O konsorcjum

KONSORCJUM NAUKOWE „ANALIZA DYSKURSU”

Uniwersytet Warszawski jest członkiem Konsorcjum Naukowego
Analiza Dyskursu

Cele Konsorcjum realizuje Instytut Socjologii UW oraz trzy inne jednostki organizacyjne UW: Instytut Lingwistyki Stosowanej, Instytut Studiów Społecznych im. Profesora Roberta B. Zajonca oraz Instytut Dziennikarstwa.

Pracownicy i doktoranci IS UW zainteresowani zaangażowaniem się w prace Konsorcjum proszeni są o kontakt z dr. Lechem M. Nijakowskim (nijakowskil@is.uw.edu.pl), który koordynuje współpracę IS UW z Konsorcjum.

Dyskurs jest kategorią, która w ostatnich latach zyskała na znaczeniu w różnych dziedzinach nauk społecznych i humanistyki. Związane jest to bez wątpienia z następstwami zwrotu językowego w naukach społecznych oraz popularnością konstruktywizmu, ale nie sposób zainteresowania badawczego dyskursem ograniczyć do tych źródeł. Także przemiany społeczne i gospodarcze, w tym rozwój gospodarki opartej na wiedzy, wzrost znaczenia sfery usług oraz rewolucje internetowa i cyfrowa przyczyniły się do intensyfikacji badań nad dyskursem. Język to także narzędzie władzy. Dyskurs publiczny służy reprodukowaniu społecznego porządku, ale może też prowadzić do zjawisk skrajnych jak rasizm czy ludobójstwo. Tylko wielowątkowa analiza uwzględniająca wszystkie wymiary dyskursu może służyć rozwojowi teorii i wspierać praktykę społeczną.

Chcąc zmierzyć się z tym niezwykle wymagającym przedmiotem badawczym, 11 wiodących ośrodków naukowych w Polsce wraz z Wydawnictwem Akademickim Sedno powołało 21 lipca 2011 roku Konsorcjum Naukowe pod nazwą „Analiza Dyskursu”. Niezbędne formalności dopełnione zostały w lutym 2012 roku i od tego momentu konsorcjum może podejmować wspólne inicjatywy. Siedzibą Konsorcjum jest Instytut Socjologii Uniwersytetu Łódzkiego, zaś koordynatorem Konsorcjum – Uniwersytet Łódzki.

Członkowie Konsorcjum współpracowali na długo przed jego powołaniem. Odbyło się kilka warsztatów w różnych miastach Polski. Jeden z nich współorganizował Instytut Socjologii UW.

Celem konsorcjum jest intensyfikacja współpracy między różnymi ośrodkami badawczymi w Polsce oraz między różnymi dyscyplinami, zajmującymi się dyskursem. Transdyscyplinarna współpraca pozwoli wypracować wspólne pojęcia i definicje, zweryfikować przydatność metod i technik badawczych oraz pogłębić diagnozę różnorodnych zjawisk społecznych. Konsorcjum ma szanse wzmocnić potencjał naukowo-badawczy jednostek organizacyjnych w dziedzinie wspólnych badań naukowych.

Podstawowe zadania konsorcjum to:

  1. Promocja i koordynacja wspólnych projektów badawczych z wykorzystaniem doświadczenia Członków Konsorcjum;
  2. Występowanie z wnioskami o dotacje na prowadzenie wspólnych projektów;
  3. Wzajemna wymiana wyników badań oraz doświadczeń dydaktycznych w zakresie działania Konsorcjum;
  4. Podejmowanie wspólnych przedsięwzięć badawczych i publikacyjnych.

Treść umowy o powołaniu Konsorcjum