Samorząd doktorantów

Wydziałowa Rada Doktorantów IS UW

mgr Krzysztof Gubański (przewodniczący) k.gubanski@is.uw.edu.pl
mgr Krzysztof Bulkowski bulkowskik@is.uw.edu.pl, tel. 502-463-847
mgr Maria Ferenc Piotrowska m.ferenc@is.uw.edu.pl
mgr Agnieszka Karlińska a.karlinska@is.uw.edu.pl
mgr Justyna Kościńska j.koscinska@is.uw.edu.pl
mgr Mateusz Luft m.luft@is.uw.edu.pl
mgr Adam Müller a.muller@is.uw.edu.pl
dr Joanna Stepaniuk j.stepaniuk@is.uw.edu.pl
mgr Mateusz Trochymiak m.trochymiak@is.uw.edu.pl

Reprezentanci doktorantów w Radzie Naukowej Instytutu Socjologii

mgr Krzysztof Bulkowski bulkowskik@is.uw.edu.pl
mgr Mateusz Luft m.luft@is.uw.edu.pl

Reprezentanci doktorantów w Radzie Wydziału Filozofii i Socjologii

mgr Krzysztof Bulkowski bulkowskik@is.uw.edu.pl
mgr Krzysztof Gubański k.gubanski@is.uw.edu.pl

Reprezentant doktorantów w Komisji Dydaktycznej IS UW

mgr Mateusz Trochymiak m.trochymiak@is.uw.edu.pl

Delegat IS UW do Rady Samorządu Doktorantów UW

mgr Adam Müller a.muller@is.uw.edu.pl

Skład Komisji Stypendialnej Doktorantów IS

dr Marta Kiełkowska
mgr Maria Ferenc Piotrowska m.ferenc@is.uw.edu.pl
mgr Agnieszka Karlińska a.karlinska@is.uw.edu.pl
mgr Mateusz Luft m.luft@is.uw.edu.pl

Reprezentant doktorantów w Wydziałowym Zespole Zapewniania Jakości Kształcenia

mgr Justyna Kościńska j.koscinska@is.uw.edu.pl

Reprezentant doktorantów w Komisji Rekrutacyjnej na studia doktorackie w IS UW

mgr Agnieszka Karlińska a.karlinska@is.uw.edu.pl

Komisja Doktorancka IS UW

dr hab. Małgorzata Jacyno
prof. UW dr hab. Mirosława Grabowska
prof. UW dr hab. Sławomir Łodziński
dr Joanna Stepaniuk j.stepaniuk@is.uw.edu.pl (przedstawicielka doktorantów)