Strona Główna > Badania i konferencje > Krąg Ossowskiego

W kręgu Stanisława Ossowskiego. Warszawska szkoła socjologii

logoost

Opis projektu

Fundamentalne znaczenie dla rozwoju pierwszej po II wojnie światowej formacji badaczy społecznych miał Stanisław Ossowski (1897-1963). Poprzez swoje prace teoretyczne i metodologiczne oraz badania społeczne wyznaczył standardy i język uprawiania dyscypliny na wiele lat. Jego socjologia łączyła podejście humanistyczne z wyrafinowanymi standardami logicznymi i empirycznymi. Ponadto, dzięki zaangażowaniu w praktykę życia naukowego, tworzył on środowisko, które sprzyjało rozwojowi intelektualnemu młodych adeptów socjologii Dlatego można mówić o szkole Ossowskiego, warszawskiej szkole socjologii.

Projekt „W kręgu Stanisława Ossowskiego. Warszawska szkoła socjologii” otrzymał grant w wysokości 800 tys. zł na pięć lat z Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki. Celem projektu jest wykonanie prac archiwalnych, badawczych i analitycznych, edytorskich i popularyzatorskich.

Okres trwania projektu: sierpień 2014 – sierpień 2019.

Więcej o projekcie

Historycy nauk społecznych podkreślają, że polska socjologia, począwszy od październikowej odwilży 1956 roku, wykazywała autonomię wobec doktryny marksistowskiej, odznaczała się oryginalnością dyskusji teoretycznych i metodologicznych oraz tworzyła, ...

Zespół

dr hab. Mirosława Grabowska, kierownik projektu Kierownik projektu, profesor w Instytucie Socjologii UW. W 2008 r. i w 2013 r. została wybrana na stanowisko dyrektora CBOS. Jest założycielem Instytutu Badań nad Podstawami Demokracji. Jej zaintereso ...

Stypendia Ossowskiego

Stypendium Ossowskiego na napisanie pracy magisterskiej W celu rozwijania badań naukowych nad dziełem Stanisława Ossowskiego i jego uczniów, w ramach grantu NFRH „W kręgu Stanisława Ossowskiego. Warszawska szkoła socjologii” ogłasza się konkurs ...

Kontakt

Instytut Socjologii UW Zakład Metodologii ul. Karowa 18 00-927 Warszawa z dopiskiem: „Krąg Ossowskiego” e-mail: krag.ossowskiego@is.uw.edu.pl sekretarz projektu: Jakub Motrenko ...