Wykłady gościnne

louise_ryanInstytut Socjologii 18 kwietnia 2016 r. gościł prof. Louise Ryan. Prof. Ryan wygłosiła wykład pt.

Looking for weak ties:
Using a mixed methods approach to capture elusive connections

zaproszenie

niethammerm20 maja 2010 Instytut Socjologii UW gościł prof. dr (em.) Lutza Niethammera, wybitnego historyka niemieckiego, jednego z najciekawszych intelektualistów pokolenia 68 roku, specjalistę w dziedzinie “Oral History”.

Prof. Lutz Niethammer, ur. w 1939 roku, zajmował się historią najnowszą Niemiec, w tym w szczególności historią drugiej wojny światowej, historią NRD oraz problemami pamięci i polityki historycznej. Wykładał m.in. na uniwersytetach w Bochum, Essen, Hagen, w St. Anthony’s College w Oxfordzie, w Maison des sciences de l’homme w Paryżu oraz w Europejskim Instytucie Uniwersyteckim we Florencji.

W latach 1993-2004 był kierownikiem Katedry Historii Najnowszej na Uniwersytecie Friedricha-Schillera w Jenie.
Jest autorem i wydawcą wielu książek i artykułów w tym: Entnazifizierung in Bayern, 1971; Lebensgeschichte und Sozialkultur im Ruhrgebiet 1930-1960, 3 t. 1983-1985; Die Volkseigene Erfahrung (z A. v. Plato i D. Wierling), 1991; Der „gesäuberte“ Antifaschismus, 1994; Kollektive Identität, 2000.
www: http://www.histinst.uni-jena.de/prof_niethammer.html

ostarkW dniach 26 – 27 stycznia 2010 prof. Oded Stark (Wydział Nauk Ekonomicznych UW), związany z uniwersytetami w Bonn, Klagenfurcie i Wiedniu, wygłosił w Instytucie Socjologii dwa wykłady z pogranicza psychologii społecznej i ekonomii:

– 26 stycznia (wtorek), godz. 16:00, Karowa 18, sala 104
Wykład I: A Theory of Migration as a Response to Relative Deprivation;
– 27 stycznia (środa), godz. 16:00, Karowa 18, sala 104
Wykład II: A Theory of Non-Assimilation;
www: http://ostark.uni-klu.ac.at
e-mail: ostark@uni-bonn.de

burawoy20 stycznia 2010 Instytut Socjologii UW gościł wybitnego amerykańskiego socjologa profesora Michaela Burawoya (Berkeley).
Prof. Burawoy wygłosił wykład pt. “Public Sociology in Global Perspective.”Po wykładzie odbyło się spotkanie prof. Burawoya ze studentami, doktorantami i pracownikami IS UW.

Michael Burawoy – profesor socjologii na Uniwersytecie Kalifornijskim (Berkeley), brytyjski socjolog osiedlony w Stanach Zjednoczonych.

Studiował matematykę (Cambridge, UK), socjologię (University of Zambia) i doktoryzował się w Chicago (University of Chicago w 1976 roku).
Profesor Burawoy jest znany jako specjalista socjologii pracy badający świat przemysłu w kontekście globalizacji i zmian transformacyjnych w byłych krajach socjalistycznych i postkolonialnych.

Jest autorem wielu książek i artykułów traktujących o pracy w przemyśle, sytuacji robotników w warunkach globalnych zmian, ale także prac teoretycznych i metodologicznych.

Profesor Burawoy zasłynął jako etnograf prowadzący obserwację uczestniczącą w kopalniach w Zambii (w latach siedemdziesiątych), w hucie węgierskiej (przy wielkich piecach martenowskich w roku tuż przed zmianami transformacyjnymi) i w przedsiębiorstwie rosyjskim (na początku lat dziewięćdziesiątych).
Jest on znany jako prekursor porównawczych badań etnograficznych (Global Ethnography) a także propagator Public Sociology.

W latach 2004-2006 był prezesem American Sociological Association, a od 2006 roku piastuje funkcję wiceprezesa International Sociological Association.

Więcej o profesorze Burawoy i jego działalności: http://burawoy.berkeley.edu/