Doktoranci

Bajor Jan Krzysztof

Belina Aleksandra Katarzyna

Białas Radosław

Bichta Ewa

Błoński Łukasz

łukasz błoński 2_m

Data przyjęcia na Studium IS UW
Tytuł koncepcji rozprawy doktorskiej
Opiekun naukowy
Dyżur

dyżury doktorantów

Bojadżijewa Iwona

Oliwia Bosomtwe

Bożewicz Marta

Bożykowski Marek

Data przyjęcia na Studium IS UW
Tytuł koncepcji rozprawy doktorskiej
Opiekun naukowy
Dyżur

dyżury doktorantów

Bulkowski Krzysztof

krzysztof bulkowski 1_m

Data przyjęcia na Studium IS UW
Tytuł koncepcji rozprawy doktorskiej
Opiekun naukowy
Dyżur

dyżury doktorantów

Cichocka Ewa

Ciecieląg Aleksandra

Data przyjęcia na Studium IS UW
Tytuł koncepcji rozprawy doktorskiej
Opiekun naukowy
Dyżur

dyżury doktorantów

Czernecki Igor

Data przyjęcia na Studium IS UW
Tytuł koncepcji rozprawy doktorskiej
Opiekun naukowy
Dyżur

dyżury doktorantów

Dębska Katarzyna

Dobrołowicz Michał

Data przyjęcia na Studium IS UW

1 października 2013 r.dobrolowicz

Tytuł koncepcji rozprawy doktorskiej

“Drogi buntu i konformizmu. Strategie młodych Polaków na rynku pracy”

Opiekun naukowy

prof. dr hab. Wiesława Kozek

Dyżur

dyżury doktorantów

Zainteresowania naukowe

socjologia pracy, generacyjne uwarunkowania stosunku do pracy, deregulacja rynku pracy, segmentacja rynku pracy w praktyce

Publikacje
  1. “Ustawa deregulacyjna a opinie przewodników miejskich na jej temat. Prezentacja argumentów zwolenników i przeciwników ustawy na podstawie indywidualnych wywiadów pogłębionych”, w: Zygmunt Kruczek (red.), Problematyka deregulacji zawodu pilota wycieczek i przewodnika turystycznego. Kraków: Wydawnictwo Proksenia, ss. 101-114. ISBN/ISSN: 978-83-60789-46-9
  2. “Rynek radiowy jako miejsce postępującej kreatywności”, w: Józef Bednarek, Jacek Gralewski i inni (red.), „Kreatywność – kluczem do sukcesu w mediach i przedsiębiorstwach”. Warszawa: Wszechnica Polska Szkoła Wyższa Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie, ss. 162-174;recenzent: em. prof. UW Lucjan Turos, ISBN: 978-83-89077-08-0
  3. “Czy istnieje polskie Pokolenie Y?”, w: materiały pokonferencyjne z konferencji “Kategoria pokolenia w badaniach historycznych, kulturowych i społecznych. Problemy metodologiczne i przykłady praktyki interpretacyjnej”, organizowanej przez Muzeum Farmacji we Wrocławiu (w druku)

Adrianna Drozdowska

Dulniak Łukasz

Dworzański Piotr

Data przyjęcia na Studium IS UW
Tytuł koncepcji rozprawy doktorskiej
Opiekun naukowy
Dyżur

dyżury doktorantów

Fedorowicz Beata Lidia

Ferenc Piotrowska Maria

Finkielsztein Mariusz

Data przyjęcia na Studium IS UW

1 października 2013

Tytuł koncepcji rozprawy doktorskiej

Academic boredom. Nuda w środowisku akademickim.

Opiekun naukowy

dr hab. Izabela Wagner-Saffray

Zainteresowania badawcze

Godyń Kamila

Ewa Grabowska

Grodecki Mateusz

Gubański Krzysztof

Haratyk Karol

Data przyjęcia na Studium IS UW

1 października 2008r.

Tytuł koncepcji rozprawy doktorskiej

Transformacje globalne, transformacje lokalne. Polskie globalne społeczeństwo obywatelskie, polskie ruchy globalnej alternatywy na tle Europy.

Opiekun naukowy

dr hab. Jarosław Kilias

Dyżur

dyżury doktorantów

Kontakt

karolharatyk@gmail.com

Zainteresowania

ruchy społeczne, demokracja partycypacyjna, miasto i prawo do niego, metoda biograficzna

Wybrane publikacje

Janczyk Paulina Janina

Kacperski Wojciech

Data przyjęcia na Studium IS UW
Tytuł koncepcji rozprawy doktorskiej
Opiekun naukowy
Dyżur

dyżury doktorantów

Kaczorowski Karol

Karamuz Paweł

Karlińska Agnieszka

Kłosiewicz Olga

Kontowski Daniel

daniel kontowski 2_m

Data przyjęcia na Studium IS UW

1 października 2013

Tytuł koncepcji rozprawy doktorskiej

Kolegia MISH jako wariacja na temat edukacji liberalnej. Powstanie, rozwój, wyzwania.

Opiekun naukowy

prof. Marta Bucholc

Dyżur

dyżury doktorantów

Kontakt

Zakład Historii Myśli Społecznej, pokój 302
tel. 22-55-20-712
e-mail: d.kontowski@is.uw.edu.pl
strona domowa: http://www.kontowski.com/

Publikacje

academia.edu | ResearchGate | Google Scholar

Prowadzone kursy

Klasyczne teorie socjologiczne – ćwiczenia (2014-15)

Realizowane granty

„Paideia? Postulaty kształcenia ogólnego na uniwersytecie w ciągu ostatniego trzydziestolecia. USA, UE, Rosja jako kontekst porównawczy dla warunków i perspektyw Polski” (DI 2011 0195 41) – Diamentowy Grant na lata 2012-2016

Najważniejsze osiągnięcia w 2015

Kościńska Justyna Anna

Kowalczyk Beata

Beata Kowalczyk1_m

Data przyjęcia na Studium IS UW
Tytuł koncepcji rozprawy doktorskiej
Opiekun naukowy
Dyżur

dyżury doktorantów

Kowalczyk Beata Maria

Krawczyk Stanisław

Data przyjęcia na Studium IS UW
Tytuł koncepcji rozprawy doktorskiej
Opiekun naukowy
Dyżur

dyżury doktorantów

Kujawski Jan

Lewandowska Katarzyna

Leyk Aleksandra

Data przyjęcia na Studium IS UW
Tytuł koncepcji rozprawy doktorskiej
Opiekun naukowy
Dyżur

dyżury doktorantów

Lipiński Kamil

Lubina Michał

Luft Mateusz

Mateusz Malarczyk

Matusz Paweł

Mikołajewska-Zając Karolina

Młoźniak Iwona

Data przyjęcia na Studium IS UW
Tytuł koncepcji rozprawy doktorskiej
Opiekun naukowy
Dyżur

dyżury doktorantów

Motrenko Justyna

Murawska Katarzyna

Data przyjęcia na Studium IS UW
Tytuł koncepcji rozprawy doktorskiej
Opiekun naukowy
Dyżur

dyżury doktorantów

Müller Adam

Myślicka Justyna

Navumenka Ilya

Ogrocka Agnieszka

Data przyjęcia na Studium IS UW
Tytuł koncepcji rozprawy doktorskiej
Opiekun naukowy
Dyżur

dyżury doktorantów

Oknińska Elżbieta

Olko Dorota

Data przyjęcia na Studium IS UW
Tytuł koncepcji rozprawy doktorskiej
Opiekun naukowy
Dyżur

dyżury doktorantów

Organek Luiza

Orzelska Dominika

Osowska Małgorzata

Ostaszewski Maciej

Alicja Palęcka

Piątek Tomasz

tomasz piątek 1_m

Data przyjęcia na Studium IS UW
Tytuł koncepcji rozprawy doktorskiej
Opiekun naukowy
Dyżur

dyżury doktorantów

Marta Pietrusińska

Prokopczuk Magda

Weronika Przecherska

Mikołaj Przepiórkowski

Katarzyna Rakowska

Rawski Tomasz

tomasz rawski 1_m

Data przyjęcia na Studium IS UW
Tytuł koncepcji rozprawy doktorskiej
Opiekun naukowy
Dyżur

dyżury doktorantów

Rode Barbara

Sawicka Maja

Data przyjęcia na Studium IS UW
Tytuł koncepcji rozprawy doktorskiej
Opiekun naukowy
Dyżur

dyżury doktorantów

Sayadyan Lia

Scovil Jonathan

Sierakowski Marek

Skalec Agata

Data przyjęcia na Studium IS UW
Tytuł koncepcji rozprawy doktorskiej
Opiekun naukowy
Dyżur

dyżury doktorantów

Paulina Skorupińska

Staniszewska Dagmara

Stefańska Magdalena

Stepaniuk Joanna

Strupiechowska Monika

Strzelec Agnieszka

Data przyjęcia na Studium IS UW
Tytuł koncepcji rozprawy doktorskiej
Opiekun naukowy
Dyżur

dyżury doktorantów

Szylar Anna

Data przyjęcia na Studium IS UW
Tytuł koncepcji rozprawy doktorskiej
Opiekun naukowy
Dyżur

dyżury doktorantów

Ślesicka Magdalena

Śpiewak Jan

Data przyjęcia na Studium IS UW
Tytuł koncepcji rozprawy doktorskiej
Opiekun naukowy
Dyżur

dyżury doktorantów

Świeżewska Klementyna

Święciak Katarzyna

Data przyjęcia na Studium IS UW
Tytuł koncepcji rozprawy doktorskiej
Opiekun naukowy
Dyżur

dyżury doktorantów

Tomczak Małgorzata

Trochymiak Mateusz

Tulińska Elżbieta

Elżbieta Tulińska2_m

Data przyjęcia na Studium IS UW
Tytuł koncepcji rozprawy doktorskiej
Opiekun naukowy
Dyżur

dyżury doktorantów

Wieczorek Mariusz

Mariusz Wieczorek_m

Data przyjęcia na Studium IS UW
Tytuł koncepcji rozprawy doktorskiej
Opiekun naukowy
Dyżur

dyżury doktorantów

Wiśniewska Jowita

Data przyjęcia na Studium IS UW
Tytuł koncepcji rozprawy doktorskiej
Opiekun naukowy
Dyżur

dyżury doktorantów

Zainteresowania naukowe

Włodarczyk Zofia

Wiktor Wojciechowski

Wójcikowska Katarzyna

Data przyjęcia na Studium IS UW
Tytuł koncepcji rozprawy doktorskiej
Opiekun naukowy
Dyżur

dyżury doktorantów

Wójcik-Żołądek Monika

Data przyjęcia na Studium IS UW
Tytuł koncepcji rozprawy doktorskiej
Opiekun naukowy
Dyżur

dyżury doktorantów

Zaborowski Leszek

leszek zaborowski 2_m

Data przyjęcia na Studium IS UW
Tytuł koncepcji rozprawy doktorskiej
Opiekun naukowy
Dyżur

dyżury doktorantów

Zacharuk Kamila

Zając Adam

Adam Zając_m

Data przyjęcia na Studium IS UW
Tytuł koncepcji rozprawy doktorskiej
Opiekun naukowy
Dyżur

dyżury doktorantów

Zaród Marcin

profil Academia Edu (https://uw.academia.edu/MZarod)Marcin-Zarod

Data przyjęcia na Studium IS UW

1 października 2013

Tytuł koncepcji rozprawy doktorskiej

„Pułapki potencjału i sprzężenia zwrotne”
Charakterystyka porównawcza środowisk naukowców i inżynierów

Opiekun naukowy

dr hab. Izabela Wagner-Saffray

Kontakt

Zakład Socjologii Pracy
00-927 Warszawa, ul. Karowa 18,
p. 306, tel. 22-55-20-714
email: marcin.zarod[na]gmail.com

Dyżur

dyżury doktorantów

Kariera naukowa
Zainteresowania naukowe
Wybrane publikacje z zakresu nauk społecznych:

Zielińska Dorota

Dorota Zielińska 2_m

Data przyjęcia na Studium IS UW
Tytuł koncepcji rozprawy doktorskiej
Opiekun naukowy
Dyżur

dyżury doktorantów

Zielińska Justyna

Zych Jacek

Żmijewska-Jędrzejczyk Teresa

Data przyjęcia na Studium IS UW
Tytuł koncepcji rozprawy doktorskiej
Opiekun naukowy
Dyżur

dyżury doktorantów

Żołądek Łukasz

Żulikowski Piotr

Żurkowska Dorota