Jak wspierać Stan Rzeczy?

Najprostszym sposobem wsparcia Stanu Rzeczy jest darowizna wpłacona na konto FUW – Fundacji Uniwersytetu Warszawskiego z dopiskiem Darowizna IS – Stan Rzeczy (patrz niżej). FUW jest organizacją pożytku publicznego, zatem darowiznę można odpisać od dochodu.

Nr konta: 30102011560000750200087213
z dopiskiem: Darowizna IS – Stan Rzeczy

Fundacja Uniwersytetu Warszawskiego
00-927 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
nr KRS 0000218937
00-927 Warszawa