Koło Badaczy Mniejszości Narodowych

Koło skupia studentów zainteresowanych przede wszystkim problematyką etniczności, tożsamości i migracji. Jego członkowie stawiają sobie za zadanie doskonalenie swojego warsztatu badawczego się przez projektowanie i realizację badań metodami jakościowymi.