Zarządzenia

  1. Zarządzenie Dziekana WFiS z dnia 21 stycznia 2015 roku ws. pensum