Doktoranci

Bajor Jan Krzysztof

Belina Aleksandra Katarzyna

Bichta Ewa

Błoński Łukasz

łukasz błoński 2_m

Data przyjęcia na Studium IS UW
Tytuł koncepcji rozprawy doktorskiej
Opiekun naukowy
Dyżur

dyżury doktorantów

Bojadżijewa Iwona

Bosomtwe Oliwia

Bulkowski Krzysztof

krzysztof bulkowski 1_m

Data przyjęcia na Studium IS UW
Tytuł koncepcji rozprawy doktorskiej
Opiekun naukowy
Dyżur

dyżury doktorantów

Cichocka Ewa

Ciecieląg Aleksandra

Data przyjęcia na Studium IS UW
Tytuł koncepcji rozprawy doktorskiej
Opiekun naukowy
Dyżur

dyżury doktorantów

Dębska Katarzyna

Dobrołowicz Michał

Data przyjęcia na Studium IS UW

1 października 2013 r.dobrolowicz

Tytuł koncepcji rozprawy doktorskiej

“Drogi buntu i konformizmu. Strategie młodych Polaków na rynku pracy”

Opiekun naukowy

prof. dr hab. Wiesława Kozek

Dyżur

dyżury doktorantów

Zainteresowania naukowe

socjologia pracy, generacyjne uwarunkowania stosunku do pracy, deregulacja rynku pracy, segmentacja rynku pracy w praktyce

Publikacje
  1. “Ustawa deregulacyjna a opinie przewodników miejskich na jej temat. Prezentacja argumentów zwolenników i przeciwników ustawy na podstawie indywidualnych wywiadów pogłębionych”, w: Zygmunt Kruczek (red.), Problematyka deregulacji zawodu pilota wycieczek i przewodnika turystycznego. Kraków: Wydawnictwo Proksenia, ss. 101-114. ISBN/ISSN: 978-83-60789-46-9
  2. “Rynek radiowy jako miejsce postępującej kreatywności”, w: Józef Bednarek, Jacek Gralewski i inni (red.), „Kreatywność – kluczem do sukcesu w mediach i przedsiębiorstwach”. Warszawa: Wszechnica Polska Szkoła Wyższa Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie, ss. 162-174;recenzent: em. prof. UW Lucjan Turos, ISBN: 978-83-89077-08-0
  3. “Czy istnieje polskie Pokolenie Y?”, w: materiały pokonferencyjne z konferencji “Kategoria pokolenia w badaniach historycznych, kulturowych i społecznych. Problemy metodologiczne i przykłady praktyki interpretacyjnej”, organizowanej przez Muzeum Farmacji we Wrocławiu (w druku)

Drozdowska Adrianna

Dulniak Łukasz

Dworzański Piotr

Data przyjęcia na Studium IS UW
Tytuł koncepcji rozprawy doktorskiej
Opiekun naukowy
Dyżur

dyżury doktorantów

Ferenc Piotrowska Maria

Finkielsztein Mariusz

Data przyjęcia na Studium IS UW

1 października 2013

Tytuł koncepcji rozprawy doktorskiej

Academic boredom. Nuda w środowisku akademickim.

Opiekun naukowy

dr hab. Izabela Wagner-Saffray

Zainteresowania badawcze

Grabowska Ewa

Grodecki Mateusz

Gubański Krzysztof

Haratyk Karol

Data przyjęcia na Studium IS UW

1 października 2008r.

Tytuł koncepcji rozprawy doktorskiej

Transformacje globalne, transformacje lokalne. Polskie globalne społeczeństwo obywatelskie, polskie ruchy globalnej alternatywy na tle Europy.

Opiekun naukowy

dr hab. Jarosław Kilias

Dyżur

dyżury doktorantów

Kontakt

karolharatyk@gmail.com

Zainteresowania

ruchy społeczne, demokracja partycypacyjna, miasto i prawo do niego, metoda biograficzna

Wybrane publikacje

Hrynevich Yahuen

Kaczorowski Karol

Karlińska Agnieszka

Kłosiewicz Olga

Kontowski Daniel

daniel kontowski 2_m

Data przyjęcia na Studium IS UW

1 października 2013

Tytuł koncepcji rozprawy doktorskiej

Kolegia MISH jako wariacja na temat edukacji liberalnej. Powstanie, rozwój, wyzwania.

Opiekun naukowy

prof. Marta Bucholc

Dyżur

dyżury doktorantów

Kontakt

Zakład Historii Myśli Społecznej, pokój 302
tel. 22-55-20-712
e-mail: d.kontowski@is.uw.edu.pl
strona domowa: http://www.kontowski.com/

Publikacje

academia.edu | ResearchGate | Google Scholar

Prowadzone kursy

Klasyczne teorie socjologiczne – ćwiczenia (2014-15)

Realizowane granty

„Paideia? Postulaty kształcenia ogólnego na uniwersytecie w ciągu ostatniego trzydziestolecia. USA, UE, Rosja jako kontekst porównawczy dla warunków i perspektyw Polski” (DI 2011 0195 41) – Diamentowy Grant na lata 2012-2016

Najważniejsze osiągnięcia w 2015

Kościńska Justyna Anna

Kowalczyk Beata

Beata Kowalczyk1_m

Data przyjęcia na Studium IS UW
Tytuł koncepcji rozprawy doktorskiej
Opiekun naukowy
Dyżur

dyżury doktorantów

Kowalczyk Beata Maria

Kujawski Jan

Lewandowska Katarzyna

Leyk Aleksandra

Data przyjęcia na Studium IS UW
Tytuł koncepcji rozprawy doktorskiej
Opiekun naukowy
Dyżur

dyżury doktorantów

Lipiński Kamil

Lubina Michał

Luft Mateusz

Malarczyk Mateusz

Matusz Paweł

Mikołajewska-Zając Karolina

Młoźniak Iwona

Data przyjęcia na Studium IS UW
Tytuł koncepcji rozprawy doktorskiej
Opiekun naukowy
Dyżur

dyżury doktorantów

Navumenka Ilya

Ogrocka Agnieszka

Data przyjęcia na Studium IS UW
Tytuł koncepcji rozprawy doktorskiej
Opiekun naukowy
Dyżur

dyżury doktorantów

Oknińska Elżbieta

Organek Luiza

Osowska Małgorzata

Ostaszewski Maciej

Palęcka Alicja

Pietrusińska Marta

Prokopczuk Magda

Przecherska Weronika

Przepiórkowski Mikołaj

english version

Nicolas Przepiórkowski/Míng Hǎi (Przepiórkowski)/明海przepiorkowskim
From his first years, associated with the Institute of Sociology at the University of Warsaw where he graduated with a bachelor’s degree and master’s degree in 2017. He instantly started his research work as a PHD student of his Institute. Personally – a symbolical Interactionist, structuralist, working in the fields of economic sociology, urbanization, modernization of cities and villages, especially China and Japan.
In his spare time – a death and thrash metal musician and an practitioner of the classical Japanese Kashima Shin-Ryu Swordmanship School.

Contact:
sphiratrioth@gmail.com
mikolaj.przepiorkowski@gmail.com

Online:
https://www.linkedin.com/in/miko%C5%82aj-przepi%C3%B3rkowski/
https://www.facebook.com/sphiratrioth

Scientific interests:
– sociology of cities and urbanization
– sociology of villages
– Sociology, culture and religions of the Eastern Asia Region
– economic sociology
– sociology of politics
– discursive analysis
– modern technologies
– futurism, cyberspace

Publications:

  • Drozdowska, A., Kościńska, J., Lewicki, M., Momot, K., Przepiórkowski, M., Tomkowska, E., Trepka, C., (2016), A new promised land: research report on urbanization processes in Białołęka District of Warsaw [pol. Nowa ziemia obiecana: raport badawczy na temat procesów urbanizacyjnych na Białołęce], under publication process, University of Warsaw, Institute of Sociology [available only in Polish]
  • Drozdowska, A., Kościńska, J., Lewicki, M., Momot, K., Przepiórkowski, M., Tomkowska, E., Trepka, C., (2017), A New Promised Land: new forms of urbanization in Warsaw Białołęka District [pol. Nowa Ziemia Obiecana: nowe formy miejskości na warszawskiej Białołęce, w: Świątkowska], in: B., Pobłocki, K., Unbalanced architecture – Synchronization: Projects for Cities of the Future 2016 [pol. Architektura niezrównoważonaSynchronizacja: Projekty dla miast przyszłości 2016], BĘC-ZMIANA, Warsaw, [available only in Polish]

wersja polska

Mikołaj Przepiórkowskiprzepiorkowskim
Od zawsze związany z Instytutem Socjologii UW na Karowej – tu ukończył studia licencjackie i magisterskie, a w 2017 r. został doktorantem i rozpoczął pracę naukową nad chińską urbanizacją. Interakcjonista symboliczny, strukturalista. Na co dzień zajmuje się tematyką socjologii ekonomicznej, urbanizacji, modernizacji miast i wsi, szczególnie Chin i Japonii.
W wolnym czasie muzyk death, a także thrash metalowy. Uczeń klasycznej, japońskiej szkoły miecza Kashima Shin-Ryu.

Kontakt:
sphiratrioth@gmail.com
mikolaj.przepiorkowski@gmail.com

Online:
https://www.linkedin.com/in/miko%C5%82aj-przepi%C3%B3rkowski/
https://www.facebook.com/sphiratrioth

Zainteresowania naukowe:
– socjologia miast i urbanizacji
– socjologia wsi
– socjologia, kultura i religie Azji Wschodniej
– socjologia ekonomiczna
– socjologia polityki
– analiza dyskursywna
– nowoczesne technologie
– futurystyka, cyberprzestrzeń

Publikacje:

  • Drozdowska, A., Kościńska, J., Lewicki, M., Momot, K., Przepiórkowski, M., Tomkowska, E., Trepka, C., (2016), Nowa ziemia obiecana: raport badawczy na temat procesów urbanizacyjnych na Białołęce, w procesie publikacji, IS-UW
  • Drozdowska, A., Kościńska, J., Lewicki, M., Momot, K., Przepiórkowski, M., Tomkowska, E., Trepka, C., (2017), Nowa Ziemia Obiecana: nowe formy miejskości na warszawskiej Białołęce Synchronizacja: Projekty dla miast przyszłości 2016, w: Świątkowska, B., Pobłocki, K., Architektura niezrównoważona, BĘC-ZMIANA, Warszawa,

Rakowska Katarzyna

Rawski Tomasz

tomasz rawski 1_m

Data przyjęcia na Studium IS UW
Tytuł koncepcji rozprawy doktorskiej
Opiekun naukowy
Dyżur

dyżury doktorantów

Sayadyan Lia

Scovil Jonathan

Sierakowski Marek

Skalec Agata

Data przyjęcia na Studium IS UW
Tytuł koncepcji rozprawy doktorskiej
Opiekun naukowy
Dyżur

dyżury doktorantów

Skorupińska Paulina

Staniszewska Dagmara

Stefańska Magdalena

Stepaniuk Joanna

Strupiechowska Monika

Strzelec Agnieszka

Data przyjęcia na Studium IS UW
Tytuł koncepcji rozprawy doktorskiej
Opiekun naukowy
Dyżur

dyżury doktorantów

Szylar Anna

Data przyjęcia na Studium IS UW
Tytuł koncepcji rozprawy doktorskiej
Opiekun naukowy
Dyżur

dyżury doktorantów

Śpiewak Jan

Data przyjęcia na Studium IS UW
Tytuł koncepcji rozprawy doktorskiej
Opiekun naukowy
Dyżur

dyżury doktorantów

Świeżewska Klementyna

Trochymiak Mateusz

Tulińska Elżbieta

Elżbieta Tulińska2_m

Data przyjęcia na Studium IS UW
Tytuł koncepcji rozprawy doktorskiej
Opiekun naukowy
Dyżur

dyżury doktorantów

Wieczorek Mariusz

Mariusz Wieczorek_m

Data przyjęcia na Studium IS UW
Tytuł koncepcji rozprawy doktorskiej
Opiekun naukowy
Dyżur

dyżury doktorantów

Wojciechowski Wiktor

Zaborowski Leszek

leszek zaborowski 2_m

Data przyjęcia na Studium IS UW
Tytuł koncepcji rozprawy doktorskiej
Opiekun naukowy
Dyżur

dyżury doktorantów

Zając Adam

Adam Zając_m

Data przyjęcia na Studium IS UW
Tytuł koncepcji rozprawy doktorskiej
Opiekun naukowy
Dyżur

dyżury doktorantów

Zaród Marcin

profil Academia Edu (https://uw.academia.edu/MZarod)Marcin-Zarod

Data przyjęcia na Studium IS UW

1 października 2013

Tytuł koncepcji rozprawy doktorskiej

„Pułapki potencjału i sprzężenia zwrotne”
Charakterystyka porównawcza środowisk naukowców i inżynierów

Opiekun naukowy

dr hab. Izabela Wagner-Saffray

Kontakt

Zakład Socjologii Pracy
00-927 Warszawa, ul. Karowa 18,
p. 306, tel. 22-55-20-714
email: marcin.zarod[na]gmail.com

Dyżur

dyżury doktorantów

Kariera naukowa
Zainteresowania naukowe
Wybrane publikacje z zakresu nauk społecznych:

Zielińska Dorota

Dorota Zielińska 2_m

Data przyjęcia na Studium IS UW
Tytuł koncepcji rozprawy doktorskiej
Opiekun naukowy
Dyżur

dyżury doktorantów

Zielińska Justyna

Zych Jacek

Żołądek Łukasz

Żulikowski Piotr