Koło Naukowe Socjologicznego Warsztatu Dziennikarskiego UW

NSWD UW jest Uczelnianą Organizacją Studencką działającą na Uniwersytecie Warszawskim od 21 kwietnia 2006 roku. Głównym celem Koła jest wydawanie miesięcznika studentów Instytutu Socjologii “Niusy”.
Poprzez pracę w kole, jego członkowie i członkinie rozwijają swoje umiejętności, ćwiczą warsztat dziennikarski, pracują nad organizcją zadań a także wdrażają się w pracę zespołową, poznając przy okazji tajniki pracy w medium drukowanym.

Celem Koła jest więc praca nad warsztatem dziennikarskim członków Koła, rozwijanie i kształtowanie życia naukowego wśród studentów, rozwijanie umiejętności organizacyjnych i interpersonalnych członków Koła, rozszerzanie i pogłębianie ogólnej wiedzy i umiejętności członków Koła oraz promocja członków Koła. Cele te realziujemy poprzez wydawanie gazety Instytutu Socjologii “Niusy”, organizowanie i udział w obozach naukowych, prowadzenie serwisu informacyjnego w postaci witryny internetowej (właśnie na niej jesteś!), współpracę z krajowymi i zagranicznymi instytucjami i towarzystwami naukowymi, uczestnictwo w krajowym i międzynarodowym ruchu naukowym, prezentowanie osiągnięć własnych Koła oraz Uczelni, inne formy działalności społecznej, zgodne z założeniami tego Regulaminu.

Jednym z ostatnich naszych działań było rozpoczęcie współpracy w ramach ogólnowrocławskiego programu młodzieżowego “Mix” oraz współorganizowanie konferencji International Meeting of Student Media Warsaw 2009.