Strona Główna > Instytut > Zakłady i pracownie > Pracownie > Pracownia Przetwarzania Danych

Pracownia Przetwarzania Danych

Pracownia Przetwarzania Danych służy studentom i pracownikom Instytutu Socjologii UW do realizacji zajęć dydaktycznych i badań naukowych wymagających wspomagania technikami komputerowymi.

Zespół

Kontakt
Instytut Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego
00-927 Warszawa,
ul. Karowa 18,
p. 409
tel. 22-55-20-222

Sale komputerowe

Zajęcia są prowadzone w trzech salach komputerowych – sala 410, 411, 412. W każdej z sal komputery mają stałe łącze internetowe, umożliwiają dostęp do dysku sieciowego a sale 410 i 411 są wyposażone w monitory dydaktyczne. Wyposażenie sal dydaktycznych gwarantuje efektywne prowadzenie kursów mających na celu zapoznanie studentów z pracą na oprogramowaniu analitycznym. Szczegółowe wyposażenie sal poniżej.

410

Wyposażenie:

 • 12 stanowisk komputerowych
 • 6 monitorów dydaktycznych
 • 1 stanowisko komputerowe wykładowcy

Podstawowe informacje o oprogramowaniu:

 • System operacyjny Windows 7
 • Libre Office (pakiet biurowy)
 • SPSS
 • Matlab
 • Stata

411

Wyposażenie:

 • 12 stanowisk komputerowych
 • 6 monitorów dydaktycznych
 • 1 stanowisko komputerowe wykładowcy

Podstawowe informacje o oprogramowaniu:

 • System operacyjny Windows 7
 • Libre Office (pakiet biurowy)
 • SPSS
 • R
 • Atlas.ti 7

412

Wyposażenie:

 • 12 stanowisk komputerowych
 • 6 monitorów dydaktycznych i rzutnik

Podstawowe informacje o oprogramowaniu:

 • System operacyjny Windows 10
 • Libre Office (pakiet biurowy)
 • SPSS
 • R
 • Statistica

Komputery w wolnym dostępie

W celu umożliwienia studentom samodzielnej pracy w Instytucie Socjologii na II piętrze zlokalizowano 5 komputerów i 4 stanowiska dla laptopów z dedykowanym stałym łączem internetowym. Podstawowe informacje o oprogramowaniu:

Dystrybucja oprogramowania i licencji

Zasady dystrybucji oprogramowania i licencji ogólnouczelnianych w Instytucie Socjologii
Szanowni Państwo,
W zgodzie z polityką uczelni i w celu ułatwienia Państwu dostępu do licencji ogólnouczelnianych zostały przygotowane nowe procedury dystrybucji pakietów instalacyjnych i kodów licencyjnych. Zespół PPD zajmuje się dystrybucją oprogramowania i licencji:

SPSS

Pliki instalacyjne

SPSS

Uwaga!

 • Pobieranie może potrwać kilkadziesiąt minut.
 • Zalecamy przeprowadzenie instalacji posługując się instrukcją poniżej.
W razie problemów z instalacją należy ściągnąć program PS_IMAGO_Cleaner i uruchomić go prawym klawiszem myszy wybierając opcję “Uruchom jako administrator”. Program usunie SPSSa wraz z jego uporczywymi resztkami. Uwaga: usunięte zastaną wraz z zawartością katalogi, w których został zainstalowany SPSS, więc jeśli są tam pliki, na których nam zależy, należy je skopiować. Firma IBM zaleca skopiowanie wszystkich ważnych plików SPSSa przed usunięciem programu.
Po użyciu progamu PS_IMAGO_Cleaner przystępujemy do ponownej instalacji SPSSa.
Jeśli problem z instalacją nadal występuje, zapraszam z laptopem do pok. 409.


Szanowni Państwo.
SPSS 24 (PS IMAGO 4) będzie działać do 30 września 2019. Nowi użytkownicy SPSSa powinni zainstalować wersję PS IMAGO 5.1. Osoby z Makami i Linuxami muszą już teraz instalować wersję 25.

WINDOWS PS IMAGO 5.1: plik instalacyjny .zip (3500 MB)
MAC SPSS 25: plik instalacyjny .iso (1900 MB)
LINUX SPSS 25: plik instalacyjny .iso (2000 MB)

Instrukcja instalacji i aktualizacji kodów SPSS 23

  1. Ściągamy plik spss_23_windows.zip do pustego katalogu i rozpakowujemy go (potrzebny jest program rozpakowujący, np. 7zip):

1

  1. Można już usunąć plik SPSS_22_windows.zip. Klikamy plik PS_IMAGO.exe:

2

  1. W oknie, które się ukaże, klikamy “Dalej”:

3

  1. Przewijamy do końca umowę licencyjną i klikamy “Akceptuję”:

4

  1. W kolejnym oknie przewijamy do końca ciąg dalszy umowy licencyjnej i klikamy “Akceptuję”:

5

  1. Klikamy “Dalej”:

6

  1. Jeśli nie przeszkadza nam domyślny folder docelowy, klikamy “Dalej”:

7

  1. Zaznaczamy “Lokalna licencja jednostanowiskowa” i klikamy “Dalej”:

8

  1. Aby sfinalizować instalację, należy uruchomić ponownie komputer:

9

  1. Po uruchomieniu się komputera znajdujemy w Menu Start katalog “PS IMAGO” i otwieramy w nim plik “PS IMAGO License Activator”:

10

  1. Uruchamia się kreator aktywacji licencji. Klikamy “Dalej”:

11

  1. Wybieramy opcję “Uzyskaj teraz licencję” i klikamy “Dalej”:

12

  1. Wprowadzamy otrzymany kod i klikamy “Dalej” (nie klikamy opcji “Wprowadź dodatkowe kody”):

13

  1. Klikamy “Zamknij”:

14

Kody licencyjne

studenci

W celu otrzymania kodów licencyjnych należy:
a) zapoznać się z poniżej zamieszczonymi warunkami używania licencji SPSS na UW,

Licencja SPSS daje prawo pracownikom i studentom do zainstalowania i używania na komputerze i/lub komputerze osobistym (dla użytku domowego) kopii pakietu SPSS.

Warunki korzystania z licencji ogólnouczelnianych na UW.
 1. Każdy użytkownik musi zaakceptować warunki licencyjne producenta.
 2. Prawo do korzystania z licencji wydawane jest na rok i co roku musi być odnawiane.
 3. Użytkownik nie może kopiować, udostępniać programu ani klucza instalacyjnego.
 4. Oprogramowanie można wykorzystywać z celach naukowych i badawczych.
 5. Dla celów pozanaukowych (administracja UW) można wykorzystywać pakiet IBM SPSS. Licencja na pakiet IBM SPSS zezwala jednostkom organizacyjnym UW na używanie także w celach komercyjnych.
 6. Użytkownik traci prawo do korzystania z licencji i musi zdeinstalować oprogramowanie w następujących sytuacjach:
  1. po zakończeniu nauki na UW (student);
  2. po wygaśnięciu stosunku pracy (pracownik);
  3. po zakończeniu licencji – wygaśnięcie lub wypowiedzenie umowy;
  4. na żądanie licencjodawcy lub uczelni w przypadku podejrzenia o naruszenie niniejszych zasad.
 7. Do rejestracji automatycznej konieczne jest korzystanie z uczelnianej skrzynki pocztowej. Domeny pocztowe uznawane za uczelniane to: uw.edu.pl, fuw.edu.pl, mimuw.edu.pl, icm.edu.pl, astrouw.edu. oraz ich poddomeny jak np. student.uw.edu.pl.
 8. Użytkownik jest zobowiązany do wypełnienia otrzymanych ankiet dotyczących użytkowania oprogramowania.
 9. Licencje są udostępnione tym Jednostkom UW (pracownikom), które partycypują w kosztach użytkowania licencji. (nowy wymóg wprowadzony od 2011r). Pracownik UW, korzystający z licencji musi zadbać o to by jednostka w której pracuje złożyła zamówienia na pakiet w danym roku.
 10. Pracownik UW, może pobrać licencję w celach testowych bez zobowiązań finansowych jego jednostki.

b) wysłać poniższy formularz – kody licencyjne zostaną przekazane Państwu drogą elektroniczną (w razie problemów proszę pisać na adres spss_ew@is.uw.edu.pl):

Formularz

Z powodu problemów technicznych funkcja formularza nie działa. Prosimy o wysyłanie mejla na adres spss_ew@is.uw.edu.pl o poniższej treści:
Imię i nazwisko:
Numer indeksu:
System operacyjny (Windows, Mac, Linux):

Oświadczam, iż jestem studentem Uniwersytetu Warszawskiego i akceptuję warunki korzystania z oprogramowania SPSS licencjonowanego przez Uniwersytet Warszawski.
Oświadczam, iż zapoznałem się z warunkami korzystania z licencji ogólnouczelnianych na UW.

Problemy…

Jeśli otrzymują Państwo komunikat o nieaktualności kodu (pomimo zaktualizowania go) bądź program nie działa prawidłowo, proszę spróbować następujących rozwiązań:

 • Proszę wyłączyć antywirusa (zwłaszcza Avasta) na czas autoryzacji licencji
 • Proszę sprawdzić datę w komputerze
 • Proszę uruchomić kreatora licencji z uprawnieniami administratora (prawy klawisz myszy na pliku i opcja “Uruchom jako administrator”)
 • Proszę się udać z laptopem do pok. 408

pracownicy i doktoranci

W celu otrzymania kodów licencyjnych należy:
a) zapoznać się z poniżej zamieszczonymi warunkami używania licencji SPSS na UW,

Licencja SPSS daje prawo pracownikom i studentom do zainstalowania i używania na komputerze i/lub komputerze osobistym (dla użytku domowego) kopii pakietu SPSS.

Warunki korzystania z licencji ogólnouczelnianych na UW.
 1. Każdy użytkownik musi zaakceptować warunki licencyjne producenta.
 2. Prawo do korzystania z licencji wydawane jest na rok i co roku musi być odnawiane.
 3. Użytkownik nie może kopiować, udostępniać programu ani klucza instalacyjnego.
 4. Oprogramowanie można wykorzystywać z celach naukowych i badawczych.
 5. Dla celów pozanaukowych (administracja UW) można wykorzystywać pakiet IBM SPSS. Licencja na pakiet IBM SPSS zezwala jednostkom organizacyjnym UW na używanie także w celach komercyjnych.
 6. Użytkownik traci prawo do korzystania z licencji i musi zdeinstalować oprogramowanie w następujących sytuacjach:
  1. po zakończeniu nauki na UW (student);
  2. po wygaśnięciu stosunku pracy (pracownik);
  3. po zakończeniu licencji – wygaśnięcie lub wypowiedzenie umowy;
  4. na żądanie licencjodawcy lub uczelni w przypadku podejrzenia o naruszenie niniejszych zasad.
 7. Do rejestracji automatycznej konieczne jest korzystanie z uczelnianej skrzynki pocztowej. Domeny pocztowe uznawane za uczelniane to: uw.edu.pl, fuw.edu.pl, mimuw.edu.pl, icm.edu.pl, astrouw.edu. oraz ich poddomeny jak np. student.uw.edu.pl.
 8. Użytkownik jest zobowiązany do wypełnienia otrzymanych ankiet dotyczących użytkowania oprogramowania.
 9. Licencje są udostępnione tym Jednostkom UW (pracownikom), które partycypują w kosztach użytkowania licencji. (nowy wymóg wprowadzony od 2011r). Pracownik UW, korzystający z licencji musi zadbać o to by jednostka w której pracuje złożyła zamówienia na pakiet w danym roku.
 10. Pracownik UW, może pobrać licencję w celach testowych bez zobowiązań finansowych jego jednostki.

b) wysłać na adres mailowy spss_ew@is.uw.edu.pl oświadczenie następującej treści (proszę skopiować i wkleić w mailu):

Oświadczam, iż jestem pracownikiem/doktorantem Uniwersytetu Warszawskiego i akceptuję warunki korzystania z oprogramowania SPSS licencjonowanego przez Uniwersytet Warszawski.
Imię:
Nazwisko:
Numer indeksu (dotyczy doktorantów):

Kody licencyjne zostaną przekazane Państwu drogą elektroniczną.

Problemy…

Jeśli otrzymują Państwo komunikat o nieaktualności kodu (pomimo zaktualizowania go) bądź program nie działa prawidłowo, proszę spróbować następujących rozwiązań:

 • Proszę wyłączyć antywirusa (zwłaszcza Avasta) na czas autoryzacji licencji
 • Proszę sprawdzić datę w komputerze
 • Proszę uruchomić kreatora licencji z uprawnieniami administratora (prawy klawisz myszy na pliku i opcja “Uruchom jako administrator”)
 • Proszę się udać z laptopem do pok. 409

Statistica

Instytut Socjologii w 2016 roku zakupił dodatkowe moduły w programie Statistica. Żeby one działały, należy usunąć dotychczasową instalację i od nowa zainstalować program.

Pliki instalacyjne

Statistica 13.1 – plik instalacyjny (1,2 GB).

Instrukcja instalacji
Uwaga!
1. Na komputerze musi być zainstalowana przeglądarka Internet Explorer.
2. Użytkownik musi posiadać konto mejlowe w domenie kończącej się na uw.edu.pl (np. @student.uw.edu.pl). Szczegóły nt. zakładania konta dla studentów tutaj1. Ściągamy plik do pustego katalogu i rozpakowujemy go (potrzebny jest program rozpakowujący, np. 7zip): statistica1b 2. W utworzonym katalogu klikamy dwukrotnie plik “STATISTICA PL 12.5.192.18.msi”, żeby rozpocząć instalację. Jeżeli się nie udaje, klikamy na pliku prawym klawiszem myszy i wybieramy “Zainstaluj”). statistica2b 3. W oknie, które się ukaże, klikamy “Dalej”: statistica3 4. Wpisujemy Numer seryjny, Klucz CD i klikamy Dalej statistica4 5. Wpisujemy Kod czasowy i klikamy Dalej statistica5 6. Akceptujemy warunki i klikamy Dalej statistica6 7. Jeśli nie mamy niestandardowych wymagań, klikamy Dalej statistica7 8. W następnym okienku zaznaczamy Tak i klikamy Dalej statistica8 9. Jeśli odpowiadają nam poniższe ustawienia, klikamy Dalej statistica9 10. Wypełniamy poniższy formularz swoimi danymi. Adres mejlowy musi być w domenie kończącej się na uw.edu.pl (np. @student.uw.edu.pl). Szczegóły nt. zakładania konta dla studentów tutaj statistica10 11. Postępujemy zgodnie z poniższym komunikatem i klikamy OK statistica11 12. Formularz zgłoszeniowy został wysłany. Ukaże się poniższe okno, z którym nic nie robimy do czasu nadejścia mejla (może to potrwać kilkanaście – kilkadziesiąt minut) statistica12 13. W mejlu, który otrzymaliśmy klikamy odnośnik, po czym zamykamy stronę, która się otworzy. Możemy teraz wrócić do instalacji i kliknąć Dalej. Powinno ukazać się poniższe okno. statistica13 14. Teraz można przystąpić do instalacji programu. Klikamy Instaluj statistica14 15. Po zakończeniu instalacji, klikamy Zakończ statistica15

Kody licencyjne

W celu otrzymania kodów licencyjnych należy:
a) zapoznać się z poniżej zamieszczonymi warunkami używania licencji na UW.

Warunki korzystania z licencji ogólnouczelnianych na UW.

 1. Każdy użytkownik musi zaakceptować warunki licencyjne producenta.
 2. Prawo do korzystania z licencji wydawane jest na rok i co roku musi być odnawiane.
 3. Użytkownik nie może kopiować, udostępniać programu ani klucza instalacyjnego.
 4. Oprogramowanie można wykorzystywać z celach naukowych i badawczych.
 5. Użytkownik traci prawo do korzystania z licencji i musi zdeinstalować oprogramowanie w następujących sytuacjach:
  1. po zakończeniu nauki na UW (student);
  2. po wygaśnięciu stosunku pracy (pracownik);
  3. po zakończeniu licencji – wygaśnięcie lub wypowiedzenie umowy;
  4. na żądanie licencjodawcy lub uczelni w przypadku podejrzenia o naruszenie niniejszych zasad.
 6. Do rejestracji automatycznej konieczne jest korzystanie z uczelnianej skrzynki pocztowej. Domeny pocztowe uznawane za uczelniane to: uw.edu.pl, fuw.edu.pl, mimuw.edu.pl, icm.edu.pl, astrouw.edu. oraz ich poddomeny jak np. student.uw.edu.pl.
 7. Użytkownik jest zobowiązany do wypełnienia otrzymanych ankiet dotyczących użytkowania oprogramowania.
 8. Licencje są udostępnione tym Jednostkom UW (pracownikom), które partycypują w kosztach użytkowania licencji. (nowy wymóg wprowadzony od 2011r). Pracownik UW, korzystający z licencji musi zadbać o to by jednostka w której pracuje złożyła zamówienia na pakiet w danym roku.
 9. Pracownik UW, może pobrać licencję w celach testowych bez zobowiązań finansowych jego jednostki.

b) wysłać na adres mailowy spss_ew@is.uw.edu.pl oświadczenie następującej treści (proszę skopiować i wkleić w mailu):

Oświadczam, iż jestem studentem/pracownikiem Uniwersytetu Warszawskiego i akceptuję warunki korzystania z oprogramowania Statistica licencjonowanego przez Uniwersytet Warszawski.
Imię:
Nazwisko:
Numer indeksu (dotyczy studentów):

Kody licencyjne zostaną przekazane Państwu drogą elektroniczną.

Kaspersky

 • Szanowni Państwo, informujemy, że Instytut Socjologii zakupił dla pracowników naukowo-dydaktycznych oprogramowanie antywirusowe Kaspersky. Program jest do pobrania tutaj. W celu otrzymania kodów licencyjnych prosimy pisać na adres grygiencza@is.uw.edu.pl

Informacje dla pracowników

Poczta

Każdy student Instytutu Socjologii może się ubiegać o konto pocztowe w domenie Uniwersytetu Warszawskiego. Szczegółowe informacje tutaj.

Ustawienia poczty (tylko dla pracowników i doktorantów mających konto pocztowe w domenie is)

poczta1
poczta2
poczta3