Debaty Instytutu Socjologii

maj 2010

Polska po 10 kwietnia 2010
polska-po-10s
26 maja 2010 roku (środa)
Instytut Socjologii UW, Warszawa, ul. Karowa 18, sala 18

Katastrofa prezydenckiego samolotu w Smoleńsku, sposoby przeżywania przez Polaków żałoby narodowej po śmierci wielu wybitnych Polaków czy wreszcie konsekwencje tego wydarzenia dla polskiego życia publicznego stanowiły już wielokrotnie temat rozważań publicystów, intelektualistów, dziennikarzy.

Nierzadko były to komentarze pisane na “na gorąco”, pełne emocji.

Teraz, gdy minęło już trochę czasu pojawiają się głosy, by spróbować spojrzeć na to wydarzenie i jego następstwa z naukowym dystansem.

Kolejna Debata Instytutu Socjologii UW wychodzi naprzeciw tym oczekiwaniom.
Zaproszeni goście, socjologowie, przedstawią swoje analizy i interpretacje tego, co działo się w Polsce po 10 kwietnia 2010 roku.
Porozmawiamy także o wpływie wydarzeń związanych z wypadkiem polskiego samolotu na aktualnie trwającą prezydencką kampanię wyborczą 2010.

Polska po 10 kwietnia zdj 1m

Zaproszeni goście:
prof. dr hab. Ireneusz Krzemiński – socjolog, kierownik Pracowni Teorii Zmiany Społecznej w Instytucie Socjologii UW; były rektor Wyższej Szkoły Zarządzania Personelem; pełnił także funkcje prorektora Wyższej Szkoły Komunikowania i Mediów Społecznych im. Jerzego Giedroycia; członek zarządu Polskiego PEN Clubu; autor licznych publikacji dotyczących procesów zachodzących w społeczeństwach demokratycznych; badacz zjawiska antysemityzmu we współczesnej Polsce; aktywny komentator bieżących procesów politycznych w Polsce.

Polska po 10 kwietnia zdj 2m

dr Paweł Kuczyński – socjolog, wykładowca Uniwersytetu Warszawskiego oraz uczelni niepublicznych (m.in. Collegium Civitas, WSPiZ im. L.Koźmińskiego); współautor pracy W poszukiwaniu ruchu społecznego. Wokół socjologii Alaina Touraine’ a, w której analizowany jest polski ruch „Solidarności” w latach osiemdziesiątych.

prof. dr hab. Antoni Sułek – socjolog, wykładowca w Instytucie Socjologii UW; członek Komitetu Socjologii PAN i Rady Nauki przy Ministrze Nauki i Szkolnictwa Wyższego; były dyrektor Instytutu Socjologii UW oraz były kierownik Zakładu Metodologii Badań Socjologicznych w Instytucie Socjologii UW; w latach 1999-2001 pełnił przy Jerzym Buzku funkcję Głównego Doradcy Prezesa Rady Ministrów ds. Społecznych; zajmuje się metodologią socjologiczną, metodologią sondażu, teorią i badaniami opinii publicznej oraz historią badań społecznych w Polsce.

dr Tomasz Żukowski – socjolog, politolog, pracownik naukowy w Zakładzie Teorii Rozwoju Społecznego i Polityki Społecznej w Instytucie Polityki Społecznej UW; wykładał także m.in. w Wyższej Szkole Biznesu w Nowym Sączu i na Uniwersytecie Jagiellońskim, w warszawskim Collegium Civitas; od stycznia 2008 do kwietnia 2010 pełnił funkcję doradcy prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego; zajmuje się problemami socjologii polityki, politycznych i ekonomicznych uwarunkowań polityki społecznej, polską sceną polityczną i badaniami opinii publicznej; komentator bieżących wydarzeń politycznych i społecznych.

marzec 2010

Przyszłość stosunków pracy w Polsce
debata11marca2010
17 marca 2010 roku (środa)
Instytut Socjologii UW, Warszawa, ul. Karowa 18, sala 18

Od rozpoczęcia procesu transformacji w Polsce nieustannie trwa debata na temat modelu stosunków pracy. Kolejne rządy wciąż w odmienny sposób postrzegają swoją rolę oraz reguły odnoszące do funkcjonowania głównych aktorów: związków zawodowych, organizacji pracodawców i państwa.

Podczas kolejnej debaty Instytutu Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego zastanawialiśmy się nad tym, czy możemy oczekiwać ukształtowania się polskiej specyfiki w stosunkach pracy, a jeśli tak, to czym będzie się ona charakteryzowała? Czy dialog społeczny stanie się naturalnym narzędziem poszukiwania kompromisu w sytuacji rozbieżności interesów? Czy trwały konflikt jest nieunikniony? Naszych gości pytaliśmy także o to, jaki ich zdaniem model stosunków pracy byłby najodpowiedniejszy dla Polski, bądź jaki w Polsce w ogóle nie jest możliwy.


Przyszłość stosunków pracy w Polsce zdj 1Jaki model stosunków pracy w Polsce?
Czy bardziej opłaca się współpraca, czy konflikt? Czy można wyobrazić sobie świat bez związków zawodowych? Czy model bez związków zawodowych byłby korzystniejszy dla pracodawców? Czy model szerokiej partycypacji pracowniczej (np. współzarządzanie przedsiębiorstwem) jest w Polsce możliwy? Czy lepszy jest model z aktywną czy pasywną rolą państwa?

Przyszłość stosunków pracy w Polsce zdj 2mKondycja dialogu społecznego w Polsce. Czy Trójstronna Komisja spełnia swoją rolę? Czy to bardziej teatr (atrapa), czy praktyczne rozwiązania? Czy można wyobrazić sobie w Polsce dialog społeczny bez państwa, tj. dialog dwustronny? Czy jest zachowana równowaga pomiędzy pracodawcami i związkami zawodowymi w Polsce? Czy związki zawodowe mają za duże uprawnienia? Czy trend ich marginalizacji i erozji będzie postępował?

Przyszłość stosunków pracy w Polsce zdj 3mZaproszeni goście:

Henryka Bochniarz – prezydent Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych „Lewiatan”, ekonomistka, była Minister Przemysłu i Handlu w rządzie Jana Krzysztofa Bieleckiego, wiceprzewodnicząca Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych, wiceprzewodnicząca BUSINESSEUROPE – największej europejskiej organizacji pracodawców, dodatkowo bierze udział w pracach BIAC – Business and Industry Advisory Committee, organizacji doradczej reprezentującej biznes przy OECD.

Michał Boni – Minister – członek Rady Ministrów i przewodniczący Komitetu Stałego Rady Ministrów, Szef Zespołu Doradców Strategicznych Premiera, kulturoznawca, były przewodniczący Regionu Mazowsze NSZZ „Solidarność”, były Minister Pracy w rządzie Jana Krzysztofa Bieleckiego; zajmował się przede wszystkim negocjacjami ze związkami zawodowymi, głównie w kwestiach edukacji, służby zdrowia i rozwiązań emerytalnych. Pracował m.in. nad budzącą kontrowersje ustawą o emeryturach pomostowych.

prof. dr hab. Juliusz Gardawski – socjolog, kierownik Katedry Socjologii Ekonomicznej
SGH; badacz problematyki współczesnych stosunków pracy, autor wielu książek na temat
robotników, związków zawodowych, instytucji pracowniczych oraz dialogu społecznego,
jest obserwatorem i analitykiem prac Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych

Jan Guz – przewodniczący Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych,
politolog, wiceprzewodniczący Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych;
członek Komitetu Wykonawczego Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych;
przewodniczący Rady Statystyki

Debatę prowadził dr Piotr Ostrowski

luty 2009

debata_is_uw_25_lutego_2009Społeczne skutki kryzysu

środa 25 lutego 2009 w sali nr 18 na ulicy Karowej 18

posłuchaj debaty

Mamy kryzys ekonomiczny. Poza skutkami typowo ekonomicznymi – dotykającymi instytucji finansowych, kursów walutowych, indeksów giełdowych, budżetów państw i budżetów gospodarstw domowych – kryzys ma też swoje skutki społeczne – dotykające interakcji międzyludzkich, stylów życia; skutki modyfikujące strukturę społeczną, zastane praktyki i instytucje. Właściwe opisanie tego procesu wydaje się zasadniczym zadaniem socjologii.
Podczas kolejnej debaty Instytutu Socjologii UW spróbujemy zidentyfikować, w jaki sposób obecny kryzys ekonomiczny może reorganizować polskie społeczeństwo. Przed gośćmi debaty postawimy również przewrotne pytanie o to, czy kryzys ekonomiczny jest społeczeństwu potrzebny.

Zaproszeni goście:

Debatę prowadził Adam Gendźwiłł

listopad 2008

debata_is_uw_5_listopadaBilans otwarcia: Polska 1918 i 1989
środa 5 listopada, sala 18 na Karowej 18

posłuchaj debaty

Zaproszeni goście:

czerwiec 2008

debata_is_uw_4_czerwca_2008Polska demokracja: bohaterowie są zmęczeni
4 czerwca 2008

posłuchaj debaty

W kolejną rocznicę historycznych wyborów zaproszeni goście – jedni z ważnych bohaterów tamtych dni, dziś poza polityką – debatowali z socjologami z Instytutu.

Zaproszeni goście:

Debatę prowadził Tadeusz Szawiel

maj 2008

debata_is_uw_7_maja_2008Reforma reform
7 maja środa, godzina 18, sala 18 na Karowej 18

posłuchaj debaty

Zaproszeni goście:

Debatę prowadził Tadeusz Szawiel

kwiecień 2008

debata_is_uw_9_kwietnia_2008IV Rzeczpospolita: kto “gryzł żubra…” ?
9 kwietnia 2008 środa, godzina 18, sala 18 na Karowej 18

posłuchaj debaty

Zaproszeni goście:

Debatę prowadził Tadeusz Szawiel

luty 2008

debata_is_uw_27_lutego_2008Dzieło Jadwigi Staniszkis
27 lutego 2008 środa, godzina 18, sala 18 na Karowej 18

posłuchaj debaty

Profesor Jadwiga Staniszkis jest jednym z najbardziej znanych – a jednocześnie najbardziej kontrowersyjnych – polskich socjologów.
W przededniu zakończenia pracy na Uniwersytecie Warszawskim, jej najważniejsze osiągnięcia omawiają socjologowie.

Zaproszeni goście:

Debatę prowadził Tadeusz Szawiel
Zaproszeni goście: