Listy czasopism punktowanych

Ujednolicony wykaz za 2009
Ujednolicony wykaz za 2010
Wykazy za 2011 i 2012 rok: część A, część B, część C
Wykazy za 2013 rok: lista A_2013, lista B_2013, lista_C 2013