Wykładowcy gościnni

Dominik Batorski

Dyżur

po uzgodnieniu e-mailem

Kontakt

email: batorski@uw.edu.pl

Agata Dembek

Dyżur

dyżury

Kontakt

Zakład Socjologii Kultury, pokój 204

Barbara Jancewicz

Kontakt

Zakład Statystyki, Demografii i Socjologii Matematycznej, pokój 22
tel. 22-55-20-273
e-mail: b.jancewicz@uw.edu.pl

Ewa Jaźwińska-Motylska

Dyżur

wtorek 9.45-10.45

Kontakt
Zakład Statystyki, Demografii i Socjologii Matematycznej, pokój 22
tel. 22-55-20-273
e-mail: jazewa@neostrada.pl

Publikacje

Zajęcia dydaktyczne

Adam Kęska

Dyżur

keskaadamwtorek 12.00 – 13.00

Kontakt
Zakład Statystyki, Demografii i Socjologii Matematycznej, pokój 22
tel. 22-55-20-273
e-mail: keskaa@is.uw.edu.pl

Kariera naukowa
– 2003 magister, Instytut Socjologii UW
– od 2003 asystent w ISP PAN

Zainteresowania naukowe

Publikacje

Zajęcia dydaktyczne

Łucja Krzyżanowska

Dyżur

Środa: 9.00 – 10.00
(Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”, ul. Bracka 20b)
lucja.krzyżanowska@gmail.com

Anna Kuczyńska

e-mail: anna.kuczynska@gmail.com

Łukasz Ostrowski

Dyżur

Kontakt
Zakład Statystyki, Demografii i Socjologii Matematycznej, pokój 22
tel. 22-55-20-273
e-mail: lukasz.ostrowski@uw.edu.pl

Filip Piotrowski

Dyżur

poniedziałek 15.00 – 16.00
po umówieniu się: f.piotrowski@uw.edu.pl

Kontakt
Zakład Socjologii Ogólnej, pokój 212
tel. 22-55-20-885
e-mail: piotrowskif@is.uw.edu.pl

Zajęcia dydaktyczne

Maciej Sobolewski

Dyżur

Kontakt
Zakład Statystyki, Demografii i Socjologii Matematycznej, pokój 22
tel. 22-55-20-273
e-mail: maciej.sobolewski@uw.edu.pl

Zajęcia dydaktyczne

Marta Szaranowicz-Kusz

Dyżur

dyżury

Kontakt

Zakład Socjologii Ogólnej, pokój 212
tel. 22-55-20-885, 22-55-20-709

Kariera naukowa
2007 – magister, Instytut Socjologii
2013 – doktor, Instytut Socjologii

Krzysztof Tymicki

Dyżur

Kontakt
Zakład Statystyki, Demografii i Socjologii Matematycznej, pokój 22
tel. 22-55-20-273
e-mail: ktymic@sgh.waw.pl

Zajęcia dydaktyczne