Studia podyplomowe

Podyplomowe Studium Badań Społecznych i Rynkowych

Program Studium jest adresowany do osób pracujących w instytucjach publicznych, organizacjach pozarządowych, w sektorze badań (rynkowych i marketingowych) oraz wszystkich zainteresowanych prowadzeniem badań społecznych. Studia zapewniają gruntowne pr ...

Podyplomowe Studium Ewaluacji

Podyplomowe Studium Ewaluacji Programów Społecznych w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego pod patronatem Polskiego Towarzystwa Ewaluacyjnego Program Podyplomowego Studium Ewaluacji Programów Społecznych został tak skonstruowany aby umoż ...