Zakłady i pracownie

Zakłady

Zakład Antropologii Społecznej Kontakt Instytut Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego 00-927 Warszawa, ul. Karowa 18, p. 301, tel. 22-55-20-711 Zespół Kierownik dr hab. Michał Kowalski Pracownicy dr Barbara Bossak-Herbst dr Małgorzata Głowacka-Gra ...

Pracownie

Pracownia Przetwarzania Danych służy studentom i pracownikom Instytutu Socjologii UW do realizacji zajęć dydaktycznych i badań naukowych wymagających wspomagania technikami komputerowymi. Zespół Kontakt Instytut Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego ...

Projekt Jean Monnet Chair

Katedra UNESCO

afiliowana przy Wydziale Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego utworzona w 1996 roku Kierownik: prof. dr hab. Renata Siemieńska-Żochowska Kontakt emailowy: Siemiens@post.pl; Siemiens@optimus.waw.pl Adres: Instytut Socjologii Uniwersytet W ...