Studia doktoranckie i podyplomowe

Studia III stopnia (doktoranckie)

Szczegółowe zasady odbywania studiów doktoranckich w Instytucie Socjologii UW Ramowy program studiów doktoranckich w IS UW ...

Studia podyplomowe

Lista rankingowa – stypendium doktoranckie Lista rankingowa – stypendium dla najlepszych doktorantów Lista rankingowa – zwiększenie stypendium Szczegółowe zasady oceny wniosków o przyznanie stypendium doktoranckiego ...