Tematy prac mgr i lic 1933 – 2015

Prace magisterskie 1933- 2004
Prace magisterskie 2005 – 2010

Rok 2011

Prace licencjackie 2011
Prace magisterskie 2011

Rok 2012

Prace licencjackie 2012
Prace magisterskie 2012

Rok 2013

Prace licencjackie 2013
Prace magisterskie 2013

Rok 2014

Prace licencjackie 2014
Prace magisterskie 2014

Rok 2015

Prace licencjackie 2015
Prace magisterskie 2015

Rok 2016

Prace licencjackie 2016
Prace magisterskie 2016