ZSS

ZSS IS

Przewodniczący Kamil Lebnicki tel. 694 166 360 e-mail: kamil.lebnicki@samorzad.uw.edu.pl Ewelina Muras – wiceprzewodnicząca Anna Skiba Dorota Szydlik Stanisław Tarnowski Przedstawiciele w Radzie Instytutu: Sławomir Jurek, Kamil Lebnicki ...

Projekty studenckie

Obóz Zerowy – tradycyjny, integracyjny wyjazd do Murzasichla k. Zakopanego mający na celu zapoznanie studentów pierwszego roku ze sobą, z zasadami studiowania panującymi w Instytucie, z wykładowcami. Doskonały sposób na zakończenie wakacji z dużym hu ...

Koła Naukowe

Koło skupia studentów zainteresowanych przede wszystkim problematyką etniczności, tożsamości i migracji. Jego członkowie stawiają sobie za zadanie doskonalenie swojego warsztatu badawczego się przez projektowanie i realizację badań metodami jakościow ...

Komisja stypendialna

Przewodnicząca Julia Ukleja Wiceprzewodniczący Mateusz Zamojski Członkowie: Justyna Tońska Joanna Wojcieszkiewicz Julia Stanisławska Agnieszka Kleczkowska Julia Skupska Pracownicy administracji Joanna Caban Dyżur: wtorek 10:00 – 12:00, pokój 115 (pr ...

Komisja wyborcza

Katarzyna Królik – przewodnicząca IKW email: niebieski.kroolik@gmail.com Grażyna Zych Konrad Latacz Piotr Kuszewski ...

Fotoblog studencki

www.fotokarowa.prv.pl if (typeof g_hanaFlash !== 'undefined' && !g_hanaFlash){ jQuery('#hana_flv_flow3_1').css( 'padding', '5px' ); jQuery('#hana_flv_flow3_1').html("Sorry, your browser does not support Flash Video Player "); }else{ ...

Witryna Studentów Instytutu Socjologii

ZSS IS na FB:https://www.facebook.com/pages/Zss-Is/173155936046103 ...