Doktoranci

Bajor Jan Krzysztof

Belina Aleksandra Katarzyna

Bichta Ewa

Błoński Łukasz

łukasz błoński 2_m

Data przyjęcia na Studium IS UW
Tytuł koncepcji rozprawy doktorskiej
Opiekun naukowy
Dyżur

dyżury doktorantów

Bojadżijewa Iwona

Bosomtwe Oliwia

Bulkowski Krzysztof

krzysztof bulkowski 1_m

Data przyjęcia na Studium IS UW
Tytuł koncepcji rozprawy doktorskiej
Opiekun naukowy
Dyżur

dyżury doktorantów

Cichocka Ewa

Ciecieląg Aleksandra

Data przyjęcia na Studium IS UW
Tytuł koncepcji rozprawy doktorskiej
Opiekun naukowy
Dyżur

dyżury doktorantów

Dębska Katarzyna

Dobrołowicz Michał

Data przyjęcia na Studium IS UW

1 października 2013 r.dobrolowicz

Tytuł koncepcji rozprawy doktorskiej

“Drogi buntu i konformizmu. Strategie młodych Polaków na rynku pracy”

Opiekun naukowy

prof. dr hab. Wiesława Kozek

Dyżur

dyżury doktorantów

Zainteresowania naukowe

socjologia pracy, generacyjne uwarunkowania stosunku do pracy, deregulacja rynku pracy, segmentacja rynku pracy w praktyce

Publikacje
 1. “Ustawa deregulacyjna a opinie przewodników miejskich na jej temat. Prezentacja argumentów zwolenników i przeciwników ustawy na podstawie indywidualnych wywiadów pogłębionych”, w: Zygmunt Kruczek (red.), Problematyka deregulacji zawodu pilota wycieczek i przewodnika turystycznego. Kraków: Wydawnictwo Proksenia, ss. 101-114. ISBN/ISSN: 978-83-60789-46-9
 2. “Rynek radiowy jako miejsce postępującej kreatywności”, w: Józef Bednarek, Jacek Gralewski i inni (red.), „Kreatywność – kluczem do sukcesu w mediach i przedsiębiorstwach”. Warszawa: Wszechnica Polska Szkoła Wyższa Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie, ss. 162-174;recenzent: em. prof. UW Lucjan Turos, ISBN: 978-83-89077-08-0
 3. “Czy istnieje polskie Pokolenie Y?”, w: materiały pokonferencyjne z konferencji “Kategoria pokolenia w badaniach historycznych, kulturowych i społecznych. Problemy metodologiczne i przykłady praktyki interpretacyjnej”, organizowanej przez Muzeum Farmacji we Wrocławiu (w druku)

Drozdowska Adrianna

Dulniak Łukasz

Dworzański Piotr

Data przyjęcia na Studium IS UW
Tytuł koncepcji rozprawy doktorskiej
Opiekun naukowy
Dyżur

dyżury doktorantów

Ferenc Piotrowska Maria

Finkielsztein Mariusz

Data przyjęcia na Studium IS UW

1 października 2013

Tytuł koncepcji rozprawy doktorskiej

Academic boredom. Nuda w środowisku akademickim.

Opiekun naukowy

dr hab. Izabela Wagner-Saffray

Zainteresowania badawcze

Grabowska Ewa

Grodecki Mateusz

Gubański Krzysztof

Haratyk Karol

Data przyjęcia na Studium IS UW

1 października 2008r.

Tytuł koncepcji rozprawy doktorskiej

Transformacje globalne, transformacje lokalne. Polskie globalne społeczeństwo obywatelskie, polskie ruchy globalnej alternatywy na tle Europy.

Opiekun naukowy

dr hab. Jarosław Kilias

Dyżur

dyżury doktorantów

Kontakt

karolharatyk@gmail.com

Zainteresowania

ruchy społeczne, demokracja partycypacyjna, miasto i prawo do niego, metoda biograficzna

Wybrane publikacje

Hrynevich Yahuen

Kaczorowski Karol

Karlińska Agnieszka

Kłosiewicz Olga

Kontowski Daniel

daniel kontowski 2_m

Data przyjęcia na Studium IS UW

1 października 2013

Tytuł koncepcji rozprawy doktorskiej

Kolegia MISH jako wariacja na temat edukacji liberalnej. Powstanie, rozwój, wyzwania.

Opiekun naukowy

prof. Marta Bucholc

Dyżur

dyżury doktorantów

Kontakt

Zakład Historii Myśli Społecznej, pokój 302
tel. 22-55-20-712
e-mail: d.kontowski@is.uw.edu.pl
strona domowa: http://www.kontowski.com/

Publikacje

academia.edu | ResearchGate | Google Scholar

Prowadzone kursy

Klasyczne teorie socjologiczne – ćwiczenia (2014-15)

Realizowane granty

„Paideia? Postulaty kształcenia ogólnego na uniwersytecie w ciągu ostatniego trzydziestolecia. USA, UE, Rosja jako kontekst porównawczy dla warunków i perspektyw Polski” (DI 2011 0195 41) – Diamentowy Grant na lata 2012-2016

Najważniejsze osiągnięcia w 2015

Kościńska Justyna Anna

Kowalczyk Beata

Beata Kowalczyk1_m

Data przyjęcia na Studium IS UW
Tytuł koncepcji rozprawy doktorskiej
Opiekun naukowy
Dyżur

dyżury doktorantów

Kowalczyk Beata Maria

Kujawski Jan

Lewandowska Katarzyna

Leyk Aleksandra

Data przyjęcia na Studium IS UW
Tytuł koncepcji rozprawy doktorskiej
Opiekun naukowy
Dyżur

dyżury doktorantów

Lipiński Kamil

Lubina Michał

Luft Mateusz

Malarczyk Mateusz

Matusz Paweł

Mikołajewska-Zając Karolina

Młoźniak Iwona

Data przyjęcia na Studium IS UW
Tytuł koncepcji rozprawy doktorskiej
Opiekun naukowy
Dyżur

dyżury doktorantów

Navumenka Ilya

Ogrocka Agnieszka

Data przyjęcia na Studium IS UW
Tytuł koncepcji rozprawy doktorskiej
Opiekun naukowy
Dyżur

dyżury doktorantów

Oknińska Elżbieta

Organek Luiza

Osowska Małgorzata

Ostaszewski Maciej

Palęcka Alicja

Pietrusińska Marta

Prokopczuk Magda

Przecherska Weronika

Przepiórkowski Mikołaj

english version

Mikołaj Przepiórkowski/Nicholas Quail/明海威przepiorkowski
From his first years, associated with Institute of Sociology of the University of Warsaw where he graduated with a Master degree. He instantly started his research career as a PhD candidate of his Institute. Personally – a symbolical Interactionist, structuralist, institutionalist – concentrated on economic sociology, urbanization, modernization of cities and villages, Eastern Asia cultures – especially China and Japan.
In his spare time – a death and thrash metal musician and a practitioner of the classical Japanese Kashima Shin-Ryu Swordmanship School.

Contact:
sphiratrioth@gmail.com
mikolaj.przepiorkowski@gmail.com

Online:
https://www.linkedin.com/in/miko%C5%82aj-przepi%C3%B3rkowski/
https://www.facebook.com/sphiratrioth
https://uw.academia.edu/Miko%C5%82ajPrzepi%C3%B3rkowski

Scientific interests:
– sociology of cities and urbanization
– sociology, culture and religions of Eastern Asia
– economic sociology
– architecture and urban planning
– theory of social, structural and design systems
– sociology of politics
– discursive analysis
– modern technologies
– futurism, cyberspace

Professional experience:
07/2015 – currently Freelancer scientist – qualitative and quantitative research
10/2017 – currently Teaching and lecturing at the University of Warsaw (Bachelor and Master Studies Programs)
04/2018 – 07/2018 Member of the research team under PhD M. Lewicki and a co-author of the report from the research
of spacial organization plan of Gocław housing estate in Warsaw: for the Warsaw City’s Government, Architecture and Spacial Planning Bureau
12/2014 – 03/2015 Internships at the Laboratory of Science Quality and Evaluation of the University of Warsaw
(qualitative and quantitative research projects, field work, final report for the Ministry of Higher Education)

Scholarship:
2017 – 2019 2x Scholarship for PhD Candidates of the University of Warsaw
2017 Mini-grant for carrying out a 2nd part of the empirical research of Master Degree dissertation
(grant funded by the Institute of Sociology of the University of Warsaw)
2014 – 2017 3x Scholarships of the Chancellor of the University of Warsaw for the Best University Students
2009 – 2012 3x Scholarship of the Prime Minister of Poland for the Best Highschool Students

Publications:

 • Przepiórkowski, M. (2019). Rola fandomu Otaku w japońskiej kulturze. Niebezpieczni dziwacy, czy głębsze zjawisko kulturowe? [A meaning of the Otaku fandom withing the Japanese culture. Dangerous weirdos or a deeper cultural phenomenon?]. Młoda Humanistyka, ISSN 2353-6950, Vol. 14, No. 1, June 2019, Rzeszów, online publications without paper version of the journal.
 • Przepiórkowski, M. (2018). Propozycja nowego ujęcia teoretycznego w badaniach chińskiej urbanizacji [A proposal of the new theoretic approach in studies on Chinese urbanization]. Młoda Humanistyka, ISSN 2353-6950, Vol. 13 No. 3, December 2018, Rzeszów, online publications without paper version of the journal.
 • Przepiórkowski, M. (2018). Społeczne oznaczanie pieniądza okozukai i hesokuri w tradycyjnej rodzinie japońskiej [Social money marking in study of the okozukai and hesokuri budget practices of traditional Japanese family]. Młoda Humanistyka, ISSN 2353-6950, Vol. 13 No. 3, December 2018 , Rzeszów, online publications without paper version of the journal.
 • Przepiórkowski, M. (2018). Droga humanistyki praktycznej – między ideą humboldtowską a uniwersytetem przedsiębiorczym [The road of practical humanistic science – between the humboldt’s university idea and the entrepreneurial university]. Edukacja, ISSN: 0239-6858, e-ISSN: 2449-8998, Vol 3/2018, Instytut Badań Edukacyjnych, Warszawa.
 • Przepiórkowski, M., Kościńska, J., Trepka C., Drozdowska, A. (2018). Infrastrukturalny charakter partycypacji – zróżnicowanie poziomu miejskiej partycypacji na przykładzie warszawskiej Białołęki [Infrastructurally Determined Participation – Dimensions of local political activity on the example of Warsaw’s Białołęka District]. Studia Socjologiczno-Polityczne. Seria Nowa, Vol 1 (2018), Instytut Socjologii UW, Warszawa, p. 93-108.
 • Przepiórkowski, M., Tomkowska, E., Lewicki, M., Kościńska, J., Trepka, C., Momot, K. Drozdowska, A. (2017). Nowa ziemia obiecana: raport badawczy na temat procesów urbanizacyjnych na Białołęce [The new promised land: research report on urbanization processes in Białołęka District Warsaw]: Chapter 1. Białołęka District – basic information and local characteristics [with E. Tomkowska]; Chapter 3. One district, the different worlds [with E. Tomkowska]. Nowa ziemia obiecana: raport badawczy na temat procesów urbanizacyjnych na Białołęce, ISBN: 978-83-922588-1-0, Instytut Socjologii UW, Warszawa.
 • Przepiórkowski, M., Tomkowska, E., Lewicki, M., Kościńska, J., Trepka, C., Momot, K. Drozdowska, A. (2016). Nowa Ziemia Obiecana: Nowe formy miejskości na warszawskiej Białołęce [New Promised Land: New forms of urbanity in Warsaw’s Białołęka]. Architektura niezrównoważona, ISBN: 978-83-62418-66-4, red. K. Pobłocki, B. Świątkowska, Fundacja Bęc Zmiana, Warszawa, s. 263-284.

Presentations at scientific conferences:

 • Footloose Warsaw. Towards a walkable urban theory; Warsaw, 27.06.2018 – international conference with plener/outdoor papers and interactive walking presentations at places of the presented cities research for guests from INURA (International Network for Urban Research and Action:https://www.inura.org/v2/),
  – paper and plenet seminar: „Over-participation in Białołęka”, presented and organized with PhD M. Lewicki
 • Participatory Spacial Planning – processes, challenges and tools; Krakow, 15.06.2018 – international conference
  – paper: „Infrastructurally determined participation – example of Warsaw’s Bialoleka district”, presented with A. Drozdowska, J. Kościńska, C. Trepka
 • Synchronizacja, Instytut Zarządzania Otoczeniem (godnym uwagi), BĘC-ZMIANA, Warszawa – cykl spotkań w 2016 r.
  [Synchronization, Unwell-Tuned Architecture, Institute for Spatial Management (noteworthy) – meetings and panel discussions in Polish, 2016 Edition, Warsaw]
  – paper and panel discusssion: Tu będzie miasto. Białołęka jako Nowa Ziemia Obiecana [There will be a city here. Białołęka as the New Promised Land], presented with PhD M. Lewicki, K. Momot

Scientific projects

 • IN PROGRESS: 10/2017 – 06/2021 – . Szklane wieżowce pośród pól – Nowa Chińska Urbanizacja w XXI w. w perspektywie neomarksistowskiej (Skyscrappers among the fields – The New Chinese Urbanization program in Neo-Marxist perspective)
  I am studying the New Chinese Urbanization program in its 1st phase planned for 2015-2020 in 1st tier Chinese cities – mainly Shanghai and Shenzhen/Guangzhou/Dongguan agglomeration. The theoretical scope mixes sociology, architecture and urban planning lead by Neo-Marxist perspective of J. Logan & H. Molotch.
 • FINISHED: 04/2018 – 07/2018 – Socjologiczna mapa Gocławia Południowego [Social Map of Gocław Housing Estate South], Main Investigator: PhD M. Lewicki with a team:
  I was a member of the research team under PhD M. Lewicki and a co-author of the report from the research of spacial organization plan of Gocław housing estate in Warsaw: for the Warsaw City’s Government, Architecture and Spacial Planning Bureau; Report title: “Mapa Społeczna Gocławia Południowego” [Social Map of Gocław Housing Estate South];
  Personal scientific tasks:
  – co-planning and co-organizing the whole scientific process under the guidance of PhD M. Lewicki
  – netography (Internet Facebook Groups of residents analysis, web forums analysis, official documents of the local district government and local public institutions)
  – etnographic participant observations
  – in-depth interviews with public institutions principals, managers, and district government officials
  – housing market analysis
  – spacial plans analysis
  – co-mapping and creation of the main functional regions classificational map of the region
  – quantitative reports synthesis
  – summarizing suggestions for the city planners and urbanists based on the social research of space and restidents perspective
  – writing the final report
 • FINISHED: 10/2016 – 07/2017 – Między polami, średniowieczem i nowoczesnością – proces transformacji 2.0 w monograficznym opisie Gminy Inowłódz [Between the fields, Middle Ages and modernity – Transformation 2.0 process in the monographic description of the Rural Municipality Inowłódz] (planned for publication in near future), Main investigator: M. Przepiórkowski under scientific guidance of Professor I. Bukraba-Rylska:
  Independent, unassisted research of the rural minicipality Inowłódz conducted to collect the material needed for my Master Degree dissertation; 2 year research, 2nd year financed from grant from Institute of Sociology of the Uniwersity of Warsaw; Report title: “Między polami, średniowieczem i nowoczesnością – proces Transformacji 2.0 w monograficznym opisie Gminy Inowłódz” [Between the fields, Middle Ages and modernity – Transformation 2.0 process in the monographic description of the Rural Municipality Inowłódz] (planned for publication in near future); the whole process was overseen by a Professor I. Bukraba-Rylska from the Institute of Sociology of University of Warsaw as my Master Degree Scientific Supervisor;
  Personal scientific tasks:
  – planning and organizing the whole scientific process
  – etnographic participant observations
  – in-depth interviews with residents of different age groups and local municipality government officials
  – history, geography, institutions analysis
  – enography of local customs, traditions, festivals and annual celebrations
  – co-mapping and creation of the main functional regions classificational map of the region
  – photographies analysis, visual sphere symbols study, symbolical sphere symbols study
  – quantitative reports synthesis
  – summarizing suggestions for the city planners and urbanists based on the social research of space, history and developmental paths from perspective of residents, institutions, market and structural possibilities
  – constructing the independent, personal scientific theory of “Transformation 2.0″ – a process in which old rural municipalities destroyed by transformation of 1989 in Poland due to many structural tensions of market now rediscover and what is more important – reinvent their Middle Ages cultural heritage making it a base for their modern, bloming development as turistic municipalities; such municipalities were typically agricultural through the whole period of Polish Socialism, their structural existence based on public property agricultural manufacturing (pol. PGR – State Agricultural Farm), which all finished during Transformation in 1989 in Poland, the region and families declined, became literally a post-socialist ruin not able to exist anymore in a new system. The whole situation of decline and degradation continued till 2005 when European Union financing made it possible to rediscover and currently even literally invent the Middle Age cultural heritage. All of that drove the spectacular infrastructure and economy development within only 10 years. Currently, such municipalities are the most innovational, rich and leading municipalities of many Polish counties – they literally rose from the ashes like a phoenix using sociological, etnographical and structural mainframe for their very material development. This type of transformation was named by me the Transformation 2.0 and became the main part of my Master Degree dissertation.
 • FINISHED: 10/2016 – 10/2017 – Nowa ziemia obiecana: raport badawczy na temat procesów urbanizacyjnych na Białołęce [A new promised land: research report on urbanization processes in Białołęka District Warsaw], Main Investigators: M. Przepiórkowski, E. Tomkowska, J. Kościńska, C. Trepka, K. Momot, A. Drozdowska under the scientific guidance of PhD M. Lewicki:
  I was a member of the research team under PhD M. Lewicki and a co-author of the report from the research of Białołęka district in Warsaw: Report title: “Nowa ziemia obiecana: raport badawczy na temat procesów urbanizacyjnych na Białołęce” [A new promised land: research report on urbanization processes in Białołęka District Warsaw], ISBN: 978-83-922588-1-0, Instytut Socjologii UW, Warszawa;
  Personal scientific tasks:
  – co-planning and co-organizing personal parts of the scientific process with E. Tomkowska under the guidance of PhD M. Lewicki (the social map of three main Białołęka functional, symbolical and social stratification regions)
  – netography (Internet Facebook Groups of residents analysis, web forums analysis, official documents of the local district government and local public institutions)
  – social movements in the cities analysis
  – etnographic participant observations
  – in-depth interviews with city movements members
  – housing preferences analysis
  – co-creating the structure of the final report from separated personal small reports
  – co-writing two chapters of the final report (111 out of 268 p. = 41.42% of the final report)

wersja polska

Mikołaj Przepiórkowski/Nicholas Quail/明海威przepiorkowski
Od zawsze związany z Instytutem Socjologii UW na Karowej – tu ukończył studia licencjackie oraz magisterskie, a następnie został doktorantem i rozpoczął pracę naukową. Interakcjonista symboliczny, strukturalista, instytucjonalista. Na co dzień zajmuje się tematyką socjologii ekonomicznej, urbanizacji, modernizacji miast, planistyki miejskiej, a także kultur Azji Wschodniej – głównie Chin i Japonii.
W wolnym czasie muzyk death/thrash metalowy. Uczeń klasycznej, japońskiej szkoły miecza Kashima Shin-Ryu.
Kontakt:
sphiratrioth@gmail.com
mikolaj.przepiorkowski@gmail.com

Online:
https://www.linkedin.com/in/miko%C5%82aj-przepi%C3%B3rkowski/
https://www.facebook.com/sphiratrioth
https://uw.academia.edu/Miko%C5%82ajPrzepi%C3%B3rkowski

Zainteresowania naukowe:
– socjologia miast i urbanizacji
– socjologia, kultura i religie Azji Wschodniej
– socjologia ekonomiczna
– architektura i planistyka miejska
– teorie systemów społecznych, strukturalnych i planistycznych
– socjologia polityki
– analiza dyskursywna
– nowoczesne technologie
– futurystyka, cyberprzestrzeń

Doświadczenie zawodowe:
07/2015 – obecnie Freelancer (naukowiec) – badania jakościowe oraz ilościowe
10/2017 – obecnie Współprowadzenie i prowadzenie zajęć dydaktycznych na Uniwersytecie Warszawskim
04/2018 – 07/2018 Członek zespołu badawczego Dr M. Lewickiego i współautor raportu końcowego w badaniu
społecznej mapy Gocławia, służących stworzeniu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego
12/2014 – 03/2015 Praktyki w Pracowni Badań i Ewaluacji Uniwersytetu Warszawskiego – udział w projektach
badawczych, w tym na zlecenie Ministerstwa Edukacji Wyższej

Stypendia:
2017 – 2019 2x Stypendium doktoranckie Uniwersytetu Warszawskiego
2017 Mini-grant badawczy na przeprowadzenie drugiego etapu badań empirycznych w Gminie Inowłódz i
napisanie pracy magisterskiej (grant wewnętrzny ufundowany przez Instytut Socjologii UW)
2014 – 2017 3x Stypendium Rektora dla najlepszych studentów Uniwersytetu Warszawskiego
2009 – 2012 3x Stypendium Premiera RP dla najlepszych uczniów (szkół licealnych)

Publikacje:

 • Przepiórkowski, M. (2019). Rola fandomu Otaku w japońskiej kulturze. Niebezpieczni dziwacy, czy głębsze zjawisko kulturowe? [A meaning of the Otaku fandom withing the Japanese culture. Dangerous weirdos or a deeper cultural phenomenon?]. Młoda Humanistyka, ISSN 2353-6950, Vol. 14, No. 1, June 2019, Rzeszów, online publications without paper version of the journal.
 • Przepiórkowski, M. (2018). Propozycja nowego ujęcia teoretycznego w badaniach chińskiej urbanizacji [A proposal of the new theoretic approach in studies on Chinese urbanization]. Młoda Humanistyka, ISSN 2353-6950, Vol. 13 No. 3, December 2018, Rzeszów, online publications without paper version of the journal.
 • Przepiórkowski, M. (2018). Społeczne oznaczanie pieniądza okozukai i hesokuri w tradycyjnej rodzinie japońskiej [Social money marking in study of the okozukai and hesokuri budget practices of traditional Japanese family]. Młoda Humanistyka, ISSN 2353-6950, Vol. 13 No. 3, December 2018 , Rzeszów, online publications without paper version of the journal.
 • Przepiórkowski, M. (2018). Droga humanistyki praktycznej – między ideą humboldtowską a uniwersytetem przedsiębiorczym [The road of practical humanistic science – between the humboldt’s university idea and the entrepreneurial university]. Edukacja, ISSN: 0239-6858, e-ISSN: 2449-8998, Vol 3/2018, Instytut Badań Edukacyjnych, Warszawa.
 • Przepiórkowski, M., Kościńska, J., Trepka C., Drozdowska, A. (2018). Infrastrukturalny charakter partycypacji – zróżnicowanie poziomu miejskiej partycypacji na przykładzie warszawskiej Białołęki [Infrastructurally Determined Participation – Dimensions of local political activity on the example of Warsaw’s Białołęka District]. Studia Socjologiczno-Polityczne. Seria Nowa, Vol 1 (2018), Instytut Socjologii UW, Warszawa, p. 93-108.
 • Przepiórkowski, M., Tomkowska, E., Lewicki, M., Kościńska, J., Trepka, C., Momot, K. Drozdowska, A. (2017). Nowa ziemia obiecana: raport badawczy na temat procesów urbanizacyjnych na Białołęce [The new promised land: research report on urbanization processes in Białołęka District Warsaw]: Chapter 1. Białołęka District – basic information and local characteristics [with E. Tomkowska]; Chapter 3. One district, the different worlds [with E. Tomkowska]. Nowa ziemia obiecana: raport badawczy na temat procesów urbanizacyjnych na Białołęce, ISBN: 978-83-922588-1-0, Instytut Socjologii UW, Warszawa.
 • Przepiórkowski, M., Tomkowska, E., Lewicki, M., Kościńska, J., Trepka, C., Momot, K. Drozdowska, A. (2016). Nowa Ziemia Obiecana: Nowe formy miejskości na warszawskiej Białołęce [New Promised Land: New forms of urbanity in Warsaw’s Białołęka]. Architektura niezrównoważona, ISBN: 978-83-62418-66-4, red. K. Pobłocki, B. Świątkowska, Fundacja Bęc Zmiana, Warszawa, s. 263-284.

Wystąpienia na konferencjach naukowych:

 • Footloose Warsaw. Towards a walkable urban theory; Warsaw, 27.06.2018 – international conference with plener/outdoor papers and interactive walking presentations at places of the presented cities research for guests from INURA (International Network for Urban Research and Action:https://www.inura.org/v2/),
  – paper and plenet seminar: „Over-participation in Białołęka”, presented and organized with PhD M. Lewicki
 • Participatory Spacial Planning – processes, challenges and tools; Krakow, 15.06.2018 – international conference
  – paper: „Infrastructurally determined participation – example of Warsaw’s Bialoleka district”, presented with A. Drozdowska, J. Kościńska, C. Trepka
 • Synchronizacja, Instytut Zarządzania Otoczeniem (godnym uwagi), BĘC-ZMIANA, Warszawa – cykl spotkań w 2016 r.
  [Synchronization, Unwell-Tuned Architecture, Institute for Spatial Management (noteworthy) – meetings and panel discussions in Polish, 2016 Edition, Warsaw]
  – paper and panel discusssion: Tu będzie miasto. Białołęka jako Nowa Ziemia Obiecana [There will be a city here. Białołęka as the New Promised Land], presented with PhD M. Lewicki, K. Momot

Projekty badawcze:

 • W TRAKCIE: 10/2017 – 06/2021 – . Szklane wieżowce pośród pól – Nowa Chińska Urbanizacja w XXI w. w perspektywie neomarksistowskiej (Skyscrappers among the fields – The New Chinese Urbanization program in Neo-Marxist perspective).
 • UKOŃCZONY: 04/2018 – 07/2018 – Socjologiczna mapa Gocławia Południowego [Social Map of Gocław Housing Estate South], Main Investigator: PhD M. Lewicki with a team.
 • UKOŃCZONY: 10/2016 – 07/2017 – Między polami, średniowieczem i nowoczesnością – proces transformacji 2.0 w monograficznym opisie Gminy Inowłódz [Between the fields, Middle Ages and modernity – Transformation 2.0 process in the monographic description of the Rural Municipality Inowłódz] (planned for publication in near future), Main investigator: M. Przepiórkowski under scientific guidance of Professor I. Bukraba-Rylska.
 • UKOŃCZONY: 10/2016 – 10/2017 – Nowa ziemia obiecana: raport badawczy na temat procesów urbanizacyjnych na Białołęce [A new promised land: research report on urbanization processes in Białołęka District Warsaw], Main Investigators: M. Przepiórkowski, E. Tomkowska, J. Kościńska, C. Trepka, K. Momot, A. Drozdowska under the scientific guidance of PhD M. Lewicki.

Rakowska Katarzyna

Rawski Tomasz

tomasz rawski 1_m

Data przyjęcia na Studium IS UW
Tytuł koncepcji rozprawy doktorskiej
Opiekun naukowy
Dyżur

dyżury doktorantów

Sayadyan Lia

Scovil Jonathan

Sierakowski Marek

Skalec Agata

Data przyjęcia na Studium IS UW
Tytuł koncepcji rozprawy doktorskiej
Opiekun naukowy
Dyżur

dyżury doktorantów

Skorupińska Paulina

Staniszewska Dagmara

Stefańska Magdalena

Stepaniuk Joanna

Strupiechowska Monika

Strzelec Agnieszka

Data przyjęcia na Studium IS UW
Tytuł koncepcji rozprawy doktorskiej
Opiekun naukowy
Dyżur

dyżury doktorantów

Szylar Anna

Data przyjęcia na Studium IS UW
Tytuł koncepcji rozprawy doktorskiej
Opiekun naukowy
Dyżur

dyżury doktorantów

Śpiewak Jan

Data przyjęcia na Studium IS UW
Tytuł koncepcji rozprawy doktorskiej
Opiekun naukowy
Dyżur

dyżury doktorantów

Świeżewska Klementyna

Trochymiak Mateusz

Tulińska Elżbieta

Elżbieta Tulińska2_m

Data przyjęcia na Studium IS UW
Tytuł koncepcji rozprawy doktorskiej
Opiekun naukowy
Dyżur

dyżury doktorantów

Wieczorek Mariusz

Mariusz Wieczorek_m

Data przyjęcia na Studium IS UW
Tytuł koncepcji rozprawy doktorskiej
Opiekun naukowy
Dyżur

dyżury doktorantów

Wojciechowski Wiktor

Zaborowski Leszek

leszek zaborowski 2_m

Data przyjęcia na Studium IS UW
Tytuł koncepcji rozprawy doktorskiej
Opiekun naukowy
Dyżur

dyżury doktorantów

Zając Adam

Adam Zając_m

Data przyjęcia na Studium IS UW
Tytuł koncepcji rozprawy doktorskiej
Opiekun naukowy
Dyżur

dyżury doktorantów

Zaród Marcin

profil Academia Edu (https://uw.academia.edu/MZarod)Marcin-Zarod

Data przyjęcia na Studium IS UW

1 października 2013

Tytuł koncepcji rozprawy doktorskiej

„Pułapki potencjału i sprzężenia zwrotne”
Charakterystyka porównawcza środowisk naukowców i inżynierów

Opiekun naukowy

dr hab. Izabela Wagner-Saffray

Kontakt

Zakład Socjologii Pracy
00-927 Warszawa, ul. Karowa 18,
p. 306, tel. 22-55-20-714
email: marcin.zarod[na]gmail.com

Dyżur

dyżury doktorantów

Kariera naukowa
Zainteresowania naukowe
Wybrane publikacje z zakresu nauk społecznych:

Zielińska Dorota

Dorota Zielińska 2_m

Data przyjęcia na Studium IS UW
Tytuł koncepcji rozprawy doktorskiej
Opiekun naukowy
Dyżur

dyżury doktorantów

Zielińska Justyna

Zych Jacek

Żołądek Łukasz

Żulikowski Piotr