Studia doktoranckie i podyplomowe

Studia III stopnia (doktoranckie)

Szczegółowe zasady odbywania studiów doktoranckich w Instytucie Socjologii UW Ramowy program studiów doktoranckich w IS UW ...

Studia podyplomowe

TERMINARZ WYPŁAT STYPENDIÓW DLA DOKTORANTÓW stypendium na miesiąc doktoranckie i dla cudzoziemców zwiększenie z dotacji projakościowej dla najlepszych doktorantów FPM (socjalne, specjalne, zapomogi) luty 2018 1 lutego 2018 r. 9 lutego 201 ...