Wydziałowy system zapewnienia i doskonalenia jakości kształcenia

UCHWALA nr 39/2014 Rady Wydziału Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 13 maja 2014 r. w sprawie Wydziałowego systemu zapewnienia i doskonalenia jakości kształcenia Wydziału Filozofii i Socjologii UW

Formularz uzupełnienia protokołu (Załącznik nr 1 do Uchwały nr 39.2014)

Formularz oceny osiągnięcia efektów kształcenia (Załącznik nr 2 do Uchwały nr 39.2014)

Protokół z hospitacji (Załącznik nr 3 do Uchwały nr 39.2014)