Władze

Dyrektor Instytutu Socjologii UW

andrzej waśkiewicz 1_mprof. UW, dr hab. Andrzej Waśkiewicz

Kontakt:
a.waskiewicz@is.uw.edu.pl
sekretariat@is.uw.edu.pl

Dyżur:
dyżury

Zastępca Dyrektora do spraw Naukowo-Badawczych

dr hab. Renata Włoch

Kontakt:
r.wloch@uw.edu.pl

Dyżur:
dyżury

Zastępca Dyrektora do spraw Dydaktycznych

jasiewiczdr Agnieszka Jasiewicz-Betkiewicz

Kontakt:
ajasiew@is.uw.edu.pl

Dyżur:
dyżury

Rada Instytutu

Skład:
Przewodnicząca: prof. dr hab. Wiesława Kozek
Z-ca Przewodniczącej: dr hab. Małgorzata Jacyno
Z-ca Przewodniczącej: prof. dr hab. Jacek Raciborski

 1. Dr hab. Jerzy Bartkowski, prof. UW
 2. Dr hab. Marta Bucholc – urlop
 3. Dr hab. Maciej Gdula
 4. Dr hab. Anna Giza-Poleszczuk, prof. UW
 5. Dr hab. Małgorzata Głowacka-Grajper
 6. Dr hab. Mirosława Grabowska , prof. UW
 7. Dr hab. Aleksandra Grzymała-Kazłowska
 8. Prof. dr hab. Elżbieta Hałas
 9. Dr hab. Jacek Haman
 10. Dr hab. Małgorzata Jacyno
 11. Dr hab. Mikołaj Jasiński
 12. Dr hab. Anna Kiersztyn
 13. Dr hab. Jarosław Kilias, prof. UW
 14. Dr hab. Joanna Konieczna-Sałamatin
 15. Dr hab. Krzysztof Koseła, prof. UW
 16. Dr hab. Michał Kowalski
 17. Prof. dr hab. Wiesława Kozek – urlop naukowy
 18. Prof. dr hab. Ireneusz Krzemiński
 19. Dr hab. Urszula Kurczewska
 20. Dr hab. Sławomir Łodziński, prof. UW
 21. Dr hab. Sławomir Mandes
 22. Prof. dr hab. Mirosława Marody
 23. Dr hab. Tomasz Maślanka
 24. Dr hab. Ewa Nasalska
 25. Dr hab. Lech Nijakowski
 26. Prof. dr hab. Jacek Raciborski
 27. Prof. dr hab. Antoni Sułek
 28. Dr hab. Paweł Śpiewak, prof. UW
 29. Dr hab. Izabela Wagner-Saffray
 30. Dr hab. Andrzej Waśkiewicz, prof. UW
 31. Dr hab. Renata Włoch
 32. Dr Katarzyna Abramczuk
 33. Dr Agnieszka Jasiewicz-Betkiewicz
 34. Dr Agata Komendant-Brodowska
 35. Dr Adam Ostolski
 36. Dr Piotr Ostrowski
 37. Dr Paweł Poławski
 38. Dr Małgorzata Sikorska
 39. Dr Grażyna Szymańska-Matusiewicz
 40. Dr Sylwia Urbańska
 41. Dr Joanna Wawrzyniak
 42. Mgr Krzysztof Bulkowski
 43. Mgr Krzysztof Gubański
 44. Mgr Paulina Skorupińska
 45. Pani Joanna Caban
 46. Pani Maria Złotkowska
 47. Pani Natalia Dróżdż
 48. Pani Jowita Jerke
 49. Pani Zuzanna Kiedrowicz
 50. Pan Kamil Lebnicki
 51. Pan Stanisław Różycki
 52. Pani Anna Skiba
 53. Pan Stanisław Tarnowski
Terminy posiedzeń Rady Wydziału Terminy posiedzeń Rady Instytutu Socjologii
26 września 2017  26 września 2017
07 listopada 2017  24 października 2017
12 grudnia 2017  28 listopada 2017
    —–
16 stycznia 2018  09 stycznia 2018 
20 lutego 2018  06 lutego 2018
20 marca 2018  06 marca 2018 
17 kwietnia 2018  10 kwietnia 2018
22 maja 2018  15 maja 2018   
19 czerwca 2018  05 czerwca i 26 czerwca 2018
————————   —–
————————   ——
25 września 2018  25 września 2018
————————  30 października 2018
13 listopada 2018  27 listopada 2018
11 grudnia 2018