Strona Główna > Badania i konferencje > Stan Rzeczy

Stan Rzeczy


http://www.stanrzeczy.edu.pl

Stan Rzeczy od numeru 9. można kupić w księgarni internetowej Wydawnictwa Campidoglio. Numery 1-8 można nabyć w sklepie internetowym Wydawnictw Uniwersytetu Warszawskiego.

 

O piśmie

Stan Rzeczy Interdyscyplinarne pismo „Stan Rzeczy” za cel stawia sobie umożliwienie dialogu między socjologią a innymi dyscyplinami z kręgu nauk społecznych i humanistycznych: antropologią, ekonomią, filozofią, historią, literaturoznawstwem, prawem, ...

Redakcja

  Redakcja: Jakub Bazyli Motrenko (Red. Naczelny), Karolina J. Dudek (Z-ca Redaktora Naczelnego), Marta Bucholc, Michał Łuczewski, Mikołaj Pawlak, Joanna Wawrzyniak Zespół Redakcyjny: Adam Gendźwiłł, Agata Łukomska, Łukasz Jurczyszyn, Robert Paw ...

Numery

Jak wspierać Stan Rzeczy?

Najprostszym sposobem wsparcia Stanu Rzeczy jest darowizna wpłacona na konto FUW – Fundacji Uniwersytetu Warszawskiego z dopiskiem Darowizna IS – Stan Rzeczy (patrz niżej). FUW jest organizacją pożytku publicznego, zatem darowiznę można odpisać ...