Władze

Dyrektor Instytutu Socjologii UW

andrzej waśkiewicz 1_mprof. UW, dr hab. Andrzej Waśkiewicz

Kontakt:
a.waskiewicz@is.uw.edu.pl
sekretariat@is.uw.edu.pl

Dyżur:
dyżury

Zastępca Dyrektora do spraw Naukowo-Badawczych

dr hab. Renata Włoch

Kontakt:
r.wloch@uw.edu.pl

Dyżur:
dyżury

Zastępca Dyrektora do spraw Dydaktycznych

jasiewiczdr Agnieszka Jasiewicz-Betkiewicz

Kontakt:
ajasiew@is.uw.edu.pl

Dyżur:
dyżury

Rada Instytutu

Skład:
Przewodnicząca: prof. dr hab. Wiesława Kozek
Z-ca Przewodniczącej: dr hab. Małgorzata Jacyno
Z-ca Przewodniczącej: prof. dr hab. Jacek Raciborski

 1. Dr hab. Jerzy Bartkowski, prof. UW
 2. Dr hab. Marta Bucholc- urlop
 3. Dr hab. Natalia Garner
 4. Dr hab. Maciej Gdula
 5. Dr hab. Anna Giza-Poleszczuk, prof. UW
 6. Dr hab. Małgorzata Głowacka-Grajper
 7. Dr hab. Maciej Górecki
 8. Dr hab. Mirosława Grabowska , prof. UW
 9. Dr hab. Aleksandra Grzymała-Kazłowska
 10. Prof. dr hab. Elżbieta Hałas – urlop naukowy
 11. Dr hab. Jacek Haman
 12. Dr hab. Małgorzata Jacyno
 13. Dr hab. Mikołaj Jasiński
 14. Dr hab. Jarosław Kilias, prof. UW
 15. Dr hab. Joanna Konieczna-Sałamatin
 16. Dr hab. Krzysztof Koseła, prof. UW
 17. Dr hab. Michał Kowalski
 18. Prof. dr hab. Wiesława Kozek – urlop naukowy
 19. Prof. dr hab. Ireneusz Krzemiński
 20. Dr hab. Urszula Kurczewska
 21. Dr hab. Sławomir Łodziński, prof. UW
 22. Dr hab. Sławomir Mandes
 23. Prof. dr hab. Mirosława Marody
 24. Dr hab. Tomasz Maślanka
 25. Dr hab. Ewa Nasalska
 26. Dr hab. Lech Nijakowski
 27. Prof. dr hab. Jacek Raciborski
 28. Prof. dr hab. Antoni Sułek
 29. Dr hab. Paweł Śpiewak, prof. UW- urlop
 30. Dr hab. Izabela Wagner-Saffray
 31. Dr hab. Andrzej Waśkiewicz, prof. UW
 32. Dr hab. Renata Włoch
 33. Dr Katarzyna Abramczuk
 34. Dr Agnieszka Jasiewicz-Betkiewicz
 35. Dr Anna Kiersztyn
 36. Dr Agata Komendant-Brodowska- urlop macierzyński
 37. Dr Adam Ostolski
 38. Dr Piotr Ostrowski
 39. Dr Paweł Poławski
 40. Dr Małgorzata Sikorska
 41. Dr Grażyna Szymańska-Matusiewicz
 42. Dr Sylwia Urbańska
 43. Dr Joanna Wawrzyniak
 44. Mgr Krzysztof Bulkowski
 45. Mgr Mateusz Luft
 46. Pani Joanna Caban
 47. Pani Maria Złotkowska
 48. Pan Kamil Lebnicki
 49. Pani Marta Rybak
 50. Pani Anna Sarnicka
 51. Pani Anna Skiba
 52. Pan Stanisław Tarnowski
 53. Pani Karolina Żurek
Terminy posiedzeń Rady Wydziału Terminy posiedzeń Rady Instytutu Socjologii
26 września 2017  26 września 2017
07 listopada 2017  24 października 2017
12 grudnia 2017  28 listopada 2017
    —–
16 stycznia 2018  09 stycznia 2018 
20 lutego 2018  06 lutego 2018
20 marca 2018  06 marca 2018 
17 kwietnia 2018  10 kwietnia 2018
22 maja 2018  15 maja 2018   
19 czerwca 2018  05 czerwca i 26 czerwca 2018
————————   —–
————————   ——
25 września 2018  25 września 2018
————————  30 października 2018
13 listopada 2018  27 listopada 2018
11 grudnia 2018