Instytut

Instytut Socjologii na Karowej

Instytut Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego kształci wyjątkowych ludzi w wyjątkowy sposób. Do tradycji naszego Instytutu należy otwartość na wszelkie idee, światopoglądy, problemy i podejścia badawcze. Wciąż się uczymy i nie powielamy schematów. N ...

Historia Instytutu Socjologii

Tożsamość i siła Instytutu Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego ukształtowały się w toku jego historii. Instytut Socjologii pod obecną nazwą działa od 1968 r., ale faktycznie istnieje nieprzerwanie od 1957 r. Historia socjologii na Uniwersytecie War ...

Dorobek Instytutu

Prace doktorskie z socjologii obronione od 1930 roku na Uniwersytecie Warszawskim na Wydziale Humanistycznym, na Wydziale Filozoficznym, na sekcji socjologicznej Wydziału Filozoficznego i w Instytucie Socjologii. Wykaz obejmuje prace doktorskie napi ...

Władze

Dyrektor Instytutu Socjologii UW dr hab. Andrzej Waśkiewicz – urlop naukowy do 29 lutego 2020 p.o. dyrektora – dr hab. Renata Włoch Kontakt: r.wloch@uw.edu.pl Dyżur: dyżury Zastępca Dyrektora do spraw Naukowo-Badawczych dr hab. Renata ...

Zakłady i pracownie

Biblioteka

Biblioteka Wydziału Filozofii i Socjologii UW 00-927 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 3 tel. 22-55-23-704, 22-55-23-708 http://archiwum.wfis.uw.edu.pl/bibfis/ Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego Warszawa, ul. Dobra 55/66 tel. 22-552-51-78 www ...

Socjologiczne Towarzystwa Naukowe

Polskie Towarzystwo Socjologiczne Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Polskie Towarzystwo Badaczy Rynku i Opinii European Sociological Association International Sociological Association European Survey Research Association ...

Komisja Etyki Badań

W skład Komisji ds. Etyki Badań Instytutu Socjologii UW wchodzą: dr hab. Renata Włoch – przewodnicząca dr hab. Anna Kiersztyn prof. dr hab. Jacek Raciborski Zasady działania Komisji ds. Badań IS UW Kodeks Etyki Socjologa ...

Sekretariaty /administracja

Sekretariat pracowniczy tel./fax 22-827-85-99 22 55 20 706 e-mail: sekretariat@is.uw.edu.pl pokój 105 Maria Złotkowska – sprawy ogólne i pracownicze, przewody doktorskie Kamilla Nowak – sprawy naukowe i finansowe poniedziałek – czwa ...

Logo IS do pobrania

pomarańczowe w formacie pdf w wysokiej rozdzielczości dla grafików w formacie Adobe Illustrator czarne w formacie pdf w wysokiej rozdzielczości dla grafików w formacie Adobe Illustrator granatowe w formacie pdf w wysokiej rozdzielczości dla ...

Konto bankowe IS

Uniwersytet Warszawski Krakowskie Przedmieście 26/28 00-927 Warszawa 90 1160 2202 0000 0000 7776 1562 ...

Archiwum

Stary regulamin Studiów Doktoranckich na UW Informacje dla I roku Plan studiów II stopnia (magisterskich) – dziennych i wieczorowych w latach 2010/2011 UWAGA: STUDENT MA OBOWIĄZEK DO KOŃCA II ROKU STUDIÓW ZALICZYĆ: 1) jeden przedmiot  w ję ...

Wydziałowy system zapewnienia i doskonalenia jakości kształcenia

UCHWALA nr 39/2014 Rady Wydziału Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 13 maja 2014 r. w sprawie Wydziałowego systemu zapewnienia i doskonalenia jakości kształcenia Wydziału Filozofii i Socjologii UW Formularz uzupełnienia protok ...

Meble - informacja dla pracowników i doktorantów IS UW

Aktualnie brak ofert. ...

Audyt Microsoft

inwentaryzacja.exe VBS.exe ...