Stypendia

Lista rankingowa – stypendium doktoranckie
Lista rankingowa – stypendium dla najlepszych doktorantów
Lista rankingowa – zwiększenie stypendium

Szczegółowe zasady oceny wniosków o przyznanie stypendium doktoranckiego w Instytucie Socjologii
Szczegółowe zasady oceny wniosków o przyznanie zwiększenia stypendium doktoranckiego w Instytucie Socjologii
Szczegółowe zasady oceny wniosków o przyznanie stypendium dla najlepszych doktorantów w Instytucie Socjologii