Archiwum

Stary regulamin Studiów Doktoranckich na UW

Informacje dla I roku

Plan studiów II stopnia (magisterskich) – dziennych i wieczorowych w latach 2010/2011

UWAGA: STUDENT MA OBOWIĄZEK DO KOŃCA II ROKU STUDIÓW ZALICZYĆ:
1) jeden przedmiot  w języku obcym lub translatorium
2) co najmniej połowa zajęć fakultatywnych to muszą być warsztaty, seminaria lub konwersatoria
3) przedmioty ogólnouniwersyteckie (OG) (lub przedmioty fakultatywne prowadzone na innych kierunkach) za co najmniej 6 ECTS (w tym można zarazem zaliczyć przedmiot w języku obcym)
I ROK FORMA I SEM II SEM ECTS
ZAJĘCIA OBOWIĄZKOWE
Semiotyka logiczna (KON) zal 30 3
Zróżnicowanie społeczne (WYK) egz 30 3
Metodologia badań społecznych (do wyboru kurs ogólny albo zaawansowany) (WYK plus KON) egz 60 5
Analiza danych ilościowych (do wyboru jeden z oferty co najmniej trzech warsztatów) zal 30 3
Analiza danych jakościowych (do wyboru jeden z oferty co najmniej trzech warsztatów) zal 30 3
Teorie socjologiczne wobec współczesnego świata (KON) zal 30 3
Teorie socjologiczne w praktyce badawczej (WYK) (zajęcia orientacyjne, ogólnoinstytutowe) zal 30 3
Globalne procesy społeczne (WYK) zal 30 3
ZAJĘCIA DO WYBORU
Zajęcia fakultatywne 90 180 27
Przedmioty fakultatywne OG 30 2
Seminarium magisterskie (specjalizacja lub poza specjalizacją; w tym jeden rozdział pracy magisterskiej) 30 5
W SEMESTRZE GODZIN 270 300
ŁĄCZNIE W ROKU 570 60
II ROK FORMA I SEM II SEM ECTS
ZAJĘCIA OBOWIĄZKOWE
Fakultet filozoficzny (do wyboru współczesna filozofia społeczna albo współczesna filozofia kultury)  (WYK plus KON) egz 60 3
Wprowadzenie do badań ewaluacyjnych (WAR) egz (raport) 30 5
ZAJĘCIA DO WYBORU
Zajęcia fakultatywne 150 120 28
Przedmioty fakultatywne OG 30 30 4
Seminarium magisterskie (do zaliczenia wymagane przygotowanie dwóch kolejnych rozdziałów pracy magisterskiej) 30 30 20
W SEMESTRZE GODZIN 300 180
ŁĄCZNIE W ROKU 480 60

 Plan studiów II stopnia (magisterskich) – dziennych i wieczorowych w latach 2011/2012

UWAGA: STUDENT MA OBOWIĄZEK DO KOŃCA II ROKU STUDIÓW ZALICZYĆ:
1) jeden przedmiot  w języku obcym lub translatorium
2) co najmniej połowa zajęć fakultatywnych to muszą być warsztaty, seminaria lub konwersatoria
3) przedmioty ogólnouniwersyteckie (OG) (lub przedmioty fakultatywne prowadzone na innych kierunkach) za co najmniej 6 ECTS (w tym można zarazem zaliczyć przedmiot w języku obcym)
I ROK FORMA I SEM II SEM ECTS
ZAJĘCIA OBOWIĄZKOWE
Semiotyka logiczna (KON) zal 30 3
Zróżnicowanie społeczne (WYK) egz 30 3
Metodologia badań społecznych (do wyboru kurs ogólny albo zaawansowany) (WYK plus KON) egz 60 5
Analiza danych ilościowych (do wyboru jeden z oferty co najmniej trzech warsztatów) zal 30 3
Analiza danych jakościowych (do wyboru jeden z oferty co najmniej trzech warsztatów) zal 30 3
Teorie socjologiczne wobec współczesnego świata (KON) zal 30 3
Globalne procesy społeczne (WYK) zal 30 3
ZAJĘCIA DO WYBORU
Zajęcia fakultatywne 120 180 30
Przedmioty fakultatywne OG 30 2
Seminarium magisterskie (specjalizacja lub poza specjalizacją; w tym jeden rozdział pracy magisterskiej) 30 5
W SEMESTRZE GODZIN 270 300
ŁĄCZNIE W ROKU 570 60
II ROK I SEM II SEM ECTS
ZAJĘCIA OBOWIĄZKOWE
Fakultet filozoficzny (do wyboru współczesna filozofia społeczna albo współczesna filozofia kultury)  (WYK plus KON) egz 60 3
Wprowadzenie do badań ewaluacyjnych (WAR) egz (raport) 30 5
ZAJĘCIA DO WYBORU
Zajęcia fakultatywne 150 120 28
Przedmioty fakultatywne OG 30 30 4
Seminarium magisterskie (do zaliczenia wymagane przygotowanie dwóch kolejnych rozdziałów pracy magisterskiej) 30 30 20
W SEMESTRZE GODZIN 300 180
ŁĄCZNIE W ROKU 480 60