Pracownia Teorii Zmiany Społecznej

O nas

Pracownia Teorii Zmiany Społecznej, funkcjonująca w ramach Zakładu Metodologii Nauk Społecznych, powstała w styczniu 2003 r. Jej pierwszym kierownikiem jest prof. Ireneusz Krzemiński.
Praca badawcza Pracowni oscyluje wokół centralnego zagadnienia zamiany społecznej rozumianej wąsko jako różnorako warunkowana przemiana postaw i wartości.
Pracownicy i doktoranci pracowni zajmują się m.in. analizą postaw ksenofobicznych i antysemityzmem, socjologią komunikowania, socjologią społeczności lokalnej.

Kontakt

Instytut Socjologii UW
00-927 Warszawa, ul. Karowa 18, p. 206
tel. 22-55-20-713

Zespół

Kierownik:
Badania:

Lista lektur do egzaminu z Interakcji społecznych

Prof. Ireneusz Krzemiński
1. H. Cooley, Jednostka i społeczeństwo; Jaźń społeczna; Grupy pierwotne, w: J. Mucha, Cooley
2. S. Ossowski, Z zagadnień psychologii społecznej: r.1 W obliczu widzów
3. G. Simmel, Socjologia: Ilościowe aspekty grupy; Tajność i tajny związek
4. I. Krzemiński, Co się dzieje między ludźmi? Całość

LEKTURY DODATKOWE
5. C.G. Homans, Podstawowe procesy społeczne
6. E. Goffman, Porządek interakcyjny
7. J. Straub, Tożsamość osobista i zbiorowa. Analiza pojęciowa;
Wszystko powyżej (5-7) w najnowszym wydaniu „Współczesnych teorii socjologicznych” pod red. M. Marody.