Pracownia Teorii Zmiany Społecznej

O nas

Pracownia Teorii Zmiany Społecznej, funkcjonująca w ramach Zakładu Metodologii Nauk Społecznych, powstała w styczniu 2003 r. Jej pierwszym kierownikiem jest prof. Ireneusz Krzemiński.
Praca badawcza Pracowni oscyluje wokół centralnego zagadnienia zamiany społecznej rozumianej wąsko jako różnorako warunkowana przemiana postaw i wartości.
Pracownicy i doktoranci pracowni zajmują się m.in. analizą postaw ksenofobicznych i antysemityzmem, socjologią komunikowania, socjologią społeczności lokalnej.

Kontakt

Instytut Socjologii UW
00-927 Warszawa, ul. Karowa 18, p. 313, 314
tel. 22-55-20-713

Zespół

Kierownik:
Adiunkci:
Doktoranci:
Badania:

Seminarium z prof. Francois Dubet poświęcone współczesnej zmodyfikowanej interwencji socjologicznej (plik mp3 – 221 MB)