Koło Naukowe Socjologii Publicznej

strona internetowa: facebook.com/socjologia.publiczna
adres e-mail: socjologiapubliczna@gmail.com; public.sociology.kn@uw.edu.pl
opiekun naukowy: dr Maciej Gdula

Koło Naukowe Socjologii Publicznej powstało w październiku 2011 roku, by rozwijać i upowszechniać na polskim gruncie nurt socjologii publicznej, kładącej nacisk na wzajemne oddziaływanie socjologii i rzeczywistości społecznej, na odpowiedzialność socjologów wobec społeczeństwa, które badają, na wykraczanie w działalności socjologicznej i w swoim przekazie poza mury uniwersytetu.

Naszą pierwszą inicjatywą było rozpoczęcie tłumaczenia biuletynu Międzynarodowego Stowarzyszenia Socjologicznego (ISA) pt. “Globalny Dialog”. Ukazały się już cztery polskie numery tego czasopisma. Wszystkie dostępne są na stronie ISA: http://www.isa-sociology.org/global-dialogue/
W styczniu 2012 roku zorganizowaliśmy w Instytucie Socjologii UW oficjalną polską premierę “Globalnego Dialogu”, z udziałem prof. Anny Gizy, prof. Antoniego Sułka i dr Izabeli Wagner. Relacja ze spotkania ukazał się w “Globalnym Dialogu” nr 2.4.

Pod koniec marca 2012 ruszyliśmy z “Seminarium socjologii publicznej”. Na pierwszym spotkaniu 29 marca odwołując się do postaci Raymonda Arona i C. Wright Millsa dyskutowaliśmy wraz z dr. Maciejem Gdulą o tym, co oznacza bycie zaangażowanym socjologiem (ze szczególnym uwzględnieniem polskich warunków). Na kolejnym spotkaniu, 28 kwietnia rozmawialiśmy z założycielami Fundacji Pole Dialogu o udziale socjologów w procesach partycypacji obywatelskiej. Z kolei 11 maja odbyło się III seminarium pt. “Związki ze związkami (zawodowymi), czyli współpraca socjologów z organizacjami społecznymi”, którego gościem był dr Piotr Ostrowski.

Na ostatnim z seminariów w roku akademickim 2011/2012 (23 maja) z dr dr Sylwią Urbańską i Julią Kubisą rozmawialiśmy o znaczeniu własnych emocji i przekonań etycznych w zaangażowanej socjologii.

1 czerwca odwiedziliśmy 3. Kongres Młodej Socjologii w Krakowie, gdzie zorganizowaliśmy debatę na temat naszych (tj. studentów socjologii z całej Polski) wizji przyszłości socjologii w Polsce i nawiązaliśmy kontakt z KN Studentów Socjologii UJ.

Zdjęcia oraz odnośniki do zapisów audio z (prawie) wszystkich wydarzeń można znaleźć na profilu koła na facebooku.

Teraz przygotowujemy się do kolejnych przedsięwzięć. Jeśli chcesz do nas dołączyć lub z nami współpracować – napisz na socjologiapubliczna@gmail.com!