Studia III stopnia (doktoranckie)

Ramowy program studiów

Szczegółowe zasady odbywania studiów doktoranckich w Instytucie Socjologii UW Ramowy program studiów doktoranckich w IS UW ...

Plan zajęć

Rok akademicki 2017/18 Plan i spis zajęć na rok akademicki 2017/2018 Opis zajęć obowiązkowych Opis zajęć fakultatywnych Lista osób prowadzących zajęcia Rok akademicki 2016/17 Harmonogram (siatka zajęć) Rok akademicki 2015/16 Harmonogram (siatka zajęć ...

Regulamin studiów doktoranckich na Uniwersytecie Warszawskim

Stypendia

Lista rankingowa – stypendium doktoranckie Lista rankingowa – stypendium dla najlepszych doktorantów Lista rankingowa – zwiększenie stypendium Szczegółowe zasady oceny wniosków o przyznanie stypendium doktoranckiego ...

Samorząd doktorantów

Wydziałowa Rada Doktorantów IS UW mgr Krzysztof Gubański (przewodniczący) k.gubanski@is.uw.edu.pl mgr Krzysztof Bulkowski bulkowskik@is.uw.edu.pl, tel. 502-463-847 mgr Maria Ferenc Piotrowska m.ferenc@is.uw.edu.pl mgr Agnieszka Karlińska a.karlinska@ ...

Słuchacze studiów doktoranckich

I rok Aleksandra Belina Ewa Bichta Beata Fedorowicz Paulina Janczyk Justyna Kościńska Jan Kujawski Mateusz Luft Justyna Myślicka Barbara Rode Jonathan Scovil Marek Sierakowski Dagmara Staniszewska Magdalena Stefańska Joanna Stepaniuk Małgorzata Tomc ...

Sprawozdanie roczne

Sprawozdanie roczne doktoranta. ...

Czynności w przewodzie doktorskim

Szczegółowy tryb czynności w przewodzie doktorskim w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Dokumenty do otwarcia przewodu doktorskiego w Instytucie Socjologii UW Podanie do Rady Naukowej Instytutu o otwarcie przewodu doktorskiego propon ...

Sekretariat

Dyżury kierownika studiów doktoranckich

Rekrutacja na studia doktoranckie

Rejestracja kandydatów trwa od 20 czerwca do 5 września 2017 r. W dniach 18-19 września odbędą się rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami. Wyniki rekrutacji zostaną przedstawione najpóźniej 29 września 2017 r. na stronie Instytutu Socjologii UW oraz na ...

Ogłoszenia

Szanowni Państwo, Informujemy, że wypełnianie i rejestrowanie wniosków o stypendia dla najlepszych doktorantów, stypendia doktoranckie oraz zwiększenia stypendium doktoranckiego w systemie USOSWeb będzie możliwe od 11 października 2017 r. (środa) od ...

Program MOST dla doktorantów

Program MOST 2017/2018 PROGRAM MOST DLA DOKTORANTÓW Uprzejmie informujemy, że od 15 kwietnia do 15 maja 2017 r. będzie trwała rekrutacja na Program MOST na semestr zimowy i cały rok akademicki 2017/2018. W tym okresie na stronie internetowej Program ...

Erasmus

Koordynatorem programu Erasmus w Instytucie Socjologii jest dr Tomasz Maślanka: maslankat@is.uw.edu.pl Ogólne, szczegółowe i aktualne w danym roku akademickim informacje o możliwościach i zasadach udziału w Erasmusie oraz pliki do pobrania znajdują ...