Warsztaty Analiz Socjologicznych

Warsztaty Analiz Socjologicznych to koło naukowe działające w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz stowarzyszenie powołane przez absolwentów. Aktualnym przewodniczącym koła jest Paweł Kłobukowski a wiceprzewodniczącą Karolina Dec.

Główną osią naszych zainteresowań są problemy współczesnej Polski. Tworząc koło chcieliśmy zainicjować debatę wśród naszych rówieśników poświęconą teraźniejszości i wizji przyszłości naszego kraju. Specyficzną cechą naszej analizy rzeczywistości jest to, że pochodzi ona od młodego pokolenia, które za chwilę będzie wchodziło w dorosłe życie. Staramy się, by na ile to możliwe, prowadzona przez nas dyskusja i podejmowane działania było oddzielone od ideologii oraz polityki, by kwestie światopoglądowe odłożyć na chwilę na bok.

Poprzez różne podejmowane przez nas działania, chcemy także wykorzystać zdobytą w trakcie studiów wiedzę do analizy rzeczywistości społecznej, w której żyjemy. Przykładowe działania: organizacja debat w których udział brali m.in. Jan Rokita i Jarosław Kaczyński (przed wyborami w 2005), Jarosław Kurski; realizacja różnych projektów społecznych i badawczych np. Pilnujemy Euro 2012, czy prowadzeniem blogów związanych z wyborami nie tylko w Polsce (w najbliższym czasie powstanie blog „Polska wybiera” poświęcony wyborom prezydenckim i samorządowym.

Działania podjęte przez koło w pierwszej połowie roku 2010: zorganizowanie debat „Przyszłość stosunków pracy w Polsce” oraz „Polska po 10 kwietnia” ; organizacja spotkań z prof. Andrzejem Blikle oraz red. Tomaszem Machałą.

Członkowie naszego Koła wygłaszali referaty podczas konferencji naukowych.

adres www: www.warsztaty.org

mail: warsztatyanaliz@gmail.com

mail szkoleniowy: szkolenia.was@gmail.com