II panel

Zagrożenia demokracji – Polska, Europa, świat
II panel:
Dr hab. Sławomir Mandes
Prof. Ireneusz Krzemiński