Władze

Dyrektor Instytutu Socjologii UW

andrzej waśkiewicz 1_mprof. UW, dr hab. Andrzej Waśkiewicz

Kontakt:
a.waskiewicz@is.uw.edu.pl
sekretariat@is.uw.edu.pl

Dyżur:
dyżury

Zastępca Dyrektora do spraw Naukowo-Badawczych

dr hab. Renata Włoch

Kontakt:
r.wloch@uw.edu.pl

Dyżur:
dyżury

Zastępca Dyrektora do spraw Dydaktycznych

jasiewiczdr Agnieszka Jasiewicz-Betkiewicz

Kontakt:
ajasiew@is.uw.edu.pl

Dyżur:
dyżury

Rada Instytutu

Skład:
Przewodnicząca: prof. dr hab. Wiesława Kozek
Z-ca Przewodniczącej: dr hab. Małgorzata Jacyno
Z-ca Przewodniczącej: prof. dr hab. Jacek Raciborski

 1. Dr hab. Jerzy Bartkowski, prof. UW
 2. Dr hab. Marta Bucholc- urlop
 3. Prof. dr hab. Izabella Bukraba-Rylska
 4. Dr hab. Natalia Garner
 5. Dr hab. Maciej Gdula
 6. Dr hab. Anna Giza-Poleszczuk, prof. UW
 7. Dr hab. Maciej Górecki
 8. Dr hab. Mirosława Grabowska , prof. UW
 9. Prof. dr hab. Elżbieta Hałas – urlop naukowy
 10. Dr hab. Jacek Haman
 11. Dr hab. Małgorzata Jacyno
 12. Dr hab. Mikołaj Jasiński
 13. Dr hab. Jarosław Kilias, prof. UW
 14. Dr hab. Krzysztof Koseła, prof. UW
 15. Dr hab. Michał Kowalski
 16. Prof. dr hab. Wiesława Kozek
 17. Prof. dr hab. Ireneusz Krzemiński
 18. Dr hab. Urszula Kurczewska
 19. Prof. dr hab. Grzegorz Lissowski
 20. Dr hab. Sławomir Łodziński, prof. UW
 21. Dr hab. Sławomir Mandes
 22. Prof. dr hab. Mirosława Marody
 23. Dr hab. Tomasz Maślanka
 24. Dr hab. Ewa Nasalska
 25. Dr hab. Lech Nijakowski
 26. Prof. dr hab. Jacek Raciborski
 27. Prof. dr hab. Antoni Sułek
 28. Dr hab. Paweł Śpiewak, prof. UW- urlop
 29. Dr hab. Izabela Wagner-Saffray
 30. Dr hab. Andrzej Waśkiewicz, prof. UW
 31. Dr hab. Renata Włoch
 32. Dr Katarzyna Abramczuk
 33. Dr Małgorzata Głowacka-Grajper
 34. Dr Agnieszka Jasiewicz-Betkiewicz
 35. Dr Anna Kiersztyn
 36. Dr Agata Komendant-Brodowska- urlop macierzyński
 37. Dr Adam Ostolski
 38. Dr Piotr Ostrowski
 39. Dr Paweł Poławski
 40. Dr Małgorzata Sikorska- urlop naukowy
 41. Dr Grażyna Szymańska-Matusiewicz
 42. Dr Sylwia Urbańska
 43. Dr Joanna Wawrzyniak- urlop naukowy
 44. Mgr Krzysztof Bulkowski
 45. Mgr Mateusz Luft
 46. Pani Joanna Caban
 47. Pani Maria Złotkowska
 48. Pan Kamil Lebnicki
 49. Pani Marta Rybak
 50. Pani Anna Sarnicka
 51. Pani Anna Skiba
 52. Pan Stanisław Tarnowski
 53. Pani Karolina Żurek
Terminy posiedzeń
Rady Wydziału Filozofii i Socjologii
Terminy posiedzeń
Rady Naukowej Instytutu Socjologii
   27 września 2016
27 września 2016  25 października 2016
08 listopada 2016  29 listopada 2016
13 grudnia 2016   —–
    —–
24 stycznia 2017  17 stycznia 2017 
28 lutego 2017  21 lutego 2017
28 marca 2017  21 marca 2017 
25 kwietnia 2017  11 kwietnia 2017
23 maja 2017  16 maja 2017
20 czerwca 2017   6 czerwca i 27 czerwca 2017
————————   —–
————————   ——
26 września 2017  26 września 2017
————————  24 października 2017
07 listopada 2017  28 listopada 2017
12 grudnia 2017