Stypendia

Przyznane stypendia dla najlepszych doktorantów

Szanowni Państwo,
Biuro ds. Studiów Doktoranckich i Kształcenia Podyplomowego uprzejmie informuje, że dzisiaj  zostały rozpatrzone wnioski o przyznanie stypendiów dla najlepszych doktorantów przez Odwoławczą Komisję Stypendialną.

Kwota stypendium dla najlepszych doktorantów  na rok akademicki 2016/2017 została ustalona w wysokości 800,00 zł miesięcznie na osobę. Jednocześnie OKS ustaliła procent doktorantów uprawnionych do otrzymania niniejszego stypendium na poziomie 10%.
Stypendium to należy wypłacać przez okres 9 miesięcy.
Poniżej lista osób, którym OKS przyznała stypendium dla najlepszych 

307719 I
166860 II
262298 II
237641 III
279018 IV

Protokół z Posiedzenia Komisji Stypendialnej ds. Doktorantów w Instytucie Socjologii (15 listopada 2016 roku). Rekomendacje Komisji Stypendialnej IS

Protokół z prac Komisji Doktoranckiej opiniującej wnioski o zwiększenie stypendium w roku akademickim 2016/2017
tabela

Protokół z prac Komisji Doktoranckiej opiniującej wnioski o stypendia doktoranckie w roku akademickim 2016/2017
punktacja
Uchwała Komisji Doktoranckiej Instytutu Socjologii UW z dnia 8 listopada 2016 ws. szczegółowych kryteriów oceny i trybu rozpatrywania wniosków o przyznanie zwiększenia stypendium doktoranckiego
Uchwała Komisji Doktoranckiej Instytutu Socjologii UW z dnia 8 listopada 2016 ws. szczegółowych kryteriów oceny i trybu rozpatrywania wniosków o przyznanie zwiększenia stypendium doktoranckiego

POSTANOWIENIE NR 17 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 10 grudnia 2015 r. w sprawie wysokości oraz procentu doktorantów uprawnionych do otrzymania stypendiów dla najlepszych doktorantów w roku akademickim 2015/2016

załącznik – kryteria przyznawania stypendium dla najlepszych doktorantów

Przewodnik stypendialny przygotowany przez WRD IS.

Stypendium doktoranckie

Zwiększenie stypendium z dotacji podmiotowej (zarządzenie obowiązujące od 01.10.2015)

Uchwała Komisji Doktoranckiej IS UW z dnia 26 października 2015 roku w sprawie szczegółowych kryteriów oceny i trybu rozpatrywania wniosków o przyznanie zwiększenia stypendium doktoranckiego

Stypendium dla najlepszych doktorantów: załącznik nr 1, załącznik nr 2, załącznik nr 3

Zasady przyznawania stypendiów i skład komisji

Formularze
Podanie o stypendium doktoranckie
Formularz zgłoszeniowy – stypendium dla najlepszych doktorantów
Wniosek o zwiększenie stypendium doktoranckiego