Studia doktoranckie i podyplomowe

Rekrutacja na studia doktoranckie

Rejestracja kandydatów trwa od 20 czerwca do 5 września 2017 r. W dniach 18-19 września odbędą się rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami. Wyniki rekrutacji zostaną przedstawione najpóźniej 29 września 2017 r. na stronie Instytutu Socjologii UW oraz na ...

Studia III stopnia (doktoranckie)

Rok akademicki 2017/18 Plan i spis zajęć na rok akademicki 2017-2018 Opis zajęć obowiązkowych Opis zajęć fakultatywnych Lista osób prowadzących zajęcia Rok akademicki 2016/17 Harmonogram (siatka zajęć) Rok akademicki 2015/16 Harmonogram (siatka zajęć ...

Studia podyplomowe

Szanowni Państwo, Informujemy, że wypełnianie i rejestrowanie wniosków o stypendia dla najlepszych doktorantów, stypendia doktoranckie oraz zwiększenia stypendium doktoranckiego w systemie USOSWeb będzie możliwe od 11 października 2017 r. (środa) od ...