III panel

Zagrożenia demokracji – Polska, Europa, świat
III panel:
Prof. Mirosława Grabowska
Prof. Andrzej Rychard
Prof. Jacek Raciborski