Dorobek Instytutu

Absolwenci IS
na rynku pracy

Absolwenci IS na rynku pracy. ...

Doktoraty

Prace doktorskie z socjologii obronione od 1930 roku na Uniwersytecie Warszawskim na Wydziale Humanistycznym, na Wydziale Filozoficznym, na sekcji socjologicznej Wydziału Filozoficznego i w Instytucie Socjologii. Wykaz obejmuje prace doktorskie napi ...

Habilitacje

Prace habilitacyjne z socjologii przedłożone na Wydziale Filozofii i Socjologii Uniwersytety Warszawskiego i jego poprzednikach. Wykaz obejmuje prace habilitacyjne w zakresie socjologii przedłożone na Uniwersytecie Warszawskim: na Wydziale Humanisty ...

Nagrody

Odznaczenia 2015 rok Prof. Ireneusz Krzemiński – Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski przyznany przez Prezydenta RP za wybitne zasługi w działalności na rzecz przemian demokratycznych w Polsce. Nagroda im. Stefana Nowaka W celu upamiętni ...

Publikacje

table {border-collapse: collapse;} table, th, td {border: 1px solid black; text-align: left; vertical-align: top;} W swojej najnowszej książce Uspołecznienie i kompozycja. Dwie tradycje myśli społecznej a współczesne teorie dr Maciej Gdul ...