Biblioteka

Biblioteka Wydziału Filozofii i Socjologii UW

00-927 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 3
tel. 22-55-23-704, 22-55-23-708
http://archiwum.wfis.uw.edu.pl/bibfis/

Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego

Warszawa, ul. Dobra 55/66
tel. 22-552-51-78
www.buw.uw.edu.pl