Władze

Dyrektor Instytutu Socjologii UW

andrzej waśkiewicz 1_mprof. UW, dr hab. Andrzej Waśkiewicz

Kontakt:
a.waskiewicz@is.uw.edu.pl
sekretariat@is.uw.edu.pl

Dyżur:
dyżury

Zastępca Dyrektora do spraw Naukowo-Badawczych

dr hab. Renata Włoch

Kontakt:
r.wloch@uw.edu.pl

Dyżur:
dyżury

Zastępca Dyrektora do spraw Dydaktycznych

jasiewiczdr Agnieszka Jasiewicz-Betkiewicz

Kontakt:
ajasiew@is.uw.edu.pl

Dyżur:
dyżury

Rada Instytutu

Skład:
Przewodnicząca: prof. dr hab. Wiesława Kozek
Z-ca Przewodniczącej: dr hab. Małgorzata Jacyno
Z-ca Przewodniczącej: prof. dr hab. Jacek Raciborski

 1. Dr hab. Jerzy Bartkowski, prof. UW
 2. Dr hab. Marta Bucholc – urlop
 3. Dr hab. Maciej Gdula
 4. Dr hab. Anna Giza-Poleszczuk, prof. UW
 5. Dr hab. Małgorzata Głowacka-Grajper
 6. Dr hab. Mirosława Grabowska , prof. UW
 7. Dr hab. Aleksandra Grzymała-Kazłowska
 8. Prof. dr hab. Elżbieta Hałas
 9. Dr hab. Jacek Haman
 10. Dr hab. Małgorzata Jacyno
 11. Dr hab. Mikołaj Jasiński
 12. Dr hab. Anna Kiersztyn
 13. Dr hab. Jarosław Kilias, prof. UW
 14. Dr hab. Joanna Konieczna-Sałamatin
 15. Dr hab. Krzysztof Koseła, prof. UW
 16. Dr hab. Michał Kowalski
 17. Prof. dr hab. Wiesława Kozek
 18. Prof. dr hab. Ireneusz Krzemiński
 19. Dr hab. Sławomir Łodziński, prof. UW
 20. Dr hab. Sławomir Mandes
 21. Prof. dr hab. Mirosława Marody
 22. Dr hab. Tomasz Maślanka
 23. Dr hab. Lech Nijakowski
 24. Prof. dr hab. Jacek Raciborski
 25. Dr hab. Przemyslaw Sadura
 26. Dr hab. Izabela Wagner-Saffray
 27. Dr hab. Andrzej Waśkiewicz, prof. UW
 28. Dr hab. Renata Włoch
 29. Dr Katarzyna Abramczuk
 30. Dr Agnieszka Jasiewicz-Betkiewicz
 31. Dr Agata Komendant-Brodowska
 32. Dr Adam Ostolski
 33. Dr Piotr Ostrowski
 34. Dr Paweł Poławski
 35. Dr Małgorzata Sikorska
 36. Dr Grażyna Szymańska-Matusiewicz – urlop
 37. Dr Sylwia Urbańska
 38. Dr Joanna Wawrzyniak
 39. Mgr Krzysztof Bulkowski
 40. Mgr Krzysztof Gubański
 41. Mgr Paulina Skorupińska
 42. Pani Joanna Caban
 43. Pani Maria Złotkowska
 44. Pani Natalia Dróżdż
 45. Pani Jowita Jerke
 46. Pani Zuzanna Kiedrowicz
 47. Pan Kamil Lebnicki
 48. Pan Stanisław Różycki
 49. Pani Anna Skiba
 50. Pan Stanisław Tarnowski
Terminy posiedzeń
Rady Wydziału
Terminy posiedzeń
Rady Instytutu Socjologii
25 września 2018  25 września 2018
 ———————-  30 października 2018
13 listopada 2018  27 listopada 2018
11 grudnia 2018   ————————-
22 stycznia 2019  15 stycznia 2019
26 lutego 2019  19 lutego 2019
26 marca 2019  19 marca 2019
16 kwietnia 2019  09 kwietnia 2019
21 maja 2019  14 maja 2019
18 czerwca 2019  04 czerwca i 25 czerwca 2019
————————   ———————-
————————   ———————-
24 września 2019  24 września 2019
22 października 2019  15 października 2019
19 listopada 2019  12 listopada 2019
17 grudnia 2019  10 grudnia 2019