Władze

Dyrektor Instytutu Socjologii UW

andrzej waśkiewicz 1_mprof. UW, dr hab. Andrzej Waśkiewicz

Kontakt:
a.waskiewicz@is.uw.edu.pl
sekretariat@is.uw.edu.pl

Dyżur:
dyżury

Zastępca Dyrektora do spraw Naukowo-Badawczych

dr hab. Renata Włoch

Kontakt:
r.wloch@uw.edu.pl

Dyżur:
dyżury

Zastępca Dyrektora do spraw Dydaktycznych

jasiewiczdr Agnieszka Jasiewicz-Betkiewicz

Kontakt:
ajasiew@is.uw.edu.pl

Dyżur:
dyżury

Rada Instytutu

Skład:
Przewodnicząca: prof. dr hab. Wiesława Kozek
Z-ca Przewodniczącej: dr hab. Małgorzata Jacyno
Z-ca Przewodniczącej: prof. dr hab. Jacek Raciborski

 1. dr hab. Jerzy Bartkowski, prof. UW
 2. dr hab. Marta Bucholc
 3. prof. dr hab. Izabella Bukraba-Rylska
 4. dr hab. Kazimierz Frieske, prof. UW
 5. dr hab. Natalia Garner
 6. dr hab. Anna Giza-Poleszczuk, prof. UW
 7. dr hab. Maciej Górecki
 8. dr hab. Mirosława Grabowska, prof. UW
 9. prof. dr hab. Elżbieta Hałas
 10. dr hab. Jacek Haman
 11. dr hab. Małgorzata Jacyno
 12. dr hab. Jarosław Kilias, prof. UW
 13. dr hab. Krzysztof Koseła, prof. UW
 14. dr hab. Michał Kowalski
 15. prof. dr hab. Wiesława Kozek
 16. prof. dr hab. Ireneusz Krzemiński
 17. dr hab. Urszula Kurczewska
 18. prof. dr hab. Grzegorz Lissowski
 19. dr hab. Sławomir Łodziński, prof. UW
 20. prof. dr hab. Mirosława Marody
 21. dr hab. Sławomir Mandes
 22. dr hab. Ewa Nasalska
 23. dr hab. Lech Nijakowski
 24. prof. dr hab. Jacek Raciborski
 25. prof. dr hab. Antoni Sułek
 26. dr hab. Paweł Śpiewak, prof. UW
 27. dr hab. Izabela Wagner-Saffray
 28. dr hab. Andrzej Waśkiewicz, prof. UW
 29. dr hab. Renata Włoch
 30. dr Katarzyna Abramczuk
 31. dr Małgorzata Głowacka-Grajper
 32. dr Agnieszka Jasiewicz-Betkiewicz
 33. dr Agata Komendant-Brodowska
 34. dr Tomasz Maślanka
 35. dr Adam Ostolski
 36. dr Piotr Ostrowski
 37. dr Paweł Poławski
 38. dr Małgorzata Sikorska
 39. dr Grażyna Szymańska-Matusiewicz
 40. dr Sylwia Urbańska
 41. dr Joanna Wawrzyniak
 42. Mgr Krzysztof Bulkowski
 43. Mgr Dorota Olko
 44. Pani Joanna Caban
 45. Pani Maria Złotkowska
 46. Pani Agnieszka Jachowicz
 47. Pan Łukasz Krawiranda
 48. Pan Kamil Lebnicki
 49. Pan Dawid Penkala
 50. Pani Diana Zagrodzka
 51. Pani Karolina Żurek
Terminy posiedzeń
Rady Wydziału Filozofii i Socjologii
Terminy posiedzeń
Rady Naukowej Instytutu Socjologii
   27 września 2016
27 września 2016  25 października 2016
08 listopada 2016  29 listopada 2016
13 grudnia 2016   —–
    —–
24 stycznia 2017  17 stycznia 2017 
28 lutego 2017  21 lutego 2017
28 marca 2017  21 marca 2017 
25 kwietnia 2017  11 kwietnia 2017
23 maja 2017  16 maja 2017
20 czerwca 2017   6 czerwca i 27 czerwca 2017
————————   —–
————————   ——
26 września 2017  26 września 2017
————————  24 października 2017
07 listopada 2017  28 listopada 2017
12 grudnia 2017