Kontakt

Instytut Socjologii UW
Zakład Metodologii
ul. Karowa 18
00-927 Warszawa
z dopiskiem: „Krąg Ossowskiego”

e-mail: krag.ossowskiego@is.uw.edu.pl
sekretarz projektu: Jakub Motrenko