Konsorcjum Analiza Dyskursu

O konsorcjum

KONSORCJUM NAUKOWE „ANALIZA DYSKURSU” Uniwersytet Warszawski jest członkiem Konsorcjum Naukowego Analiza Dyskursu Cele Konsorcjum realizuje Instytut Socjologii UW oraz trzy inne jednostki organizacyjne UW: Instytut Lingwistyki Stosowanej, Instytut St ...

Ogłoszenia

Kontakt

W sprawach związanych z Konsorcjum kontakt: Dr Lech Nijakowski e-mail: ...