Wyniki konkursów NCN na projekty badawcze

23 maj, 2019; Aktualności
Anka KiersztynWojtek RafaPalęckaRakowska

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło 17 maja wyniki konkursów na projekty badawcze w zakresie badań podstawowych. Miło nam poinformować, że w naszym Instytucie będą realizowane cztery nowe projekty:

Dr hab. Anna Kiersztyn będzie realizowała projekt OPUS pt. „Dynamika niepewności zatrudnienia młodych: uwarunkowania, trajektorie i skutki w perspektywie porównawczej”. Jego celem jest ilościowa charakterystyka uwarunkowań, przejawów i biograficznych konsekwencji prekaryjnych trajektorii zawodowych wśród młodych dorosłych z Polski, Niemiec, Wielkiej Brytanii i USA. Badacze przyjrzą się sekwencjom karier, na które składają się okresy powtarzającego się zatrudnienia na czas określony przeplatane okresami bezrobocia, w połączeniu z niskimi dochodami. Dla celów analiz zostanie przygotowany zbiór Cross-National Biographies – Young (CNB-Young), który zawierać będzie sharmonizowane dane biograficzne pochodzące z wieloletnich badań panelowych, gromadzących szczegółowe informacje o losach zawodowych respondentów w każdym spośród czterech krajów objętych badaniem.

Dr Wojciech Rafałowski zrealizuje grant SONATA pt. „Pozaprogramowe charakterystyki partii politycznych i ich wykorzystanie w kampanii wyborczych”. Jego celem jest zbadanie, od czego zależy kształt kampanii wyborczych w krajach europejskich, gdy idzie o odwołania do pozaprogramowych cech rywalizujących podmiotów, tzn. którzy kandydaci, kiedy i dlaczego mówią więcej o programie, a w jakich okolicznością koncentrują się na cechach pozaprogramowych. Zweryfikowane zostaną hipotezy dotyczące między innymi wpływu wcześniejszego uczestnictwa w rządach, wieku partii, politycznego wyrobienia elektoratu, rodzajów więzi między elektoratem a partiami politycznymi oraz dziedzictwa niedemokratycznej przeszłości danego kraju w kontekście stylu prowadzenia kampanii wyborczej. Analizy zostaną przeprowadzone metodami ilościowymi na materiale obejmującym zakodowane na podstawie artykułów prasowych informacje dotyczące zachowania partii politycznych podczas kampanii wyborczej oraz dane o zawartości ich programów przedwyborczych.

Grant PRELUDIUM pt. „Negocjowanie norm pracy w instytucjach rynku pracy w Polsce. Perspektywa osób bezrobotnych” dostała Alicja Palęcka, która zbada znaczenie pracy i zatrudnienia dla osób bezrobotnych, a także jak to znaczenie jest negocjowane w instytucjach rynku pracy (urzędach pracy, agencjach zatrudnienia, organizacjach pozarządowych). Badaczka ma na celu odkrycie alternatywnych definicji pracy, które wzbogacą aktualne dyskusje o polityce społecznej i organizacji pracy (np. o czasie pracy, czy bezwarunkowym dochodzie podstawowym). Jak definiowana jest praca? Jakie normy pracy i zatrudnienia podzielają różne grupy osób bezrobotnych? Jak te definicje i normy zmieniają się w interakcjach z personelem instytucji i ile sprawczości w negocjacjach mają osoby bezrobotne? Odpowiedzi na te pytania dostarczą obserwacje nieuczestniczące oraz wywiady indywidualne i grupowe.

Grant PRELUDIUM dostała też Katarzyna Rakowska, która zbada przemiany prawa do strajku i reakcje na te przemiany ze strony związków zawodowych. Prawo do strajku choć gwarantowane prawem podlega ograniczeniom proceduralnym, ale na jego realizację ma wpływ także kultura organizacyjna miejsca pracy, praktyki pracodawców oraz orzecznictwo sądowe. Zwłaszcza w okresie ostatnich 10 lat obserwujemy nowe taktyki ze strony pracodawców zmierzające do ograniczenia prawa do strajku na gruncie prawa cywilnego. Projekt przewiduje opis zachodzącej zmiany instytucjonalnej w zakresie prawa do strajku, zbadanie taktyk pracodawców zmierzających do ograniczenia prawa do strajku oraz analizę i skategoryzowanie reakcji związków zawodowych wobec ograniczeń prawa do strajku i strategii stosowanych przez pracodawców w tym zakresie. Badanie przeprowadzone będzie metodami jakościowymi, głównie w oparciu o analizę źródeł zastanych, takich jak bieżące orzecznictwo i doniesienia medialne oraz wywiadów z uczestniczkami i uczestnikami sporów zbiorowych zakończonych strajkiem.

Międzynarodowa konferencja

15 maj, 2019; Aktualności
Polands_Kin-state_m
Poland’s Kin-states Policies: Opportunities and Challenges

program konferencji (pdf)
PROGRAM OF THE CONFERENCE:
THURSDAY – 23 May 2019
9.00 – 10.30 // OPENING SESSION
UW Old Library: Hall (Central Campus)
Maciej Duszczyk, Prorector of the University of Warsaw
David Smith, Principal Investigator of the Research Project ‘Poland’s Kin-state Policies: Opportunities and Challenges’ (University of Glasgow)
KEYNOTE LECTURE:
Karl Cordell (University of Plymouth)
Poland Kin-state Politics: Some Observations

10.45 – 12.00 // SESSION 1: Poland’s Kin-state Policies: Opportunities and Challenge (ROUNDTABLE)
Chair
David Smith (University of Glasgow)

Participants
Radosław Markowski (SWPS University of Social Sciences and Humanities/ CEU)
Ewa Nowicka-Rusek (Collegium Civitas)
Aleksandra Maatsch (University of Wrocław)

13.00 – 15.00 // Session 2: The Polish Charter in a Broader Context
UW Library: Room 256 (Campus Powisle)

Dorota Pudzianowska (Warsaw University)
Karta Polaka in Context
Discussant: Andreea Udrea (University of Glasgow)

Ireneusz Paweł Karolewski (University of Wrocław)
Polish Charter: Soft Power through Extraterritorial Citizenship
Discussant: Myra Waterbury (Ohio University)

David Smith (University of Glasgow) and Andreea Udrea (University of Glasgow)
The Polish Charter in the European Legislation on Kin-minorities: A Comparative Perspective
Discussant: Zsuzsa Csergő (Queen’s University of Canada)

15.30 – 17.30 // Session 3: (Kin-) Minority Agency
UW Library: Room 256 (Campus Powisle)

Myra Waterbury (Ohio University)
Divided Nationhood and Multiple Membership: A Framework for Comparing Polish and Hungarian Kin-State Policies
Discussant: David Smith (University of Glasgow)

Zsuzsa Csergő (Queen’s University Canada) and Alexandra Liebich (Queen’s University Canada)
Kin-state engagement and minority political agency in the sphere of education
Discussant: Zoltán Kántor (Pázmány Péter Catholic University/ Research Institute for Hungarian Communities Abroad)

Sławomir Łodziński (Warsaw University)
Beyond history? The “Round Table” meetings on the situation of German minority in Poland and Poles in Germany in 2010-2018
Discussant: Karl Cordell (University of Plymouth)

FRIDAY – 24 May 2019
9.00 – 11.30 // Session 4: The Institutionalisation of Poland’s Kin-state Support
UW Library: Room 256 (Campus Powisle)

Chair
Dorota Pudzianowska (Warsaw University)

PAPERS
Paweł Hut (Warsaw University/ Department of Culture, Education and Heritage of the Ministry of National Defense)
Polish Authorities and Society towards Poles living abroad: The Example of ‘Central’ and ‘East’ European Polish Communities from 1918 to 2018
Zoltán Kántor (Pázmány Péter Catholic University/ Research Institute for Hungarian Communities Abroad)
What is between the goals and the outcome of diaspora policy?

Roundtable Discussion

Participants
The Association ‘Polish community’ – TBC
Myroslava Keryk (Foundation ‘Our Choice’)
Pablo Rojas Coppari (OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights)
Robert Wyszyński (University of Warsaw)

12.30 – 13.30 // UW Library: Room 256 (Campus Powisle)

Keynote lecture:

Bernard Gaida (Association of German Socio-Cultural Societies in Poland)

13.45 – 14.45 // Session 5: Kin-Minorities and Poland – Germany Relations (ROUNDTABLE)
UW Library: Room 256 (Campus Powisle)

Chair
Ireneusz Paweł Karolewski (University of Wrocław)

PARTICIPANTS
Magdalena Lesińska (Warsaw University)
Michał Nowosielski (Warsaw University)
Grzegorz Janusz (Maria Curie – Skłodowska University)

15.00 – 16.30 // Session 6: Poland’s kin-state policies and the Poles from the East
UW Library: Room 256 (Campus Powisle)

CHAIR
Zsuzsa Csergő (Queen’s University Canada)

PAPERS
Bastian Sendhardt (Bundeswehr University Munich)
Kin-state legislation and the model of the nation-state: The Karta Polaka in the Context of Global Political Order
Hanna Vasilevich (International Centre for Ethnic and Linguistic Diversity Studies)
The Effect of the Polish Charter on Belarus-Polish Bilateral Relations
Diana Janušauskienė (Institute of Sociology, Lithuanian Social Research Centre)
Polish National Minority in Lithuania: Integrated or Isolated?
Karolis Dambrauskas (Lithuanian Social Research Centre)
Lithuanian Polish Minority and One and a Half Kin State

DISCUSSANT
Magdalena Dembinska (University of Montréal) (via Skype)

17.00 – 18.00 // UW Old Library: Hall (Central Campus)

Keynote lecture:

Jan Zielonka (University of Oxford)
NATIONAL BONDS, FOREIGN POLICY, AND THE PUBLIC INTEREST
czytaj dalej

CFP: New Culture of Truth?

6 maj, 2019; Aktualności

stan_rzeczy_logoRedakcja “Stanu Rzeczy” zaprasza do przygotowania artykułów na temat prawdy i przemian kulturowych odnoszących się do epistemologii politycznych we Wschodniej i Centralnej Europie od lat 60. XX wieku.
W numerze analizie poddane zostanie m. in. funkcjonowanie prawdy, a także problemów “post-prawdy”, reżimów prawdy czy przemian we współczesnej epistemologii życia społecznego, medialnego i politycznego.
 
Termin składania abstraktów planowanych tekstów: 10 czerwca. Termin złożenia tekstu: 1 września 2019. Szczegóły TUTAJ.

Projekt Statutu UW

6 maj, 2019; Aktualności Ogłoszenia

Prezentujemy „Projekt Statutu UW”, który będzie przedmiotem obrad Senatu uczelni 8 maja. Dokument uwzględnia uwagi zgłoszone przez społeczność akademicką.
Projekt dostępny jest na stronie: www.uw.edu.pl/projekt-statutu-uw. Znaleźć tam można również listę nadesłanych komentarzy oraz list rektora UW prof. Marcina Pałysa w sprawie najważniejszych zmian w projekcie.
Biuro Prasowe
Uniwersytetu Warszawskiego

„Zwierciadło na gościńcu”

23 kwi, 2019; Aktualności

zwierciadlo
Ukazała się książka  prof. Antoniego Sułka A Mirror on the High Road: Chapters from the History of Social Research. Opublikował ją Peter Lang przy wsparciu Instytutu Socjologii UW.
The book is a collection of articles and essays devoted to important studies conducted by Polish sociologists in the course of more than a hundred years. It displays not only the discipline’s scholarship but also the society studied, with its questions and problems, from the end of the 19th to the beginning of the 21th century, from partition times through the interwar period to the Great Depression, and then from real socialism to the fall of communism and the systemic transformation toward democracy. In this sense, sociological research is Stendhal’s “mirror carried along a high road”, where Polish society parades. The findings have been important sources for the social history of Poland.

Dedykacja: In memory of Jakub Karpiński, who both wrote history and helped create it.

Ze wstępu autora: I wrote the studies contained in the present volume during my years at the University of Warsaw, where I was first a student in the Department of Philosophy (1963-1968) and then later combined research and teaching in the Institute of Sociology (1968-2018). With this book I end my work at that excellent academic institution.  28 September 2018.
https://www.peterlang.com/view/title/18773?format=EPDF

Contents
Introduction
1. Tracing de Tocqueville: Ludwik Krzywicki’s 1893 journey to „modern” America
2. ‘Le suicide’ in Poland. Analysis of spread and reception of a sociological classic
3. The Marienthal study (1930/1931) and contemporary studies on unemployment in Poland
4. “To America!”. Polish sociologists in the United States after 1956 and the development of empirical sociology in Poland
5. Stefan Nowak’s “Students of Warsaw” and other studies on social attitudes by members of Stanisław Ossowski’s Circle
6. The rise and decline of survey sociology in Poland
7. Serving society or the authorities? Public opinion research in the last decade of communism
8. Systemic transformation and the reliability of survey research: evidence from Poland
9. On the unpredictability of revolutions: why did Polish sociology fail to forecast Solidarity?
10. A sociology engaged on behalf of the Polish society
References
Index

CFP: Intelektualiści totalni

31 mar, 2019; Aktualności
stan_rzeczy_logoRedakcja “Stanu Rzeczy” zaprasza do przygotowania artykułów na temat intelektualistów totalnych – uczonych wykraczających poza wąskie ramy specjalizacji i administracyjnej rozłączalności, coraz rzadziej obecnych zarówno w samej akademii, jak i w dyskusjach o niej. Termin składania abstraktów planowanych tekstów: 10 maja. Termin złożenia tekstu: 1 września 2019.
Szczegóły TUTAJ.

Three-year Horizon 2020 Project
‘Disputed Territories and Memory’

29 mar, 2019; Aktualności
logo-h2020_2Our Institute is a part of a three-year Horizon 2020 Project “Disputed Territories and Memory”.
Disputed Territories and Memory (DisTerrMem) is a three-year EU-funded Horizon 2020 project in which an international team of researchers from six organisations will collaborate to explore the management of competing memories of disputed territories across borders.
Working across three key regions (Europe, South Asia and the South Caucasus), the project will explore the roles of civil society groups, cultural practitioners, nation states and regional organisations in managing such memories, and will culminate in the development of a new and innovative model for understanding the successful management of competing memories in non-conflictual ways in the context of peace-building.
The project is led by the University of Bath (UK), in collaboration with five partner NGOs and universities: University of Warsaw (Poland), Borderland Foundation (Poland), National Academy of Sciences (Armenia), Education & Cultural Bridges (Armenia) and Forman Christian College (Pakistan).

20 wrz, 2018; Aktualności
Zespół z Instytutu Socjologii w składzie dr Katarzyna Abramczuk, dr Anna Baczko-Dombi i dr Agata Komendant-Brodowska otrzymał dofinansowanie projektu Action for Computational Social Sciences (ACTISS) z programu Unii Europejskiej Erasmus+ – Partnerstwa Strategiczne w sektorze szkolnictwa wyższego.
Wniosek zajął pierwsze miejsce w rankingu wniosków złożonych w Polsce w ramach tego konkursu i będzie realizowany we współpracy z zespołami z Uniwersytetu w Groningen i the Alexander von Humboldt Institute for Internet and Society. Jego celem jest stworzenie ogólnodostępnego kursu online (MOOC) poświęconego podstawowym koncepcjom i narzędziom z zakresu modelowania dynamiki zjawisk społecznych opracowanego specjalnie z myślą o studentach nauk społecznych.

Umiejętność modelowania dynamiki zjawisk społecznych, począwszy od poziomu procesów poznawczych a na mechanice wielkich systemów skończywszy, jest przydatna w wielu sektorach współczesnej gospodarki. Uniwersalność formalnego podejścia ułatwia interdyscyplinarną współpracę przy projektach poświęconych np. takim problemom jak zmiana klimatu, zużycie i dystrybucja energii, zapotrzebowanie na różnego rodzaju usługi, rozprzestrzenianie się informacji czy migracje. Jednocześnie podejście formalne jest często postrzegane przez studentów nauk społecznych jako trudno dla nich dostępne. Większość istniejących materiałów wprowadzających zagadnienia modelowania bazuje na stosunkowo zaawansowanych formalizmach i abstrakcyjnych przykładach. Celem projektu ACTISS jest udostępnienie szerokiej publiczności materiałów nie wymagających znajomości matematyki wykraczającej poza zakres programu szkoły średniej i bazujących na przykładach o ściśle społecznym charakterze. Wszystkie przygotowane materiały będą dostępne także w języku polskim.

Projekt Jean Monnet Centre of Excellence
“Future of Europe in Research and Studies”
w Instytucie Socjologii

20 wrz, 2018; Aktualności
erasmusplus_m

Projekt “Future of Europe in Research and Studies” (CEFoE) jest finansowany przez Komisję Europejską w ramach Jean Monnet Programme w programie „Erasmus+” w okresie 2018-2021.
Celem projektu jest prowadzenie wykładów i warsztatów dla studentów, realizacja badań naukowych i organizacja debat publicznych na temat społecznych, politycznych i ekonomicznych wyzwań stojących przed Unią Europejską.
Kierownik projektu: dr hab. Urszula Kurczewska.
W realizacji projektu uczestniczy także dr hab. Aleksandra Grzymała-Kazłowska.
Projekt umożliwia włączenie problematyki UE do programu studiów w IS UW, w tym takich zagadnień jak: społeczny wymiar Unii, w tym kryzys demograficzny i próby jego rozwiązania, demokratyzacja procesów decyzyjnych, konsultacje społeczne i debaty jako narzędzia deliberacji, przejawy nierówności społecznych, problemy unijnej polityki migracji i kryzys uchodźczy, wyzwania globalizacyjne wobec Unii, scenariusze rozwoju UE, zrównoważony rozwój, polityka klimatyczna i energetyczna; także prowadzenie badań naukowych na temat reprezentacji interesów społecznych i ekonomicznych w politykach publicznych UE, jak również inicjowanie debat publicznych dotyczących najbardziej aktualnych problemów Unii.

20 wrz, 2018; Aktualności
450-kilo-marzen_m

Zakład Antropologii Społecznej IS UW ma przyjemność zaprosić na pokaz filmu etnograficznego pod tytułem „450 KILO MARZEŃ” oraz spotkanie z jego autorką dr Barbarą Bossak-Herbst.
Wydarzenie rozpocznie się 18 października 2018 o godz. 18.00 w sali 256 w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Dobrej 56/66.
Celem filmu „450 KILO MARZEŃ” jest popularyzacja wiedzy o życiu codziennym na zapleczu miasteczka wyścigowego na Torze Służewiec w Warszawie. W okresie PRL-u funkcjonowało ono jako państwowy zakład pracy. Dziś, obok sprywatyzowanych stajni, nadal zamieszkuje odizolowana od życia stolicy społeczność sąsiedzko-zawodowa. Niezależnie od problemów organizacyjnych i finansowych, które zaczęły ją dotykać po 1989 roku, rytm życia wyznacza tu trening koni. Na poziomie mikro dokument przybliża codzienną pracę oraz marzenia i troski ludzi związanych z dwiema stajniami, zaś na poziomie makro zarysowuje historię Toru Służewiec. Czas trwania filmu: 71 min.

13 maj, 2018; Aktualności
online catholic communitiesW wydawnictwie Routledge ukazała się książka dr Marty Kołodziejskiej

Online Catholic Communities Community, Authority, and Religious Individualization

Postdoctoral Researcher in the project ECHOES

28 kwi, 2018; Aktualności

The project European Colonial Heritage Modalities in Entangled Cities (ECHOES) opens a postdoc position within the work package devoted to ‘City Museums and Multiple Colonial Pasts’ that is overseen by Dr. Joanna Wawrzyniak of the University of Warsaw and co-led by Prof. Elizabeth Buettner from the University of Amsterdam. The postdoc particular focus will be on the Shanghai heritage culture. S/he will work within a team of researchers, examining the evolution of contemporary city museums in a postcolonial context. Applications deadline: 28 May 2018.

ECHOES is supported by the European Commission’s Engaging Together Globally scheme (H2020-SC6-ENG-GLOBALLY-2016-2017). Running for three years and starting in February 2018, it is carried out by researchers based at the Universities of Hull, Aarhus, Amsterdam, Coimbra, Rennes II and Warsaw.

More details at: https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/301958
http://projectechoes.eu/about/

Uchwała Rady Naukowej Instytutu Socjologii UW
w sprawie projektu Ustawy o nauce i szkolnictwie wyższym przyjęta na posiedzeniu w dniu
10 kwietnia 2018 r.

12 kwi, 2018; Aktualności

Rada Naukowa Instytutu Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego wyraża zaniepokojenie kształtem i trybem proponowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zmian w organizacji nauki i szkolnictwa wyższego.

Planowane rozwiązania oznaczają nadmierną, dysfunkcjonalną centralizację i uznaniowość w zarządzaniu całą nauką, uniwersytetem, a także w kształtowaniu karier akademickich. Proponowana ustawa podcina korzenie samorządności, godzi w podstawy wolności akademickiej. Jej kluczowym składnikiem są obecnie rady wydziałów i senaty, które chce się zlikwidować bądź zmarginalizować na rzecz niczym nierównoważonej władzy rektorów i rad uczelni – nowych gremiów zdominowanych przez aktorów zewnętrznych. Rozwiązania zawarte w projekcie ustawy nie przynoszą ani obietnicy poprawy warunków pracy uczonych, ani konkretnych sposobów polepszenia jakości kształcenia i badań naukowych.

Rada Naukowa Instytutu Socjologii UW za zasadne uznaje wiele z zastrzeżeń wysuwanych przez Radę Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego oraz stanowiska sformułowane przez Polskie Towarzystwo Socjologiczne oraz Krajową Sekcję Nauki NSZZ Solidarność i Związek Nauczycielstwa Polskiego.
Warszawa 10 kwietnia 2018 r.

14 mar, 2018; Aktualności
utrzymac_sie_na_powierzchni_m

Okazuje się, że większość badanych samotnych rodziców i osób długotrwale bezrobotnych uznaje, iż wskutek realizacji polityk warunkowego dochodu minimalnego i aktywnej integracji społecznej „z trudem utrzymuje się na powierzchni”.
Podobnie oceniają te polityki pracujący biedni, z tym że dla nich korzystanie z pomocy społecznej jest trudniejsze z powodu instytucjonalnej bezwładności agend zaangażowanych w udzielanie wsparcia, reagujących bardzo zachowawczo na poszerzający się zakres zjawiska biedy wśród osób pracujących, zwanego in-work poverty. Zasadniczym problemem jest więc niemożność wyrwania się z biedy, sukcesem natomiast uniknięcie marginalizacji mającej postać bezdomności, ciężkich chorób, głodu, prostytucji, uzależnień, utraty najbliższej rodziny.
Odkrycie zjawiska „utrzymywania się na powierzchni” spowodowało, że (…) postanowiłyśmy użyć perspektywy sprawstwa do analizy położenia osób badanych. Zgromadzony materiał badawczy w szczególności dotyczy strategii życiowych – także tych odnoszących się do życia codziennego – trajektorii biedy, poczucia podmiotowości oraz opisu posiadanych przez rodziny zasobów i ich wykorzystywania. Perspektywa sprawstwa okazała się niezwykle owocna, ponieważ pozwoliła określić, jakie czynniki najbardziej ograniczają wydobywanie się z biedy.
Ze Wstępu
autorki: Wiesława KOZEK
Julia KUBISA
Marianna ZIELEŃSKA

Praca włożona w powstanie tej książki budzi podziw. Trud Autorek sprowadza się do wieloaspektowych porównań sytuacji ludzi biednych i prób radzenia sobie z biedą w pięciu krajach europejskich (Niemcy, Wielka Brytania wraz ze Szkocją, Szwecja, Włochy i Polska). Instytucje delegowane do pomocy biednym versus potrzeby samych beneficjentów pomocy to podstawowa płaszczyzna owych porównań.
Z recenzji wydawniczej dr hab. Hanny Palskiej

Promocja książki Urszuli Kurczewskiej i Krzysztofa Jasieckiego (red.) w Parlamencie Europejskim
w Brukseli

26 lut, 2018; Aktualności
Reprezentacja-interesow-gospodarczych-i-spolecznych-w-Unii-Europejskiej_m

Książka

Urszula Kurczewska,
Krzysztof Jasiecki (red.),

Reprezentacja interesów gospodarczych i społecznych w Unii Europejskiej

Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2017 wydana w ramach projektu Jean Monnet Chair realizowanego w Instytucie Socjologii UW będzie promowana w dn. 1.03.2018 w Parlamencie Europejskim na seminarium poświęconym książce oraz w dn. 28.02.2018 w Stałym Przedstawicielstwie RP przy UE w Brukseli.
W spotkaniach wezmą udział m.in. redaktorzy książki oraz posłowie do Parlamentu Europejskiego, ambasador i pracownicy w Stałym Przedstawicielstwie RP przy UE, dr hab. Maciej Forycki, dyrektor Stacji Naukowej PAN w Paryżu, dr hab. Małgorzata Molęda-Zdziech, p.o. dyrektor Biura „PolSCA” PAN w Brukseli, dyrektor Przedstawicielstwa Związku Banków Polskich w Brukseli itp.
Książka ma być podręcznikiem i przewodnikiem dla polskich europosłów, ich ekspertów i asystentów, polskich pracowników w innych unijnych instytucjach, pracowników polskich ambasad w Brukseli, przedstawicieli polskich regionów, nauki i biznesu w Brukseli.
ciąg dalszy…

Celem monografii jest analiza różnych wymiarów reprezentacji interesów w Unii Europejskiej ze szczególnym uwzględnieniem działań na rzecz polskich interesów gospodarczych i społecznych. System reprezentacji interesów na szczeblu UE jest wysoce złożony i podlega zaawansowanej instytucjonalizacji. W ciągu ostatnich lat nie tylko wzrosła gwałtownie liczba grup interesu, ale także rozwinęły się różne formy reprezentacji interesów i „ścieżki dostępu” do instytucji UE. Liczne badania z zakresu nauk społecznych, prowadzone głównie w państwach Europy Zachodniej, próbują wyjaśnić fenomen tak skokowego rozwoju lobbingu na poziomie UE, a ich wyniki przedstawiają ciekawe i inspirujące wyjaśnienia. W nowych państwach członkowskich Unii ta problematyka jest raczej nowym i słabo rozpoznanym obszarem dociekań naukowych. Prezentowana książka ma za zadanie wypełnić lukę i przyczynić się do dalszych i głębszych poszukiwań analitycznych.

Seminarium Pracowni Pamięci Społecznej

20 lut, 2018; Aktualności

Pracownia Pamięci Społecznej zaprasza na seminarium, na którym Anna Machcewicz przedstawi projekt badawczy

Więzienia w Polsce 1944-1956 – formy i mechanizmy
budowania relacji społecznych

Pierwszy komentarz wygłosi Padraic Kenney (Indiana University).
Seminarium odbędzie się 22 lutego (czwartek) w IS UW, godz. 16:00, ul. Karowa 18, sala 112

dr Anna Machcewicz (ISP PAN) dziennikarka i historyczka, autorka m.in. książek: Kazimierz Moczarski. Biografia, Kraków 2009; Życie nas tak głupio rozłącza. Listy więzienne Zofii i Kazimierza Moczarskich 1946-1956, Warszawa 2015.
prof. Padraic Kenney (Indiana University) historyk, znawca Europy Wschodniej. Jego ostatnia książka to Dance in Chains: Political Imprisonment in the Modern World, Oxford University Press, 2017.

Call for Papers

19 sty, 2018; Aktualności

„Studia Socjologiczno-Polityczne. Seria Nowa” zapraszają autorów tekstów dotyczących socjologii wojska i wojny.
Redaktorzy tomu: prof. Jarosław Kilias raz prof. Lech Nijakowski
call for papers

15 sty, 2018; Aktualności
State_Of_Affairs_12m

Ukazał się numer 12 czasopisma „Stan Rzeczy” poświęcony nurtowi relacyjnemu we współczesnej socjologii. Redaktorami gościnnymi są prof. Elżbieta Hałas i prof. Pierpaolo Donati (Uniwersytet Boloński).

W skład anglojęzycznego tomu wchodzą rozprawy, komentarze i recenzje przygotowane przez międzynarodowy zespół autorów; wśród nich Instytut Socjologii reprezentują prof. Elżbieta Hałas, dr hab. Marta Bucholc, dr hab. Sławomir Mandes, dr Tadeusz Szawiel i Stanisław Krawczyk.
Numer w wersji elektronicznej dostępny jest w bazie CEEOL.

Spis treści

Nagroda Starosty Puławskiego dla prof. Sułka

8 sty, 2018; Aktualności

Prof. Antoni Sułek otrzymał Nagrodę Starosty Puławskiego za rok 2017 w dziedzinie kultury – za badania, publikacje i działania komemoracyjne dotyczące zagłady Żydów w okolicach Puław.  Odebrawszy nagrodę wygłosił tekst “Polskość, wielokulturowość, Żydzi”.

Stypendia MNiSW dla mgr mgr Marii Ferenc Piotrowskiej i Mateusza Grodeckiego

19 gru, 2017; Aktualności

Z satysfakcją informujemy, że dwoje doktorantów Instytutu Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego: pani Maria Ferenc Piotrowska i pan Mateusz Grodecki otrzymali stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia w roku akademickim 2017/2018.

Nagroda dla mgr Doroty Wyrwińskiej

18 gru, 2017; Aktualności

Polskie Towarzystwo Genderowe w XI edycji Konkursu na najlepszą pracę magisterską o tematyce gender przyznało nagrodę główną w Kategorii Nauki Społeczne Dorocie Wyrwińskiej za pracę pt. “Co się dzieje z mężczyznami? Analiza dyskursów dotyczących kryzysu męskości w artykułach prasowych oraz internetowych” obronioną w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego  u dr Małgorzaty Sikorskiej.
Gratulujemy!

23 lis, 2017; Aktualności
KULm

20 listopada br. na KUL odbyła się, zorganizowana przez Ambasadę Izraela uroczystość wręczenia Medali Sprawiedliwych wśród Narodów Świata rodzinom, które w czasie ostatniej wojny ratowały Żydów na terenie woj. lubelskiego. Wśród dziesięciu uhonorowanych sześć to rodziny z okolic wsi Barłogi, które odnalazł i opisał prof. Antoni Sułek w swoich „tubylczych” badaniach nad stosunkami między chłopami a Żydami w okresie Zagłady oraz pamięcią Holokaustu (zob. Badacz i świadek drugiej generacji, „Więź” 2017 nr 4). Badanie to ma charakter eksperymentu społecznego – chodzi o wykazanie, że w wiele lat po wojnie możliwe jest zarówno retrospektywne badanie Zagłady, jak i odbudowa pamięci o Żydach w społeczności lokalnej. Widzialnym efektem tego projektu jest odsłonięcie w Kurowie we wrześniu br. pomnika ofiar Zagłady („naszych sąsiadów”) oraz Ratujących Żydów.
link do TVP Lublin
link do Polska Times

CFP: Przyszłość w naukach społecznych

7 lis, 2017; Aktualności

stan_rzeczy_logoCzasopismo „Stan Rzeczy” zaprasza do refleksji nad rolą nauk społecznych i humanistyki w dyskusjach nad przyszłością. Czekamy na studia historyczne, analizy przypadków, próby ujęcia syntetycznego czy propozycje nowych programów badawczych. Abstrakty planowanych tekstów należy przesyłać do 30 listopada. Autorzy wybranych przez redakcję propozycji będą proszeni o złożenie manuskryptów do 30 marca.

Szczegóły TUTAJ.

Nagroda Prezesa Rady Ministrów
dla dr Radziwinowicz

30 lip, 2017; Aktualności

Dr Agnieszka Radziwinowicz otrzymała nagrodę Prezesa Rady Ministrów za pracę doktorską pt. Living/Leaving the Deportation Regime: Power and Violence in Deportation from the United States, napisaną pod kierunkiem prof. dr hab. Ewy Nowickiej-Rusek obronioną w 2016 r.

Grant Etiuda dla mgra Zaroda

20 lip, 2017; Aktualności

Nasz doktorant Marcin Zaród otrzymał grant NCN Etiuda, na realizację projektu „Aktorzy-Sieci w kolektywach hakerskich”. Celem badań jest rozpoznanie mechanizmów tworzenia wiedzy w grupach nieformalnych, tworzących technikę i naukę komputerową. Marcin Zaród będzie realizował staż Wydziale Filozofii, Lingwistyki i Teorii Nauki na Uniwersytecie w Göteborgu w Szwecji.

Wyróżnienie dla Aleksandry Wysockiej

13 lip, 2017; Aktualności

Nasza absolwentka Aleksandra Wysocka otrzymała w tegorocznej edycji konkursu im. Jana Józefa Lipskiego wyróżnienie specjalne im. Jacka Kuronia za pracę magisterską “Rewitalizacja czy gentryfikacja? Przemiany na Powiślu w oczach mieszkańców i nowych użytkowników dzielnicy” napisaną pod kierunkiem dr Barbary Bossak-Herbst.

Wyróżnienie dla Jonathana Scovila

13 lip, 2017; Aktualności
scovil_mJonathan Michał Scovil otrzymał wyróżnienie w Konkursie im. Jana Józefa Lipskiego za pracę magisterską pod tytułem “W krainie Ulro. Wyobraźnia religijna polskich katolików a światopogląd naukowy” napisaną pod kierunkiem dr. Tadeusza Szawiela.
Gratulujemy.

Nagroda dla Jonathana Scovila

20 cze, 2017; Aktualności

Pan Jonathan Michał Scovil został laureatem nagrody II stopnia im. Floriana Znanieckiego za pracę magisterską pod tytułem “W krainie Ulro. Wyobraźnia religijna polskich katolików a światopogląd naukowy” napisaną pod kierunkiem dr. Tadeusza Szawiela.
Gratulujemy.

Nagrodzone projekty pracowników IS

17 maj, 2017; Aktualności

Projekt dr Anny Przybylskiej „W Dialogu – od wiedzy do decyzji” został nagrodzony w I Konkursie na Grant w ramach realizowanego przez Uniwersytecki Ośrodek Transferu Technologii projektu „Inkubator Innowacyjności+”. Dzięki dofinansowaniu zostanie przygotowane do wdrożenia oprogramowanie informatyczne opracowane przez konsorcjum w Dialogu, które wspiera planowanie i realizację konsultacji społecznych.
Gratulujemy!
Projekt dr Karoliny Sztandar-SztanderskiejTechnologie informacyjne w polityce publicznej. Krytyczna analiza profilowania bezrobotnych w Polsce” uzyskał dofinansowanie w 13 edycji konkursu OPUS Narodowego Centrum Nauki.
Gratulujemy!
Dzięki dofinansowaniu w konkursie SONATA Narodowego Centrum Nauki dr Sylwia Urbańska będzie realizowała projekt „(Nie)tradycyjni tradycyjni? Przemiany rodzin wiejskich z perspektywy kobiet w latach 1989-2019”.
I jeszcze raz – gratulujemy!

Jacek Raciborski
Państwo w praktyce. Style działania.

4 kwi, 2017; Aktualności

Raciborski Jacek - panstwo w praktyceO książce
Ambicją autorów opracowania jest analiza i ocena stylów działania państwa polskiego. To ważne zadanie, pozwalające spojrzeć na szereg istotnych w debacie publicznej problemów z perspektywy rzetelnie przeprowadzonych badań empirycznych. W pracy zamieszczono wiele starannie dobranych i umiejętnie przeprowadzonych studiów, które diagnozują kluczowe obszary aktywności państwa polskiego, np. system opieki zdrowotnej, edukacji i rozwoju infrastruktury komunikacyjnej.

Autorzy z powodzeniem stosują podejście interdyscyplinarne, np. wykorzystują ustalenia i wątki rozwijane w ostatnich dwóch dekadach przez przedstawicieli nauk prawnych i zarządzania publicznego, stosunkowo niedawno ukonstytuowanej dyscypliny akademickiej. Efekty spojrzenia na tradycyjne kwestie przez pryzmat aktualnych dyskusji ocenić należy jako znakomite, tym bardziej, że autorzy nie unikają pytań szczególnie ambitnych.
Fragment recenzji dra hab. Jerzego Szczupaczyńskiego

Obszerna praca zbiorowa, którą mi przedstawiono, jawi się pod wieloma względami jako studium unikatowe. Z jednej strony trudno byłoby wyliczyć te wszystkie prace w ramach szeroko rozumianych nauk społecznych, w których kategoria „państwo” odgrywa główną, czy co najmniej znaczącą rolę. Z drugiej strony, przebiegając myślami przez owe rozmaite wymiary „państwowej” problematyki, nie potrafię osobiście podać książki, która byłaby w porównywalny sposób tak złożona z szeregu linii analizy, interpretacji, dążeń do podsumowania. Mamy do czynienia z wyróżniającym się bogactwem podejmowanych zagadnień oraz punktów widzenia. Zdecydowanie pozytywnie oceniam ten wyjątkowy, zgoła monumentalny projekt publikacyjny.
Fragment recenzji prof. dra hab. Krzysztofa Frysztackiego

Nowy numer SSP

3 kwi, 2017; Aktualności
ssp5Ukazał się nowy numer wydawanego przez Instytut Socjologii czasopisma
“Studia Socjologiczno-Polityczne.
Seria Nowa”
poświęcony interpretacjom teorii klasy Pierre’a Bourdieu. Zapraszamy do lektury.

Pamięć o wielkiej zmianie.
Solidarność Rolników Indywidualnych a polska transformacja

31 mar, 2017; Aktualności
Pamiec_o_wielkiej_zmianieWydawnictwo Scholar opublikowało książkę pod redakcją prof. Ireneusza Krzemińskiego

Pamięć o wielkiej zmianie.
Solidarność Rolników Indywidualnych a polska transformacja

Więcej o książce na stronie Wydawnictwa.

„Dialog” w IS

24 mar, 2017; Aktualności

Marcin Zaród, doktorant naszego Instytutu, otrzymał dofinansowanie swojego projektu „Konstrukcje społeczne. Łaziki marsjańskie w perspektywie socjologii nauki i techniki” w ramach uruchomionego w zeszłym roku programu MNiSW „Dialog”.
Szczegóły nt. projektu na stronie http://www.uw.edu.pl/milion-z-dialogu/
Serdecznie gratulujemy!

Uczeń czarnoksiężnika, czyli społeczna historia marketingu

1 mar, 2017; Aktualności
giza_uczenWydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego wydały książkę prof. Anny Gizy-Poleszczuk

Uczeń czarnoksiężnika,
czyli społeczna historia marketingu

Więcej o książce na stronie WUW.

Tomasz Maślanka. “Kontrkultura…”

1 mar, 2017; Aktualności
maslanka_kontrkulturaUkazała się książka dr. Tomasza Maślanki

Kontrkultura.
Źródła i konsekwencje radykalizmu społeczno-kulturowego w perspektywie socjologii kultury

Więcej o książce
na stronie Ośrodka Myśli Politycznej.

Obywatel spotyka państwo. O urzędach pracy jako biurokracji pierwszego kontaktu

3 lut, 2017; Aktualności
obywatelUkazała się książka dr Karoliny Sztandar-Sztanderskiej

Obywatel spotyka państwo.
O urzędach pracy jako biurokracji pierwszego kontaktu

Książka jest do nabycia na stronie Wydawnictwa Scholar.

2 lut, 2017; Aktualności

1 lutego 2017 rozpoczęło pracę konsorcjum naukowo-dydaktyczne realizujące trzyletni projekt “Interdisciplinary research on the function of national histories and collective memories for the democracy in the globalized society”. Projektem kieruje prof. Nobuya Hashimoto z School of Humanities, Kwansei Gakuin University, Japonia, a w skład konsorcjum wchodzą ponadto: Critical Global Studies Institute at Sogang University, Korea (prof. Jie-Hyun Lim), Institute for Social Movement at Ruhr-University Bochum, Niemcy (prof. Stefan Berger) oraz Pracownia Pamięci Społecznej, Instytut Socjologii UW, Polska (dr Małgorzata Głowacka-Grajper). Projekt finansowany jest przez Japan Society for the Promotion of Science.
W ramach projektu IS UW będzie co roku gościło jednego lub dwóch doktorantów z Japonii zajmujących się historią i pamięcią zbiorową w Europie Środkowo-Wschodniej oraz porównawczymi badaniami relacji japońsko-koreańskich i niemiecko-polskich w kontekście działań na rzecz pojednania po II wojnie światowej.

“Warszawska Praga a ‘nowa kwestia miejska’ “.

27 sty, 2017; Aktualności
warszawska_pragaProf. Małgorzata Jacyno wraz z zespołem doktorantów otrzymała grant z Funduszu Innowacji Dydaktycznych UW na projekt “Warszawska Praga a ‘nowa kwestia miejska’. Polityki publiczne w warunkach kryzysu neoliberalizmu”.
Będzie to warsztat badawczy dla studentów IS UW, którzy przeprowadzą badania na obszarze rewitalizowanej warszawskiej Pragi. Planowany projekt ma charakter interdyscyplinarny. Łączy studia miejskie z geografią społeczną, urbanistyką, studiami nad wizualnością poddając analizie założenia i skutki realizowanych polityk publicznych.
Przedmiot ruszy w semestrze zimowym 2017/18 i będzie można w nim uczestniczyć od 2 do 4 semestrów – przeprowadzone badania mogą stanowić podstawę prac dyplomowych studentów IS UW zainteresowanych tematyką miejską.

18 sty, 2017; Aktualności

Dyrekcja, Rada Naukowa i cała społeczność Instytutu Socjologii UW przyjęła z głębokim smutkiem wiadomość o śmierci w dniu 9 stycznia 2017 roku w Leeds

Profesora
Zygmunta Baumana
(1925 -2017)

światowej sławy socjologa i filozofa; uczonego, który jak mało kto wpłynął na globalny dyskurs współczesnej humanistyki.

Zygmunt Bauman był jednym z fundatorów powojennej socjologii w Polsce. Przed rozpoczęciem studiów był żołnierzem I Armii Wojska Polskiego, został ranny w walkach o Kołobrzeg. Na naszym Wydziale uzyskał magisterium (1954), doktorat (1956) i habilitację (1960). Należał do uczniów Juliana Hochfelda, po którym objął Katedrę Socjologii Stosunków Politycznych, przekształconą później w Katedrę Socjologii Ogólnej. Był współzałożycielem i redaktorem czasopisma “Studia Socjologiczno-Polityczne” oraz kwartalnika “Studia Socjologiczne”, jego redaktorem naczelnym w latach 1961 -1968. W młodości Bauman był marksistą i komunistą, by później zostać rewizjonistą i krytykiem systemu. Po wydarzeniach marcowych 1968 roku pozbawiono go wszelkich stanowisk, zwolniono z pracy w Uniwersytecie Warszawskim i zmuszono do emigracji.

Od 1971 roku związany był z University of Leeds, często wizytując inne uniwersytety europejskie i amerykańskie. Przyjeżdżał też do naszego Instytutu. Miał tu wielu uczniów i przyjaciół. Gościnnie wykładał i prowadził seminaria. Wsparł ideę reaktywowania czasopisma “Studia Socjologiczno-Polityczne”, przyjmując funkcję przewodniczącego jego Rady Redakcyjnej.

Jesteśmy mu wdzięczni za lata pracy na Uniwersytecie Warszawskim, późniejsze kontakty z naszym środowiskiem oraz wszelkie gesty sympatii i przyjaźni wobec wielu z nas, a także za wielkoduszność, jaką okazał w odpowiedzi na zniewagi, których – niestety – doświadczył również ze strony świata akademickiego.

Chi-inspiracje

7 sty, 2017; Aktualności
chiinspiracjeStudenckie Koło Naukowe “Chi Kwadrat” serdecznie zaprasza na nowy cykl pt. “Chi-inspiracje”.
“Chi-inspiracje” to spotkania mające na celu pokazanie młodym badaczom (i nie tylko) jak wyglądają dwa badawcze światy: marketingowy (branżowy) oraz uniwersytecki.
Serdecznie Zapraszamy!

Więcej szczegółów na tej stronie.