Studia doktoranckie i podyplomowe

Rekrutacja na studia doktoranckie

Rejestracja kandydatów trwa od 20 czerwca do 5 września 2017 r. W dniach 18-19 września odbędą się rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami. Wyniki rekrutacji zostaną przedstawione najpóźniej 29 września 2017 r. na stronie Instytutu Socjologii UW oraz na ...

Studia III stopnia (doktoranckie)

Rok akademicki 2017/18 Harmonogram (siatka zajęć) Rok akademicki 2016/17 Harmonogram (siatka zajęć) Rok akademicki 2015/16 Harmonogram (siatka zajęć) Plan zajęć, sylabusy, punkty ECTS, lista osób prowadzących zajęcia Rok akademicki 2014/15 Harmonogra ...

Studia podyplomowe

Przyznane stypendia dla najlepszych doktorantów Szanowni Państwo, Biuro ds. Studiów Doktoranckich i Kształcenia Podyplomowego uprzejmie informuje, że dzisiaj  zostały rozpatrzone wnioski o przyznanie stypendiów dla najlepszych doktorantów przez Odwo ...