Komisja stypendialna

Przewodnicząca
Julia Ukleja

Wiceprzewodniczący
Mateusz Zamojski

Członkowie:
Justyna Tońska
Joanna Wojcieszkiewicz
Julia Stanisławska
Agnieszka Kleczkowska
Julia Skupska

Pracownicy administracji
Joanna Caban

Dyżur: wtorek 10:00 – 12:00, pokój 115 (prosimy o wcześniejsze umówienie się drogą mailową)
e-mail: ksisuw@gmail.com
facebook:  www.facebook.com/ksisuw

Miejsce składania dokumentów
sekretariat p. 101


Wszelkie ogłoszenia KS IS UW będą zamieszczane w Instytucie na tablicy informacyjnej (I piętro) oraz na stronie www.facebook.com/ksisuw.

Ponadto zachęcamy do odwiedzania strony Odwoławczej Komisji Stypendialnej, na której znajdują się aktualne informacje dotyczące m.in. przyznawania stypendiów. Link do strony: www.oks.uw.edu.pl

Akty uniwersyteckie
  1. Postanowienie nr  13 w sprawie wysokości dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającej do ubiegania się o stypendia oraz wysokości stypendiów w roku akademickim 2015/2016
  2. REGULAMIN ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń POMOCY MATERIALNEJ dla studentów Uniwersytetu Warszawskiego
  3. Zarządzenie w sprawie zmiany RPM z dn. 30 września 2014 r.
  4. Zarządzenie w sprawie zmiany RPM z dn. 30 września 2015 r.
  5. Regulamin Domów Studenta Uniwersytetu Warszawskiego
  6. Zmiany w Regulaminie Domów Studenta Uniwersytetu Warszawskiego

Wzory, oświadczenia do pobrania:

  1. Oświadczenie o dochodach nieopodatkowanych
  2. Oświadczenie o dochodach opodatkowanych kartą podatkową/ryczałtem
  3. Oświadczenie o zwiększenie świadczenia POMOCY MATERIALNEJ
  4. Wzór wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy (stypendium rektora)

Poradniki:
Oświadczenie o dochodach w USOSweb – instrukcja „krok po kroku”