Studia III stopnia (doktoranckie)

Uchwała Rady WFiS UW w sprawie zasad rekrutacji na studia doktoranckie w Instytucie Socjologii UW w roku akademickim 2017/2018.

Podanie o przyjęcie na studia doktoranckie

Link do strony IRK

Skład Komisji Rekrutacyjnej na Studia Doktoranckie

Przewodnicząca Komisji:
prof. dr hab. Wiesława Kozek

Sekretarz Komisji:
dr hab. prof. UW Jarosław Kilias

Członkowie:
dr hab. Jacek Haman
dr hab. Małgorzata Jacyno
dr hab. prof. UW Krzysztof Koseła
prof. dr hab. Ireneusz Krzemiński
dr hab. Sławomir Mandes
dr hab. Lech Nijakowski

Przedstawiciel doktorantów:
mgr Agnieszka Karlińska