Studia III stopnia (doktoranckie)

Ramowy program studiów

Uchwała nr 31/2016 ws. planu zajęć w roku akad. 2015/16 Uchwała nr 41/2016 Rady Wydziału Filozofii i Socjologii UW z dnia 19 kwietnia 2016 roku ws. ramowego programu studiów doktoranckich w Instytucie Socjologii UW Uchwała nr 51/2016 ws. planu zajęć ...

Plan zajęć

Rok akademicki 2016/17 Harmonogram (siatka zajęć) Rok akademicki 2015/16 Harmonogram (siatka zajęć) Plan zajęć, sylabusy, punkty ECTS, lista osób prowadzących zajęcia Rok akademicki 2014/15 Harmonogram (siatka zajęć) Plan zajęć, sylabusy, punkty ECTS ...

Regulamin studiów doktoranckich na Uniwersytecie Warszawskim

Stypendia

Przyznane stypendia dla najlepszych doktorantów Szanowni Państwo, Biuro ds. Studiów Doktoranckich i Kształcenia Podyplomowego uprzejmie informuje, że dzisiaj  zostały rozpatrzone wnioski o przyznanie stypendiów dla najlepszych doktorantów przez Odwo ...

Rekrutacja

Samorząd doktorantów

Wydziałowa Rada Doktorantów IS UW mgr Krzysztof Gubański (przewodniczący) k.gubanski@is.uw.edu.pl mgr Krzysztof Bulkowski bulkowskik@is.uw.edu.pl, tel. 502-463-847 mgr Maria Ferenc Piotrowska m.ferenc@is.uw.edu.pl mgr Agnieszka Karlińska a.karlinska@ ...

Słuchacze studiów doktoranckich

I rok Aleksandra Belina Ewa Bichta Beata Fedorowicz Paulina Janczyk Justyna Kościńska Jan Kujawski Mateusz Luft Justyna Myślicka Barbara Rode Jonathan Scovil Marek Sierakowski Dagmara Staniszewska Magdalena Stefańska Joanna Stepaniuk Małgorzata Tomc ...

Sprawozdanie roczne

Sprawozdanie roczne doktoranta. ...

Czynności w przewodzie doktorskim

Szczegółowy tryb czynności w przewodzie doktorskim w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Dokumenty do otwarcia przewodu doktorskiego w Instytucie Socjologii UW Podanie do Rady Naukowej Instytutu o otwarcie przewodu doktorskiego propon ...

Sekretariat

Dyżury kierownika studiów doktoranckich

Ogłoszenia

Terminy zajęć z prof. dr hab. K. Kaźmierską: 1. 1.03. 2016 2. 8.03. 2016 3. 22.03. 2016 4. 5.04 2016 5. 19.04. 2016 6. 10.05. 2016 7. 24.05. 2016 8. 7.06. 2016 Pierwsze zajęcia „Umiejętności akademickie” prowadzone przez prof. dr. hab. J. Raciborski ...

Program MOST dla doktorantów

(więcej informacji oraz pliki do pobrania: tutaj) Od 15 kwietnia do 15 maja 2014 r. trwa rekrutacja na Program MOST na semestr zimowy i cały rok akademicki 2014/2015. W tym okresie na stronie internetowej Programu (www.uka.amu.edu.pl) aktywny będzie ...

Erasmus

Koordynatorem programu Erasmus w Instytucie Socjologii jest dr Tomasz Maślanka: maslankat@is.uw.edu.pl Ogólne, szczegółowe i aktualne w danym roku akademickim informacje o możliwościach i zasadach udziału w Erasmusie oraz pliki do pobrania znajdują ...