiów Zasady studiowania Do 30 września 2015. Od 1 października 2015. Od 1 p ...

Tabela opłat

Cennik na rok akademicki 2018/19 Opłaty za usługi edukacyjne Opłaty dla cudzoziemców Cennik na rok akademicki 2016/17 Cennik na rok akademicki 2016-17 Cennik na rok akademicki 2015/16 Tytuł opłaty – rodzaj usługi edukacyjnej Wysokość op ...

Formularze

formularz zmiany grupy formularz o wyrejestrowanie z zajęć formularz rejestracji dodatkowej formularz zgłoszenia seminarium licencjackiego i promotora pracy licencjackiej formularz zgłoszenia zatwierdzonego przez promotora tematu pracy dyplomowej (m ...