Formatka

Pracownia Przetwarzania Danych służy studentom i pracownikom Instytutu Socjologii UW do realizacji zajęć dydaktycznych i badań naukowych wymagających wspomagania technikami komputerowymi.

Zespół

Kontakt
Instytut Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego
00-927 Warszawa, ul. Karowa 18,
p. 407A
tel. 22-55-20-222

Sale komputerowe

Zajęcia są prowadzone w trzech salach komputerowych – sala 410, 411, 412.
W każdej z sal komputery mają stałe łącze internetowe, umożliwiają dostęp do dysku sieciowego a sale 410 i 411 są wyposażone w monitory dydaktyczne. Wyposażenie sal dydaktycznych gwarantuje efektywne prowadzenie kursów mających na celu zapoznanie studentów z pracą na oprogramowaniu analitycznym.
Szczegółowe wyposażenie sal poniżej.

410

Wyposażenie:

 • 14 stanowisk komputerowych
 • 7 monitorów dydaktycznych
 • 1 stanowisko komputerowe wykładowcy

Podstawowe informacje o oprogramowaniu:

 • System operacyjny Windows 7
 • Libre Office (pakiet biurowy)
 • SPSS
 • R
 • Statistica
 • Atlas.ti 6

411

Wyposażenie:

 • 12 stanowisk komputerowych
 • 6 monitorów dydaktycznych
 • 1 stanowisko komputerowe wykładowcy

Podstawowe informacje o oprogramowaniu:

 • System operacyjny Windows 7
 • Libre Office (pakiet biurowy)
 • SPSS
 • R
 • Statistica

412

Wyposażenie:

 • 12 stanowisk komputerowych

Podstawowe informacje o oprogramowaniu:

 • System operacyjny Windows 7
 • Microsoft Office 2003
 • Libre Office (pakiet biurowy)
 • SPSS
 • R
 • Statistica
 • Atlas

Komputery w wolnym dostępie

W celu umożliwienia studentom samodzielnej pracy w Instytucie Socjologii na II piętrze zlokalizowano 5 komputerów i 4 stanowiska dla laptopów z dedykowanym stałym łączem internetowym. Podstawowe informacje o oprogramowaniu:

Dystrybucja oprogramowania i licencji

Zasady dystrybucji oprogramowania i licencji ogólnouczelnianych w Instytucie Socjologii

Szanowni Państwo,
W zgodzie z polityką uczelni i w celu ułatwienia Państwu dostępu do licencji ogólnouczelnianych zostały przygotowane nowe procedury dystrybucji pakietów instalacyjnych i kodów licencyjnych. Zespół PPD zajmuje się dystrybucją oprogramowania i licencji:

SPSS

Pliki instalacyjne

SPSS 15 EN

plik instalacyjny (400 MB)(2000, XP, Vista, 7)

Instrukcja instalacji

  1. Po ściągnięciu pliku klikamy na nim dwukrotnie i wybieramy miejsce, w którym ma się rozpakować (np. na pulpicie):

inst15_1

  1. We wskazanym miejscu pojawił się katalog SPSS 15 Eng, w którym są pliki instalacyjne. Znajdujemy w nim plik setup.exe i klikamy na nim dwukrotnie:

inst15_2

  1. Ukaże się następne okno, w którym wybieramy opcję Install SPSS:

inst15_3

  1. W kolejnym oknie zaznaczamy opcję Site license i klikamy Next:

inst15_4

  1. Zaznaczamy I accept… i klikamy Next:

inst15_5

  1. Po przeczytaniu informacji klikamy Next:

inst15_6

  1. Wypełniamy pola analogicznie jak na obrazku i klikamy Next (pole Serial Number pozostawiamy puste):

inst15_7

  1. Jeśli odpowiada nam domyślny folder instalacyjny, klikamy Next:

inst15_8

  1. Po kliknięciu Install rozpocznie się instalacja:

inst15_9

  1. Zaznaczamy Get a license now i Register with spss.com

inst15_10

  1. Klikamy Start:

inst15_11

  1. Zaznaczamy 1. opcję i klikamy Next (trzeba być podłączonym do internetu):

inst15_12

  1. Wpisujemy kod autoryzacyjny i klikamy Next:

inst15_13

  1. Jeśli nie ukazało się poniższe okno, należy na czas wykonywania poprzedniego kroku wyłączyć firewalla. W przeciwnym wypadku klikamy Finish:

inst15_14

 1. Uwaga użytkownicy Visty i W7. Po zakończeniu instalacji należy pobrać i zainstalować dwa dodatkowe pliki: SPSS 15.0.1 Patch oraz SPSS15 Vista Hotfix a następnie ponownie uruchomić License Authorization Wizard (p. 11 w powyższej instrukcji). Szczegóły na stronie: http://www.spss.pl/serwis/spss1501patch.html.

SPSS 19 multilanguage

plik instalacyjny (Windows, Mac)(3700 MB – pobieranie może potrwać kilka godzin (Uwaga! Pliku nie można pobrać korzystając z przeglądarki Internet Explorer) plik instalacyjny (Linux)(2000 MB – pobieranie może potrwać kilka godzin (Uwaga! Pliku nie można pobrać korzystając z przeglądarki Internet Explorer) wymagania systemowe Instrukcja instalacji dla Windows

  1. Ściągamy plik do pustego katalogu i rozpakowujemy go (potrzebny jest program rozpakowujący, np. 7zip):

19_1

  1. Można już usunąć plik spss19.zip. Otwieramy katalog Windows i klikamy setup.exe:

inst19_1a

  1. W następnym oknie wybieramy 1. opcję:

inst19_2

  1. Klikamy Dalej:

inst19_3

  1. Zaznaczamy opcję Licencja typu Site i klikamy Dalej:

inst19_4

  1. Akceptujemy warunki i klikamy Dalej:

inst19_5

  1. Wprowadzamy informacje o sobie i klikamy Dalej:

inst19_6

  1. Wybieramy dodatkowe języki pomocy lub pozostawiamy domyślne i klikamy Dalej:

inst19_7

  1. Możemy zmienić folder instalacyjny lub przejść Dalej:

inst19_8

  1. Po kliknięciu Instaluj rozpocznie się instalacja:

inst19_9

  1. Wyrażamy chęć rejestracji i klikamy OK:

inst19_10

  1. Wybieramy 1. opcję i klikamy Dalej:

inst19_11

  1. Wprowadzamy kod i klikamy Dalej (trzeba być podłączonym do internetu):

inst19_12

  1. Jeśli operacja się powiodła, ujrzymy poniższe okno, na którym klikamy Dalej. Jeśli autoryzacja się nie powiodła, należy ją powtórzyć z wyłączonym firewallem:

inst19_13

  1. Kliknięcie przycisku Zakończ zakończy proces instalacji:

inst19_14

Kody licencyjne

studenci

W celu otrzymania kodów licencyjnych należy:
a) zapoznać się z poniżej zamieszczonymi warunkami używania licencji SPSS na UW,

Licencja SPSS daje prawo pracownikom i studentom do zainstalowania i używania na komputerze i/lub komputerze osobistym (dla użytku domowego) kopii pakietu SPSS.

Warunki korzystania z licencji ogólnouczelnianych na UW.

 1. Każdy użytkownik musi zaakceptować warunki licencyjne producenta.
 2. Prawo do korzystania z licencji wydawane jest na rok i co roku musi być odnawiane.
 3. Użytkownik nie może kopiować, udostępniać programu ani klucza instalacyjnego.
 4. Oprogramowanie można wykorzystywać z celach naukowych i badawczych.
 5. Dla celów pozanaukowych (administracja UW) można wykorzystywać pakiet IBM SPSS. Licencja na pakiet IBM SPSS zezwala jednostkom organizacyjnym UW na używanie także w celach komercyjnych.
 6. Użytkownik traci prawo do korzystania z licencji i musi zdeinstalować oprogramowanie w następujących sytuacjach:
  1. po zakończeniu nauki na UW (student);
  2. po wygaśnięciu stosunku pracy (pracownik);
  3. po zakończeniu licencji – wygaśnięcie lub wypowiedzenie umowy;
  4. na żądanie licencjodawcy lub uczelni w przypadku podejrzenia o naruszenie niniejszych zasad.
 7. Do rejestracji automatycznej konieczne jest korzystanie z uczelnianej skrzynki pocztowej. Domeny pocztowe uznawane za uczelniane to: uw.edu.pl, fuw.edu.pl, mimuw.edu.pl, icm.edu.pl, astrouw.edu. oraz ich poddomeny jak np. student.uw.edu.pl.
 8. Użytkownik jest zobowiązany do wypełnienia otrzymanych ankiet dotyczących użytkowania oprogramowania.
 9. Licencje są udostępnione tym Jednostkom UW (pracownikom), które partycypują w kosztach użytkowania licencji. (nowy wymóg wprowadzony od 2011r). Pracownik UW, korzystający z licencji musi zadbać o to by jednostka w której pracuje złożyła zamówienia na pakiet w danym roku.
 10. Pracownik UW, może pobrać licencję w celach testowych bez zobowiązań finansowych jego jednostki.

b) wysłać poniższy formularz (kody licencyjne zostaną przekazane Państwu drogą elektroniczną):

FormularzW razie problemów z wysłaniem formularza, proszę pisać na adres spss_ew@is.uw.edu.pl.

Instrukcja aktualizacji kodów licencyjnych SPSS

Dotyczy osób, które miały już zainstalowany program, ale minął okres ważności licencji.

  1. Aby przedłużyć licencję SPSS, należy w menu Start odnaleźć katalog SPSS for Windows i uruchomić License Authorization Wizard:

inst15_15

  1. Zaznaczamy 1. opcję i klikamy Next (trzeba być podłączonym do internetu):

inst15_12

  1. Wpisujemy kod autoryzacyjny i klikamy Next:

inst15_13

  1. Jeśli nie ukazało się poniższe okno, należy na czas wykonywania poprzedniego kroku wyłączyć firewalla. W przeciwnym wypadku klikamy Finish:

inst15_14

Problemy…

Jeśli otrzymują Państwo komunikat o nieaktualności kodu (pomimo zaktualizowania go) bądź program nie działa prawidłowo, powinni Państwo pobrać i zainstalować dwa pliki: SPSS 15.0.1 Patch oraz SPSS15 Vista Hotfix a następnie ponownie uruchomić License Authorization Wizard (p. 11 w powyższej instrukcji). Szczegóły na stronie: http://www.spss.pl/serwis/spss1501patch.html.

pracownicy i doktoranci

W celu otrzymania kodów licencyjnych należy:
a) zapoznać się z poniżej zamieszczonymi warunkami używania licencji SPSS na UW,

Licencja SPSS daje prawo pracownikom i studentom do zainstalowania i używania na komputerze i/lub komputerze osobistym (dla użytku domowego) kopii pakietu SPSS.

Warunki korzystania z licencji ogólnouczelnianych na UW.

 1. Każdy użytkownik musi zaakceptować warunki licencyjne producenta.
 2. Prawo do korzystania z licencji wydawane jest na rok i co roku musi być odnawiane.
 3. Użytkownik nie może kopiować, udostępniać programu ani klucza instalacyjnego.
 4. Oprogramowanie można wykorzystywać z celach naukowych i badawczych.
 5. Dla celów pozanaukowych (administracja UW) można wykorzystywać pakiet IBM SPSS. Licencja na pakiet IBM SPSS zezwala jednostkom organizacyjnym UW na używanie także w celach komercyjnych.
 6. Użytkownik traci prawo do korzystania z licencji i musi zdeinstalować oprogramowanie w następujących sytuacjach:
  1. po zakończeniu nauki na UW (student);
  2. po wygaśnięciu stosunku pracy (pracownik);
  3. po zakończeniu licencji – wygaśnięcie lub wypowiedzenie umowy;
  4. na żądanie licencjodawcy lub uczelni w przypadku podejrzenia o naruszenie niniejszych zasad.
 7. Do rejestracji automatycznej konieczne jest korzystanie z uczelnianej skrzynki pocztowej. Domeny pocztowe uznawane za uczelniane to: uw.edu.pl, fuw.edu.pl, mimuw.edu.pl, icm.edu.pl, astrouw.edu. oraz ich poddomeny jak np. student.uw.edu.pl.
 8. Użytkownik jest zobowiązany do wypełnienia otrzymanych ankiet dotyczących użytkowania oprogramowania.
 9. Licencje są udostępnione tym Jednostkom UW (pracownikom), które partycypują w kosztach użytkowania licencji. (nowy wymóg wprowadzony od 2011r). Pracownik UW, korzystający z licencji musi zadbać o to by jednostka w której pracuje złożyła zamówienia na pakiet w danym roku.
 10. Pracownik UW, może pobrać licencję w celach testowych bez zobowiązań finansowych jego jednostki.

b) wysłać na adres mailowy spss_ew@is.uw.edu.ploświadczenie następującej treści (proszę skopiować i wkleić w mailu):

Oświadczam, iż jestem studentem/pracownikiem Uniwersytetu Warszawskiego i akceptuję warunki korzystania z oprogramowania SPSS licencjonowanego przez Uniwersytet Warszawski.
Imię:
Nazwisko:
Numer indeksu (dotyczy studentów):
Do której wersji SPSS?
(15 lub 19):

Kody licencyjne zostaną przekazane Państwu drogą elektroniczną.

Instrukcja aktualizacji kodów licencyjnych SPSS

Dotyczy osób, które miały już zainstalowany program, ale minął okres ważności licencji.

  1. Aby przedłużyć licencję SPSS, należy w menu Start odnaleźć katalog SPSS for Windows i uruchomić License Authorization Wizard:

inst15_15

  1. Zaznaczamy 1. opcję i klikamy Next (trzeba być podłączonym do internetu):

inst15_12

  1. Wpisujemy kod autoryzacyjny i klikamy Next:

inst15_13

  1. Jeśli nie ukazało się poniższe okno, należy na czas wykonywania poprzedniego kroku wyłączyć firewalla. W przeciwnym wypadku klikamy Finish:

inst15_14

Problemy…

Jeśli otrzymują Państwo komunikat o nieaktualności kodu (pomimo zaktualizowania go) bądź program nie działa prawidłowo, powinni Państwo pobrać i zainstalować dwa pliki: SPSS 15.0.1 Patch oraz SPSS15 Vista Hotfix a następnie ponownie uruchomić License Authorization Wizard (p. 11 w powyższej instrukcji). Szczegóły na stronie: http://www.spss.pl/serwis/spss1501patch.html.

Statistica

Pliki instalacyjne

plik instalacyjny(500 MB) XP, Vista, 7.

Instrukcja instalacji Uwaga! 1. Na komputerze musi być zainstalowana przeglądarka Internet Explorer. 2. Użytkownik musi posiadać konto mejlowe w domenie kończącej się na uw.edu.pl (np. @student.uw.edu.pl). Szczegóły nt. zakładania konta dla studentów tutaj1. Ściągamy plik do pustego katalogu i rozpakowujemy go (potrzebny jest program rozpakowujący, np. 7zip):statistica1 2. Klikamy CDSTART.exe a na następnym ekranie “Zainstaluj STATISTICA”: statistica2 3. W następnym oknie klikamy “Dalej” statistica3 4. Wpisujemy Numer seryjny, Klucz CD i klikamy Dalej statistica4 5. Wpisujemy Kod czasowy i klikamy Dalej statistica5 6. Akceptujemy warunki i klikamy Dalej statistica6 7. Jeśli nie mamy niestandardowych wymagań, klikamy Dalej statistica7 8. W następnym okienku zaznaczamy Tak i klikamy Dalej statistica8 9. Jeśli odpowiadają nam poniższe ustawienia, klikamy Dalej statistica9 10. Wypełniamy poniższy formularz swoimi danymi. Adres mejlowy musi być w domenie kończącej się na uw.edu.pl (np. @student.uw.edu.pl). Szczegóły nt. zakładania konta dla studentów tutaj statistica10 11. Postępujemy zgodnie z poniższym komunikatem i klikamy OK statistica11 12. Formularz zgłoszeniowy został wysłany. Ukaże się poniższe okno, z którym nic nie robimy do czasu nadejścia mejla (może to potrwać kilkanaście – kilkadziesiąt minut) statistica12 13. W mejlu, który otrzymaliśmy klikamy odnośnik, po czym zamykamy stronę, która się otworzy. Możemy teraz wrócić do instalacji i kliknąć Dalej. Powinno ukazać się poniższe okno. statistica13 14. Teraz można przystąpić do instalacji programu. Klikamy Instaluj statistica14 15. Po zakończeniu instalacji, klikamy Zakończ statistica15

Kody licencyjne

W celu otrzymania kodów licencyjnych należy:a) zapoznać się z poniżej zamieszczonymi warunkami używania licencji na UW.

Warunki korzystania z licencji ogólnouczelnianych na UW.

 1. Każdy użytkownik musi zaakceptować warunki licencyjne producenta.
 2. Prawo do korzystania z licencji wydawane jest na rok i co roku musi być odnawiane.
 3. Użytkownik nie może kopiować, udostępniać programu ani klucza instalacyjnego.
 4. Oprogramowanie można wykorzystywać z celach naukowych i badawczych.
 5. Użytkownik traci prawo do korzystania z licencji i musi zdeinstalować oprogramowanie w następujących sytuacjach:
  1. po zakończeniu nauki na UW (student);
  2. po wygaśnięciu stosunku pracy (pracownik);
  3. po zakończeniu licencji – wygaśnięcie lub wypowiedzenie umowy;
  4. na żądanie licencjodawcy lub uczelni w przypadku podejrzenia o naruszenie niniejszych zasad.
 6. Do rejestracji automatycznej konieczne jest korzystanie z uczelnianej skrzynki pocztowej. Domeny pocztowe uznawane za uczelniane to: uw.edu.pl, fuw.edu.pl, mimuw.edu.pl, icm.edu.pl, astrouw.edu. oraz ich poddomeny jak np. student.uw.edu.pl.
 7. Użytkownik jest zobowiązany do wypełnienia otrzymanych ankiet dotyczących użytkowania oprogramowania.
 8. Licencje są udostępnione tym Jednostkom UW (pracownikom), które partycypują w kosztach użytkowania licencji. (nowy wymóg wprowadzony od 2011r). Pracownik UW, korzystający z licencji musi zadbać o to by jednostka w której pracuje złożyła zamówienia na pakiet w danym roku.
 9. Pracownik UW, może pobrać licencję w celach testowych bez zobowiązań finansowych jego jednostki.

b) wysłać na adres mailowy spss_ew@is.uw.edu.ploświadczenie następującej treści (proszę skopiować i wkleić w mailu):

Oświadczam, iż jestem studentem/pracownikiem Uniwersytetu Warszawskiego i akceptuję warunki korzystania z oprogramowania SPSS licencjonowanego przez Uniwersytet Warszawski.
Imię:
Nazwisko:
Numer indeksu (dotyczy studentów):
Do której wersji SPSS?
(15 lub 19):

Kody licencyjne zostaną przekazane Państwu drogą elektroniczną.

Informacje dla pracowników

Informujemy, że pracownicy UW powinni pobierać oprogramowanie oraz kody licencyjne poprzez portal http://portal.uw.edu.pl/licencje-ogolnouczelniane.

Przydatne programy

LibreOffice
LibreOffice jest darmowym i otwartym pakietem biurowym dla systemów Windows, Macintosh i Linux udostępniającym Ci sześć aplikacji do tworzenia wszelkich typów dokumentów i przetwarzania danych: Writer, Calc, Impress, Draw, Math oraz Base. Darmowe wsparcie, dokumentacje, społeczność użytkowników gotowych pomóc to tylko część zalet LibreOffice! (opis ze strony http://pl.libreoffice.org/home/).

7zip Program do kompresji i dekompresji plików ZIP, CAB, RAR.
Adobe Reader 9 PL Program do odczytu plików PDF.
Pdf Creator 1.2 Program do tworzenia plików PDF.
Gimp Darmowy program do zaawansowanej obróbki zdjęć i tworzenia grafiki.
Infrarecorder 0.52Darmowy program do nagrywania płyt CD i DVD.

Poczta

Każdy student Instytutu Socjologii może się ubiegać o konto pocztowe w domenie Uniwersytetu Warszawskiego. Szczegółowe informacje tutaj..