Redakcja

 

Redakcja:
Jakub Bazyli Motrenko (Red. Naczelny), Karolina J. Dudek (Z-ca Redaktora Naczelnego), Marta Bucholc, Michał Łuczewski, Mikołaj Pawlak, Joanna Wawrzyniak

Zespół Redakcyjny:
Adam Gendźwiłł, Agata Łukomska, Łukasz Jurczyszyn, Robert Pawlik, Michał Rogalski, Agata Stasik

Sekretarze Redakcji:
Ewa Balcerzyk, Piotr Teisseyre
e-mail: redakcja@stanrzeczy.edu.pl

Rada Redakcyjna:
Barbara Czarniawska, Chris Hann, Patrick Michel, Jerzy Szacki (Przewodniczący Rady Redakcyjnej), Piotr Sztompka, Andrzej Walicki

Redaktorzy językowi:
Anna Łucja Mróz, Joanna Cieloch-Niewiadomska, Alexander Bradshaw

Redaktor statystyczny:
Michał Kotnarowski

Adres Redakcji:
Stan Rzeczy
Instytut Socjologii UW
Ul. Karowa 18
00-927 Warszawa
e-mail: redakcja@stanrzeczy.edu.pl
www: www.stanrzeczy.edu.pl

Wydawca:
Instytut Socjologii UW
Ul. Karowa 18
00-927 Warszawa
www.is.uw.edu.pl

Partner wydawniczy:
Wydawnictwo Campidoglio
Marcin Trepczyński
mtrepczynski@o2.pl
http://naszestrony.eu/campidoglio/

Projekt graficzny i skład:
Agnieszka Popek-Banach, Kamil Banach