Podyplomowe Studium Badań Społecznych i Rynkowych

Program Studium jest adresowany do osób pracujących w instytucjach publicznych, organizacjach pozarządowych, w sektorze badań (rynkowych i marketingowych) oraz wszystkich zainteresowanych prowadzeniem badań społecznych. Studia zapewniają gruntowne przygotowanie w zakresie zamawiania, projektowania, przeprowadzania i ewaluacji badań społecznych, zarówno jakościowych, jak i ilościowych.

Zajęcia w pięciu blokach (proces badawczy i projektowanie badań, badania jakościowe, badania ilościowe, badania rynkowe, media) prowadzą akademiccy specjaliści z zakresu metodologii badań, wybitni praktycy badań społecznych oraz eksperci rynkowi.

Liczba miejsc ograniczona;
całkowity koszt studiów: 5500 zł.
Kontakt: tel. 22 55 20 721; r.wloch@uw.edu.pl

Program Zajęć 2012-2013 (załączony program ma charakter poglądowy i dotyczy roku akademickiego 2012/2013; co roku program jest modyfikowany w wymiarze do 30% programu zgodnie z potrzebami słuchaczy).

Rekrutacja

Kandydaci muszą mieć ukończone studia wyższe (przynajmniej na poziomie licencjackim) – wymagane jest przedstawienie dyplomu ukończenia studiów wyższych (licencjat bądź magisterium).
O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Wymagane dokumenty
Kandydaci zobowiązani są do złożenia następujących dokumentów:

  1. Podanie o przyjęcie na studia (wzór nr 1)
  2. Życiorys
  3. Odpis dyplomu
  4. Zobowiązanie do ponoszenia kosztów odpłatności za studia (wzór nr 2)
  5. Kwestionariusz osobowy i oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych (wzór nr 3).