Studia III stopnia (doktoranckie)

Uchwała Rady WFiS UW w sprawie zasad rekrutacji na studia doktoranckie w Instytucie Socjologii UW w roku akademickim 2017/2018.

Podanie o przyjęcie na studia doktoranckie

Link do strony IRK

Skład Komisji Rekrutacyjnej na Studia Doktoranckie

Przewodnicząca Komisji:
prof. dr hab. Mirosława Marody

Sekretarz Komisji:
dr hab. Jacek Haman

Członkowie:
prof. UW dr hab. Mirosława Grabowska
dr hab. Małgorzata Jacyno
prof. dr hab. Wiesława Kozek
prof. UW dr hab. Sławomir Łodziński
prof. dr hab. Jacek Raciborski
prof. UW dr hab. Andrzej Waśkiewicz

Przedstawiciel doktorantów:
mgr Agnieszka Karlińska