Dyżury pracowników

DYREKTOR INSTYTUTU SOCJOLOGII UW:
dr hab. Andrzej Waśkiewicz – urlop naukowy do 29 lutego 2020
p.o. dyrektora – dr hab. Renata Włoch
poniedziałek 13.00 – 14.00 i wtorek 13.00 – 15.30, pokój 105

ZASTĘPCA DYREKTORA D/S NAUKOWYCH i WSPÓŁPRACY z ZAGRANICĄ:
dr hab. Renata Włoch
poniedziałek 13.00 – 14.00 i wtorek 13.00 – 15.30, pokój 105

ZASTĘPCA DYREKTORA D/S STUDENCKICH:
dr Agnieszka Jasiewicz-Betkiewicz
środa 10.00 – 14.00, pok. 101.

Kierownik studiów doktoranckich:
dr hab. Sławomir Mandes
czwartek, 15.30 – 16.30, p. 312

Kierownik studiów niestacjonarnych zaocznych:
dr Paweł Poławski
środa 13.30-14.30, p. 201

IMIĘ NAZWISKO TELEFON DYŻUR
Katarzyna Abramczuk 22-55-20-273 czwartek 14.30 – 15.30, p. 22
Anna Baczko-Dombi 22-55-20-273 poniedziałek 13.00 – 14.00, p. 404
Henryk Banaszak 22-55-20-273 poniedziałek 13.00 – 14.00, p. 22
Jerzy Bartkowski 22-55-20-701 środa 11.30 – 12.30, p. 114
Barbara Bossak-Herbst  wtorek 11.00 – 12.00, p. 301
Marta Bucholc 22-55-23-503 urlop do 31.08.2020
Marcin Darmas 22-55-20- marcin.darmas@gmail.com
Maciej Gdula 22-55-20-709 poniedziałek 9.00 – 10.00, p. 212
Anna Giza-Poleszczuk 22-55-20-718
Małgorzata Głowacka-Grajper 22-55-20-711 po umówieniu mailowym: glowackam@is.uw.edu.pl
Mirosława Grabowska 22-55-20-707 środa 17.30 – 18.30, p. 103
Aleksandra Grzymała-Kazłowska 22-55-20-709 czwartek, godz. 15.00-16.00 , p. 212 (po uprzednim umówieniu się
drogą e-mailową akazlowska@uw.edu.pl)
Elżbieta Hałas 22-55-20-720 wtorek 14.00 – 15.00, p. 204
Jacek Haman 22-55-20-273 czwartek 12.00 – 13.00, p. 22
Małgorzata Jacyno 22-55-20- poniedziałek 15:00 – 16:00, p. 401
Agnieszka Jasiewicz-Betkiewicz 22-55-20-707 patrz: góra strony
Mikołaj Jasiński 22-55-20-273 środa 18.00 – 19.00, p. 22
Grażyna Kacprowicz 22-55-20-709 wtorek, godz. 15.45-16.45, p. 212
Marta Kiełkowska 22-55-20-273 piątek 9.15 – 10.00, p. 22
po umówieniu mailowym: mkielkowska@is.uw.edu.pl
Anna Kiersztyn 22-55-20-710 środa 13.00 – 14.00, p. 201
Jarosław Kilias 22-55-20-701 środa 12:00 – 13:00, p. 114
Agata Komendant-Brodowska 22-55-20-273 czwartek 14.30 – 15.30, p. 404
Joanna Konieczna-Sałamatin 22-55-20-709 wtorek 10:30 – 11.30, p. 22
Krzysztof Koseła 22-55-20-707 czwartek 14.00-15.00, p. 103
Michał Kowalski 22-55-20-711 wtorek 14.00 – 15.00, p. 301
Wiesława Kozek 22-55-20-714 środa 13:00 – 14:00, p. 306
Ireneusz Krzemiński 22-55-20-713 czwartek 15.00 – 16.00, p. 206
Julia Kubisa 22-55-20-714 czwartek 14:00-15:00, p. 306
Thursday 14:00-15:00, room 306
Urszula Kurczewska 22-55-20-713
Mikołaj Lewicki 22-55-20-702 środa 12.00 – 13.00, p. 312 (po mailowym umówieniu się): m.lewicki@uw.edu.pl
Grzegorz Lissowski 22-55-20-273 gliss@is.uw.edu.pl
Aleksandra Lompart 22-55-20-709 wtorek 17.30 – 18.30, p. 212
Sławomir Łodziński 22-55-20-709 poniedziałek 13.00 – 14.00, p. 212
Michał Łuczewski 22-55-20-707 poniedziałek 13.30 – 14.00, 15.30 – 16.00,  p. 103
Sławomir Mandes 22-55-20-718 patrz: góra strony
Mirosława Marody 22-55-20-718
poniedziałek 13.00 – 14.00, p. 312 po mailowym umówieniu się: marodymi@is.uw.edu.pl
Tomasz Maślanka 22-55-20-720 poniedziałek 17.30 – 18.30, p. 204
Jakub Motrenko 22-55-20-707 wtorek 11.45 – 12.30, p. 103
Lech Nijakowski 22-55-20-709 poniedziałek 14.00 – 15.00, pok. 212
Adam Ostolski 22-55-20-702 wtorek 11.00 – 12.00, p. 401
Piotr Ostrowski 22-55-20-714 czwartek 15.00 – 16.00, p. 306
Justyna Pokojska 22-55-20-709 wtorek 10.00 – 11.30, p. 212
Paweł Poławski 22-55-20-710 patrz: góra strony
Anna Przybylska 22-55-20-718 urlop naukowy
a.przybylska@uw.edu.pl
Dariusz Przybysz 22-55-20-273 piątek 8.45 – 9.45, p. 22
Jacek Raciborski 22-55-20-701 środa 15.00 – 16.00, p. 113
Wojciech Rafałowski 22-55-20-701 poniedziałek 11.00 – 12.00, p. 113
Przemysław Sadura 22-55-20-701 poniedziałek 9.00 – 10.00, p. 103 (po umówieniu via e-mail): sadurap@is.uw.edu.pl
Maja Sawicka 22-55-20-718 wtorek 11.00 – 12.00,  p. 312
Małgorzata Sikorska 22-55-20-718
poniedziałek, godz 13.00 – 14.00, p. 312 (po wcześniejszym umówieniu mailowym: malgorzata_sikorska@wp.pl)
Konstanty Strzyczkowski 22-55-20-720 czwartek 14.00 – 15.00, p. 204
Marek Styczeń 22-55-20-273 czwartek 18.15 – 19.15, p. 22
Tadeusz Szawiel 22-55-20-707 wtorek 15.45 – 16.45, p. 103
Karolina Sztandar-Sztanderska 22-55-20-714 czwartek 15.00 – 16.00, p. 201/306
Grażyna Szymańska-Matusiewicz 22-55-20-711
Krzysztof Świrek 22-55-20-712 piątek 14.00 – 15.00, p. 302
Sylwia Urbańska 22-55-20-707 czwartek 11.00 – 12.00, pok. 103
(po wcześniejszym umówieniu mailowym: urbanskas@is.uw.edu.pl)
Izabela Wagner-Saffray 22-55-20-714 izabela.wagner@gmail.com
Andrzej Waśkiewicz 22-55-20-712 urlop naukowy 01.03.2019 – 29.02.2020
Joanna Wawrzyniak 22-55-20-714 wyjazd naukowy, wawrzyniakj@is.uw.edu.pl
Karolina Wigura-Kuisz 22-55-20-712 czwartek 11.00 – 12.00, p. 302
Renata Włoch 22-55-20-709 dyżur dyrektorski patrz: góra strony
dyżur zakładowy: poniedziałek, godz. 15.30 (po umówieniu się r.wloch@uw.edu.pl)
Tomasz Zając 22-55-20- poniedziałek, godz. 16.00 – 17.00, pok. 404
Dariusz Zalewski 22-55-20-710 środa 11.00 – 12.00, p. 201
Marianna Zieleńska piątek 12.00 – 13.00, p. 201