Komisja stypendialna

Przewodniczący
Dominika Kłopotek

Wiceprzewodnicząca
Karolina Madej

Członkowie:
Krzysztof Kutwa
Agnieszka Mirowska
Magdalena Rogowska
Bartłomiej Witkowski

Pracownik administracji
p. Joanna Caban

Dyżur: poniedziałek 14:00 – 16:00 i wtorek 14:00 – 16:00
e-mail: ksisuw@gmail.com
facebook:  www.facebook.com/ksisuw
tel.: 512 711 520 lub 695 099 633 lub 783 361 504

Miejsce składania dokumentów
Sekretariat IS UW


Wszelkie ogłoszenia KS IS UW będą zamieszczane w Instytucie na tablicy informacyjnej (I piętro) oraz na stronie www.facebook.com/ksisuw.

Ponadto zachęcamy do odwiedzania strony Odwoławczej Komisji Stypendialnej, na której znajdują się aktualne informacje dotyczące m.in. przyznawania stypendiów. Link do strony: www.oks.uw.edu.pl

Akty uniwersyteckie
  1. Postanowienie nr  13 w sprawie wysokości dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającej do ubiegania się o stypendia oraz wysokości stypendiów w roku akademickim 2015/2016
  2. REGULAMIN ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń POMOCY MATERIALNEJ dla studentów Uniwersytetu Warszawskiego
  3. Zarządzenie w sprawie zmiany RPM z dn. 30 września 2014 r.
  4. Zarządzenie w sprawie zmiany RPM z dn. 30 września 2015 r.
  5. Regulamin Domów Studenta Uniwersytetu Warszawskiego
  6. Zmiany w Regulaminie Domów Studenta Uniwersytetu Warszawskiego

Wzory, oświadczenia do pobrania:

  1. Oświadczenie o dochodach nieopodatkowanych
  2. Oświadczenie o dochodach opodatkowanych kartą podatkową/ryczałtem
  3. Oświadczenie o zwiększenie świadczenia POMOCY MATERIALNEJ
  4. Wzór wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy (stypendium rektora)

Poradniki:
Oświadczenie o dochodach w USOSweb – instrukcja „krok po kroku”