Absolwenci IS UW na rynku pracy

Zespół badawczy kierowany przez dr Agnieszkę Jasiewicz i mgr Agatę Stasik zbadał w tym roku losy absolwentów Instytutu Socjologii UW (zwanego też potocznie Karową, od nazwy ulicy, przy którym znajduje się budynek Instytutu).

Badaniem zostali objęci absolwenci, którzy rozpoczęli studia w latach 2001-2006 i studiowali w IS przynajmniej przez 4 lata. Byli to zatem studenci jednolitych studiów pięcioletnich; w 2007 roku nastąpił podział programu na trzyletnie studia I stopnia (licencjackie) i dwuletnie studia II stopnia (magisterskie). Trudno powiedzieć, na ile ta zmiana wpłynęła na pozycję naszych absolwentów na rynku pracy. Zgodnie z metodologią badań społecznych nie można też jednoznacznie określić, w jaki sposób kariera zawodowa zależy od wykształcenia odebranego w Instytucie Socjologii UW. Absolwenci oceniają je pozytywnie, choć nie bezkrytycznie, a przy tym to, co jedni uważają za jego mocne strony, inni uznają za słabe. Jedna rzecz nie ulega jednak wątpliwości – 86 procent badanych ma pracę, z której zdecydowana większość jest zadowolona. Większość badanych uważa także, że z tych czy innych względów, studia na Karowej pomogły im w jej uzyskaniu. Bo jeśli nawet czegoś nie nauczyli się na studiach, zdołali tego się nauczyć już w miejscu pracy. Człowiek przecież uczy się przez całe życie, a studia powinny uczyć także, a może przede wszystkim, tego, jak dalej uczyć się samemu. Poniżej przedstawiamy odpowiedzi na wybrane pytania postawione w badaniu. Pełny raport znajdzie się wkrótce na stronie internetowej Instytutu Socjologii.

raport11

Najpopularniejsze branże, w których aktualnie pracują absolwenci (N = 244, tylko osoby pracujące zarobkowo. Wyniki nie sumują się do 100% ponieważ respondenci mieli możliwość zaznaczenia więcej niż jednej odpowiedzi).

raport22

Sposób znalezienia pracy stanowiącej główne źródło utrzymania absolwentów (N=244, tylko osoby pracujące zarobkowo)

raport33

Rodzaj umowy stanowiącej podstawę aktualnego zatrudnienia absolwentów (N=244, tylko osoby pracujące zarobkowo)

raport44

Co jest dla Ciebie najważniejsze w pracy? (N=244, tylko osoby pracujące zarobkowo. Na wykresie zsumowane wskazania „ważne” i „bardzo ważne” (odsetki nie sumują się do 100% ponieważ można było wskazać 3 odpowiedzi) oraz „satysfakcjonująca” oraz „bardzo satysfakcjonująca” ).

raport55

raport66

Umiejętności absolwentów (w skali od 1 (w bardzo małym) do 5 (w bardzo wysokim). Na wykresie zsumowane odpowiedzi 4 i 5). W jakim stopniu Twoja praca wymaga od Ciebie… (N=270) W jakim stopniu zajęcia, które zrealizowałeś/aś na Karowej rozwinęły w Tobie następujące kompetencje… (N=244, tylko osoby pracujące zarobkowo)