Kontakt

W sprawach związanych z Konsorcjum kontakt:
Dr Lech Nijakowski
e-mail: nijakowskil@is.uw.edu.pl