Ogłoszenia

W przypadku konkretnych spraw prosimy o kontakt z osobami wymienionymi poniżej:

W innych kwestiach prosimy o kontakt z sekretariatem ds. studiów doktoranckich, mgr Małgorzata Arcichowska-Maj (doktoranckie@is.uw.edu.pl)