Studia Podyplomowe

Podyplomowe Studium Ewaluacji

Podyplomowe Studium Ewaluacji Programów Społecznych w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego pod patronatem Polskiego Towarzystwa Ewaluacyjnego Program Podyplomowego Studium Ewaluacji Programów Społecznych został tak skonstruowany aby umoż ...

Podyplomowe Studium Badań Społecznych i Rynkowych

W lipcu 2014 r. Instytut Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego otwiera nabór na Podyplomowe Studium Badań Społecznych i Rynkowych. Program Studium jest adresowany do osób pracujących w instytucjach publicznych, organizacjach pozarządowych, w sektorz ...