Dorobek Instytutu

Absolwenci IS

Wykaz obejmuje osoby, które uzyskały magisterium na sekcji socjologicznej Wydziału Filozoficznego UW w latach 1958-1968, a następnie, od 1968 roku – w Instytucie Socjologii UW. Wykaz został sporządzony w 2002 roku na podstawie dokumentów znajdu ...

Absolwenci IS
na rynku pracy

Absolwenci IS na rynku pracy. ...

Tematy prac mgr i lic 1933 - 2015

Prace magisterskie 1933- 2004 Prace magisterskie 2005 – 2010 Rok 2011 Prace licencjackie 2011 Prace magisterskie 2011 Rok 2012 Prace licencjackie 2012 Prace magisterskie 2012 Rok 2013 Prace licencjackie 2013 Prace magisterskie 2013 Rok 2014 Pra ...

Doktoraty

Prace doktorskie z socjologii obronione od 1930 roku na Uniwersytecie Warszawskim na Wydziale Humanistycznym, na Wydziale Filozoficznym, na sekcji socjologicznej Wydziału Filozoficznego i w Instytucie Socjologii. Wykaz obejmuje prace doktorskie napi ...

Habilitacje

Prace habilitacyjne z socjologii przedłożone na Wydziale Filozofii i Socjologii Uniwersytety Warszawskiego i jego poprzednikach. Wykaz obejmuje prace habilitacyjne w zakresie socjologii przedłożone na Uniwersytecie Warszawskim: na Wydziale Humanisty ...

Nagrody

Odznaczenia 2015 rok Prof. Ireneusz Krzemiński – Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski przyznany przez Prezydenta RP za wybitne zasługi w działalności na rzecz przemian demokratycznych w Polsce. Nagroda im. Stefana Nowaka W celu upamiętni ...

Publikacje

table {border-collapse: collapse;} table, th, td {border: 1px solid black; text-align: left; vertical-align: top;} W swojej najnowszej książce Uspołecznienie i kompozycja. Dwie tradycje myśli społecznej a współczesne teorie dr Maciej Gdul ...