Studia I i II stopnia

69ee34f8655d2711555e470b207edd6bstudia_i_i_ii_stopniaInstytut Socjologii prowadzi studia I stopnia – licencjackie oraz II stopnia – magisterskie uzupełniające na kierunku Socjologia. Wszystkie przedmioty objęte są europejskim systemem punktowym ECTS (Europejskiego Systemu Akumulacji i Transferu Punktów). Dzięki temu nasze egzaminy uznawane są na innych uniwersytetach w Polsce oraz całej Europie, co ułatwia udział w programach międzynarodowej i międzywydziałowej wymiany studentów. Więcej informacji w zakładce wymiany studenckie.

Dyplom Instytutu Socjologii jest ceniony na rynku pracy. Absolwenci wszystkich typów studiów znajdują zatrudnienie wszędzie tam, gdzie potrzebna jest wiedza społeczna, wyobraźnia socjologiczna i umiejętność analizy zjawisk i danych społecznych. Spośród absolwentów Instytut Socjologii na Karowej rekrutuje się również duża część kadry naukowej w Polsce i wielu czołowych polskich intelektualistów publicznych.

Studia I stopnia trwają 6 semestrów i mają wartość 180 punktów ECTS. Program studiów składa się z przedmiotów obowiązkowych oraz modułów tematycznych („Media i komunikacja”, „Problemy społeczne i sprawy publiczne”, „Polityka i demokracja”, „Zróżnicowanie kulturowe współczesnego świata”). Decyzja o wyborze modułu student podejmuje na II roku studiów. Studia licencjackie mają profil ogólnoakademicki i kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego licencjata. Ukończenie studiów w ramach modułu zostanie poświadczone w suplemencie do dyplomu.

Studia licencjackie przygotowują absolwenta do wykonywania pracy socjologa przede wszystkim jako wykonawcy badań społecznych, analityka danych i aktywnego uczestnika życia społecznego. Siłą licencjatu na Karowej jest unikalny warsztat metodologiczny i analityczny, budowany na gruncie szerokiego wykształcenia teoretycznego i doskonalony podczas licznych zajęć praktycznych i warsztatowych. Dzięki temu absolwenci studiów licencjackich otrzymują wiedzę, która stwarza im doskonały start na rynku pracy, a zarazem otwiera drogę do dalszego rozwoju w ramach studiów magisterskich i doktoranckich. Wyjątkowo szeroka oferta zajęć fakultatywnych na wszystkich typach studiów pozwala studentom wszechstronnie rozwijać umiejętność rozumienia życia społecznego i kultury współczesnej.
Każdego roku w Instytucie powstaje przeszło 100 prac magisterskich, co roku magistranci Instytutu zdobywają prestiżowe nagrody, w tym w najbardziej liczących się w Polsce konkursach im. Floriana Znanieckiego i Jana Józefa Lipskiego.

Studia II stopnia trwają 4 semestrów i mają wartość 120 punktów ECTS. Studia te kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego magistra. Program studiów magisterskich daje możliwość skorzystania z kilku ścieżek specjalizacyjnych, które służą profilowaniu zainteresowań i pomocy w wyborze zajęć. W roku 2015/16 będą to ścieżki „Kapitał ludzki – rynek pracy – sprawy publiczne”, „Metody badań społecznych i rynkowych”, „Socjologia i antropologia kultury”, „Wspólnoty i zróżnicowanie społeczne”, „Socjologia polityki, państwa i życia publicznego”.)

W nowym roku akademickim 2015/2016 zostanie uruchomiony nowy kierunek studiów II stopnia Język i Społeczeństwo.

Ponadto Instytut Socjologii prowadzi studia podyplomowe:

Pytania dotyczące studiów w Instytucie Socjologii prosimy kierować do zastępcy dyrektora do spraw studenckich dr Joanny Wawrzyniak (dyżury poniedziałek, środa 12-14, e-mail wawrzyniakj@is.uw.edu.pl). Studentom i kandydatom służy pomocą także Samorząd studencki.

Spis zajęć 2019/2020

Spis zajęć w roku akademickim 2019/20 (terminy w semestrze zimowym) Plan zajęć w semestrze zimowym 2019/20 Ostatnia aktualizacja: 18 czerwca 2019 r. Rok akademicki 2018/19 Spis zajęć w roku akademickim 2018/19 (terminy w semestrze letnim) Plan zajęć ...

Sesja poprawkowa - lato 2019

Poprawkowa sesja egzaminacyjna lato 2019. ...

Studia dzienne I stopnia (licencjackie)

PROGRAM ZAJĘĆ DLA STUDENTÓW, KTÓRZY ZACZNĄ STUDIA W ROKU 2019/20   PROGRAM ZAJĘĆ DLA STUDENTÓW, KTÓRZY ZACZĘLI STUDIA W ROKU 2009/10 UWAGA:STUDENT MA OBOWIĄZEK DO KOŃCA III ROKU STUDIÓW ZALICZYĆ: 1) praktyki zawodowe (w dowolnym momencie od ...

Studia dzienne II stopnia (magisterskie)

Studia II stopnia (magisterskie) - zaoczne

Zasady odbywania praktyk na studiach pierwszego stopnia Instytutu Socjologii Dyżur pełnomocnika ds. praktyk dra Adama Ostolskiego patrz: dyżury Postanowienia ogólne Instytut Socjologii, zwany dalej “Instytutem”, organizuje w ramach ...

Socjologia cyfrowa

I edycja studiów rusza już w roku akademickim 2019/2020! Informacje nt. rekrutacji są na stronie Internetowej Rejestracji Kandydatów. Koncepcja kształcenia i umiejętności kształcone podczas studiów „Socjologia cyfrowa” to wysokospecjalistyczne stu ...

Studia II stopnia (magisterskie) Język i społeczeństwo

window.location.href = "http://jis.uw.edu.pl/"; ...

Specjalizacja nauczycielska

Specjalizacja nauczycielska na studiach II stopnia pozwala uzyskać kwalifikacje nauczycielskie wraz z przygotowaniem pedagogicznym uprawniające do nauczania przedmiotu WOS (Wiedza o społeczeństwie) w szkołach ponadpodstawowych. Specjalizacja jest rea ...

Wymiany studenckie

Stypendia

Serwis www.mojestypendium.pl to ogólnopolski serwis o stypendiach i konkursach oferowanych przez stowarzyszenia, fundacje, samorządy i firmy. Serwis skierowany jest do studentów i uczniów poszukujących możliwości finansowania swojego rozwoju naukowe ...

Dokumenty, formularze

Kalendarz Akademicki

Kalendarz akademicki na rok 2016/17. ...

Pracownia Przetwarzania Danych - Dystrybucja SPSS

Strona Pracowni Przetwarzania Danych ...

Obrona dyplomu

ZARZĄDZENIE NR 16 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 18.V.2006 r. Załącznik nr 1 do zarządzenia: Wzór stron tytułowych pracy dyplomowej Załącznik nr 2 do zarządzenia: Karta pracy dyplomowej (drukowana z USOS) Archiwizacja elektronicznej wer ...

Uzupełnienie różnic programowych

studia I stopnia studia II stopnia ...

Working Papers